Спецможливості

картофельные зоны Украины

Бульби доцільно висаджувати на глубину 10-12 см із густотою садіння 45 тис./га
09.02.20177897
Нор­ма­тив­ни­ми ак­та­ми, які ре­гу­лю­ють про­цес ве­ден­ня насінництва кар­топлі в Ук­раїні, пе­ред­ба­чається термін ре­про­ду­ку­ван­ня елітно­го насіннєво­го ма­теріалу кар­топлі — три ро­ки

1
0