Спецможливості

посевы рапса

Ріпакові посіви, уражені капустяною міллю
26.01.201713894
У зв’яз­ку із роз­ши­рен­ням посівних площ під ріпа­ком та  по­ру­шен­ням тех­но­логії йо­го ви­роб­ництва відбу­вається погіршен­ня  фіто­санітар­но­го ста­ну посівів, за­го­ст­рю­ють­ся

1
0