Спецможливості
Новини

Агролайфхак: елементи живлення підвищують стресостійкість рослин

29.06.2017
3105
Агролайфхак: елементи живлення підвищують стресостійкість рослин фото, ілюстрація
Мікроелементи відіграють надзвичайно важливу фізіологічну роль ы боротьбі зі стресом шляхом зміни активності ферментів та утворення певних метаболітів

Сільськогосподарські рослини часто піддаються впливу різних стресових факторів середовища - таких, як посуха, кислотність ґрунту, засолення, екстремальні температури та дисбаланс мінерального живлення рослин. Відносне зниження врожайності, викликане абіотичними стресорами може становити від 60 до 82% в залежності від культури (від потенціалу при ідеальних умовах вирощування).

У той же час, мікроелементи відіграють надзвичайно важливу фізіологічну роль у боротьбі зі стресом шляхом зміни активності ферментів та утворення певних метаболітів, що беруть участь в реакції рослин на стрес, пише propozitsiya.com з посиланням на infoindustria.com.ua.

Так, надходження в клітини Мо, Zn і Cu стимулюють біосинтез гормонів, які беруть участь в експресії стрес-реагуючих генів. Молібденкофактори (Моcо) беруть участь у синтезі абсцизової кислоти, регулюючи темпи транспірації за рахунок контролю продихів. Zn підвищує активність триптофансинтетази, чим впливає на утворення амінокислоти триптофану – попередника ауксину. Під впливом Cu відбувається накопичення вільних амінокислот і проліну.

Іонні форми Fe, Zn, Cu, Mn, В та Ni входять до складу або виступають в якості кофакторів у багатьох антиоксидантних ферментів (Cu-Zn супероксиддисмутази, Mn-супероксиддисмутази, Fe-супероксиддисмутази, каталази, неспецифічні пероксидази та ін.). Їх рівень зростає, як відповідь на стреси навколишнього середовища. Під дією дефіциту мікроелементів активність антиоксидантних ферментів знижується, що, в свою чергу, підвищує чутливість рослин до екологічних стресів.

Mn, Cu та В активізують ферменти, які каталізують різні етапи біосинтезу кутикулярних парафінів та утворення жирних кислот, що призводить до обмеження непродихової транспірації і зниження теплового навантаження на листок та сприятливо відображається на продуктивності у посушливих умовах вирощування. 

В умовах посухи Zn також здійснює регуляцію продихів, іонного балансу в рослинних системах, а збільшення доступності Fe модулює катіонно зв’язувальну здатність клітинної стінки, що в свою чергу підвищує толерантність до посухи та токсичності важких металів. 

Кобальт сприяє підвищенню стійкості до біотичних стресів шляхом накопичення алкалоїдів.

Скоригувати мінеральне живлення та підготувати рослину до «відбиття» стресового впливу ще до моменту його настання можна шляхом позакореневого підживлення рослин відповідними добривами. Для різних груп культур є оптимальне співвідношення макро- та мікроелементів, що забезпечує формування у рослин конститутивних механізмів стійкості до стресових чинників. Також існують моноелементні препарати, призначені для ліквідації дефіциту мікроелементів спричиненого погодно-кліматичними, ґрунтовими чи антропогенними факторами, а ще - для корекції систем підживлення в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподар­ських культур.

Забезпечення рослин відповідними мікроелементами, навіть в умовах дії несприятливих факторів, дозволяє отримувати стабільні високі врожаї сільськогосподарських культур.

Ключові слова: агролайфхак, удобрение

Інтерв'ю
Малі запаси вологи та відсутність опадів в період березень-квітень формують певні обмеження для вирощування даної культури. Так, на 10 квітня ц. р. залежно від типів грунтів, у південних регіонах, запаси вологи складали в метровому шарі 60... Подробнее
Загальновизнані стандарти безпеки якості харчових продуктів - це мова, якою розмовляють імпортери, міжнародні торговельні мережі і закупівельники. Україна поки що тільки на шляху формування культури

1
0