Спецможливості

автоматизация зерносушарок

Вбудоване програмне забезпечення датчика вологості TRIME-GWS містить 15 калібрувань для різного виду зерна із температурною компенсацією і без неї, а також кілька режимів вимірювання із визначенням середнього значення та фільтрацією даних. Усі параметри виведено на операторську панель
01.05.20175022
Перш ніж зай­ма­тись ав­то­ма­ти­зацією зер­но­су­ша­рок, спеціалісти ком­панії «КСК-Ав­то­ма­ти­зація» зро­би­ли аналіз на­яв­них сьо­годні си­с­тем ав­то­ма­ти­за­­ції — як імпорт­них, так і вітчиз

1
0