Спецможливості

экономика бобовых

Зернобобові. Соя. Перші паростки
13.02.20177438
Надмірне на­си­чен­ня в Ук­раїні сівозмін та­ки­ми ви­со­ко­е­нер­ге­тич­ни­ми куль­ту­ра­ми, як со­няш­ник і ріпак, при­зве­ло до знач­но­го зни­жен­ня вмісту в ґрун­тах ор­ганічної ре­чо­ви­ни, що,

1
0