Спецвозможности
Статьи

Повноцінна годівля — запорука високої продуктивності

07.06.2010
700
Повноцінна годівля — запорука високої продуктивності фото, иллюстрация

Організм високопродуктивних корів в окремі періоди лактації працює на межі, а інколи й за межею своїх фізіологічних можливостей. Тому для збереження продуктивності таких тварин дуже важливою умовою під час організації годівлі є нормування раціону за обмінною енергією в сухій речовині.

Розглядаючи питання нормування годівлі високопродуктивних корів як вітчизняної, так і зарубіжної селекції, слід пам'ятати, що для них характерні: інтенсивний обмін речовин; вища (на 10-12%) ефективність використання енергії корму на секрецію молока; зазвичай, добрий апетит та вища здатність молокоутворювальної системи. Такі тварини мають об'ємний травний канал, здатний вміщувати й перетравлювати 4,5-5 кг сухої речовини корму на 100 кг маси тіла за добу. Але слід зазначити, що для оптимального функціонування систем молокоутворення й відтворення забезпечення енергією та елементами живлення в корів з різною продуктивністю суттєво не різниться між собою. Звідси випливає, що організм високопродуктивних тварин в окремі періоди лактації працює на межі, а інколи й за межею своїх фізіологічних можливостей.
Високопродуктивні тварини чутливіші як до нестачі, так і до надлишку енергії та інших елементів живлення, їхнього співвідношення в раціоні й умов використання, а тому дуже швидко реагують на це суттєвими змінами обмінних процесів та зниженням продуктивності. Ось чому ці біологічні особливості високопродуктивних молочних корів слід враховувати під час нормування й організації їхньої годівлі.
Важливою умовою раціонального використання кормів для забезпечення оптимального рівня продуктивності високопродуктивних корів має визначення:
максимальної кількості споживання сухої речовини кормів раціону дійними коровами залежно від маси їхнього тіла, фізіологічного стану та добового надою (табл. 1);
мінімальної, але фізіологічно обгрунтованої (мінімально потрібної) концентрації обмінної енергії в одиниці сухої речовини (МДж/кг) способом забезпечення оптимального споживання сухої речовини кормів у розрахунку на 100 кг маси тіла (табл. 2).
Зазначені вимоги чітко простежуються під час нормування концентрації енергії, поживних і біологічно активних речовин в одиниці сухої речовини раціону залежно від маси тіла й рівня добового надою (табл. 3).
Аналіз сучасних норм годівлі високопродуктивних молочних корів, як це видно з наведених вище таблиць, свідчить про закономірне зменшення концентрації обмінної енергії у сухій речовині раціонів зі збільшенням маси тіла тварин. Так, наприклад, для одержання добового надою 25 кг корові з масою тіла 400 кг треба підтримувати концентрацію обмінної енергії у сухій речовині раціонів на рівні 12,4 МДж/кг, для корів масою тіла 500 - 11,5; 600 - 10,8; 700 кг - 10 МДж/кг. Відповідно, суттєво змінюються й річні потреби високопродуктивних корів у кормах (табл. 4).
Середня оптимальна структура річних раціонів високопродуктивних молочних корів така: концентровані - 40-55%, соковиті - 12-17, грубі - 19-26, в тому числі сіно - 9-15, сінаж - 6-11, зелені - 13-20 відсотків. За впровадження однотипної годівлі тварин в структурі  раціонів зростає кількість соковитих кормів на 40-55 % за рахунок зменшення зелених кормів.

Щоб молочна продуктивність сягала 5-7 тис. кг за лактацію, потрібно підтримувати концентрацію обмінної енергії в одному кілограмі сухої речовини раціонів на рівні:
концентрація обмінної енергії
у перший період (фазу) лактації (10-100 днів) - 10-10,9 МДж/кг СР
у другий період (фазу) лактації (101-200 днів) - 9,5-10,2 МДж/кг СР
у третій період (фазу) лактації (201- 300 днів) - 8,9-9,6 МДж/кг СР
у сухостійний період - 8,9- 9,9 МДж/кг СР
концентрація сирого протеїну на один МДж обмінної енергії, г
у першому періоді (фазі) лактації - 14-16,9
у другому періоді (фазі) лактації - 12,5-14
у третьому періоді (фазі) лактації - 11,6-12,8
у сухостійний період - 13,8-14,1
концентрація перетравного протеїну на один МДж обмінної енергії, г
у першому періоді (фазі) лактації - 10-11,8
у другому періоді (фазі) лактації - 8,8-10
у третьому періоді (фазі) лактації - 8,1-9
у сухостійний період - 9,7-9,9
концентрація сирої клітковини в сухій речовині раціонів,%
у першому періоді (фазі) лактації - 22-21
у другому періоді (фазі) лактації - 26-23
у третьому періоді (фазі) лактації - 28-26
у сухостійний період - 26-25
концентрація крохмалю в сухій речовині раціонів,%
у першому періоді (фазі) лактації - 13,1-17
у другому періоді (фазі) лактації - 10,5-13,5
у третьому періоді (фазі) лактації - 8,5-11,2
у сухостійний період - 7,6-8,3 %
норма концентратів (комбікорму) на один кілограм молока 4% жирності, г
у першому періоді (фазі) лактації - 365-400
у другому періоді (фазі) лактації - 325-360
у третьому періоді (фазі) лактації - 260-290

