Спецможливості

інші технічні

27.07.2022801
Одним із найважливiших заходів у вирощуванні льону олійного є збирання. Неякісне збирання може знецінити всю агротехніку й призвести до значних втрат урожаю. Це трудомісткий процес, витрати праці на
25.02.20222313
Льон олійний — одна з найдавніших і доволі перспективних культур, насіння якої широко використовують у різних галузях: технічній, харчовій, медичній. Також він є хорошим попередником для багатьох
29.12.20169495
На жаль, я не знаю та­ко­го гос­по­дар­ст­ва, яке не відчу­ло б, як ка­жуть, на власній шкірі наслідків по­су­хи. Про те, що жит­тя без во­ди не­мож­ли­ве, знає ко­жен шко­ляр. І як­що в людсь­ко­му

1
0