Спецможливості

десикация льна

Юрій Чебан, головний агроном  чернігівського кластера  ТОВ «Баришівська зернова компанія»
21.05.20179226
Ос­танніми ро­ка­ми в Ук­раїні по­чи­на­ють відро­д­жу­ва­ти вже де­що за­бу­ту куль­ту­ру — льон. Нині йо­го висіва­ють здебільшо­го ве­ликі гос­по­дар­ст­ва та аг­ро­хол­дин­ги. За своєю рен­та

1
0