Спецможливості

сидерат

15.07.20201985
Гірчи­ця — це та куль­ту­ра, яка на­би­рає по­пу­ляр­ності ос­танніми ро­ка­ми за­вдя­ки ви­со­ко­му по­пи­ту на світо­вих рин­ках. Але в гірчиці є ще од­на ду­же ко­рис­на вла­с­тивість — це її
Ідея сидератів - це захист ґрунтів від ерозії, покращення життєдіяльності живих організмів ґрунту, оптимізація структури ґрунтів, внесення в них органічної маси
22.06.20173858
Ідея сидератів полягає не тільки в тому, щоб завжди мати покрите поле. У першу чергу, це захист ґрунтів від ерозії, у другу - покращення життєдіяльності живих організмів ґрунту, у третю - оптимізація

1
0