Спецможливості

дефицит фосфора

Фосфор зарекомендував себе як «батарейка» для рослини, адже без нього неможливе існування головної енергетичної молекули - АТФ
08.06.20175542
Фосфор зарекомендував себе як «батарейка» для рослини, адже без нього неможливе існування головної енергетичної молекули - АТФ. У рослину фосфор надходить у вигляді ортофосфатыв, метафосфатыв і
24.02.201711898
Особ­ли­вості міне­раль­но­го жив­лен­ня ви­но­град­них план­тацій у різних ґрун­то­во-кліма­тич­них умо­вах, з од­но­го бо­ку, не­роз­рив­но пов’язані з ре­аль­ни­ми прак­тич­ни­ми за­хо­да­ми що­до

1
0