Спецможливості

чизельная обработка почвы

06.03.20176106
Оскільки соя є ос­нов­ною зер­но­бо­бо­вою куль­ту­рою і виз­на­чає рівень ви­роб­ництва рос­лин­но­го білка, їй на­ле­жить провідне місце в струк­турі посівних площ се­ред зер­но­бо­бо­вих рос­лин.

1
0