Як оптимізувати споживання кормів і їхньої сухої речовини
Організовуючи систему годівлі високопродуктивних корів у господарствах, слід пам'ятати, що досягнення оптимального споживання сухої речовини кормів раціону на 100 кг маси тіла - одна із головних умов практичної реалізації високого генетичного потенціалу молочної продуктивності. Параметри максимального споживання сухої речовини кормів високопродуктивними дійними коровами залежать, передусім, від їхньої маси тіла й рівня добового надою.
Досягти генетично зумовленого потенціалу надою та якості молока високопродуктивні корови можуть лише за умови згодовування певних максимально можливих добових даванок кормів. Що вища якість корму, то більше споживають високопродуктивні корови сухої речовини основних кормів (сіно, силос кукурудзяний, сінаж, зелені корми) на 100 кг маси тіла. А це - одна з головних умов забезпечення високої молочної продуктивності, менших витрат концентрованих кормів на одиницю продукції, зниження її собівартості й зростання прибутків у молочному скотарстві (табл. 5).
У системі заходів з підвищення рівня споживання кормів і їхньої сухої речовини на голову та на 100 кг маси тіла найефективнішими є такі:
Заготівля високоякісних кормів: силос, сінаж, сіно - лише 1-го класу.
Подрібнення кормів до оптимального розміру часток під час заготівлі чи навантаження в кормороздавачі із кормосховищ. Розмір часток має бути в межах 0,6-1,2 см для кукурудзяного та 1,5-4 см для трав'яного силосу й сінажу. Завдяки оптимальному розміру часток силосу й сінажу, споживання їх коровами збільшується на 15-20%, відповідно, зменшуються залишки не з'їдених кормів на кормових столах (годівницях), а добові надої підвищуються на 1,5-2 кг на голову за добу.
Балансування раціонів за 24-30 показниками поживності деталізованих норм годівлі з використанням преміксів, білково-вітамінно-мінеральних добавок. Це стимулює ферментативну активність мікроорганізмів рубця (целюлозолітичну, протеолітичну, амілолітичну, ліполітичну); підвищує перетравність клітковини, крохмалю, протеїну, жирів та використання метаболітів вуглеводно-жирового обміну на синтез білка, жиру; активізує інтенсивність їхнього всмоктування із передшлунків і кишкового каналу в кров завдяки функціонуванню біологічного калій-натрієвого насосу та забезпечує транспорт поживних речовин із травного каналу в кров і тканини організму.
Підтримання оптимальної, фізіологічно обгрунтованої структури раціону. Не слід допускати надмірного (понад 50-60%) рівня концентратів від сухої речовини та забезпечувати вміст високоякісних грубих кормів (сіно, сінаж) не менше 40% сухої речовини раціону.
Створення обгрунтовано високої концентрації обмінної енергії, протеїну, клітковини та крохмалю в одному кілограмі сухої речовини кормів раціону за фізіологічними періодами і фазами лактації.
Усунення дефіциту макро- і мікроелементів у раціонах відповідно до деталізованих норм годівлі (табл. 6, 7).
Таким чином, на підставі результатів проведених наукових досліджень та узагальнення досвіду роботи провідних племінних господарств, слід зазначити, що використання тварин нових спеціалізованих молочних порід потребує впровадження й нових підходів та методів організації кормової бази і нормованої годівлі протягом їхнього виробничого циклу. Основною передумовою досягнення високої продуктивності корів є наявність різноманітних грубих і концентрованих кормів з високими поживними й смаковими якостями та їхнє правильне використання.
Отже, тільки постійне дбайливе виконання рекомендованих технологічних вимог до організації годівлі, доїння, утримання та догляду, а також постійний контроль за станом здоров'я й обміном речовин забезпечить високу продуктивність і тривале продуктивне використання корів. 

В. Костенко,
доктор с.г. наук, НУБіП України
М. Гавриленко,
канд. с.г. наук, Інститут розведення й генетики тварин НААНУ

Интервью
Александр Водолажченко, директор по Информационным Системам агрохолдинга AgroGeneration
Представить развитие любого бизнеса без активного внедрения информационных технологий сегодня невозможно. Выращивание сельскохозяйственной продукции в отличие от промышленных процессов крайне чувствительно ко многим непредсказуемым... Подробнее
Выход на внешние рынки все чаще становится закономерным этапом развития успешного бизнеса. Впрочем, перед руководителем, который принял решение о внешней экспансии, традиционно возникает много

1
0