Спецможливості

фитосанитарная инспекция

Перелік товарів, які підлягають фітосанітарному контролю, доповнено новими позиціями, а вже існуючий по окремих позиціях викладено в новій редакції
27.02.20171383
Уряд затвердив новий Перелік об'єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, Пише propozitsiya.com со ссылкой на interbuh.com.ua. У зв'язку з цим до внесення змін до Переліку товарів
Цен­х­рус дов­го­гол­ко­вий. C. tribuloides Benth., C. echinatus Torr., C. cardianus Roalt., C. pungens H.
07.02.20176809
Що­до цьо­го ка­ран­тин­но­го ви­ду цен­х­ру­су у вітчиз­няній і за­рубіжній літе­ра­турі відо­мо­стей ду­же ма­ло. Як са­ме він по­тра­пив на те­ри­торію на­шої дер­жа­ви — невідо­мо. Перші за­пи­си

1
0