Спецможливості

Церон

Квітуючий сад
31.01.20177956
Знач­ної ува­ги за­слу­го­ву­ють до­три­ман­ня аг­ро­техніки в ба­га­то­річних на­са­д­жен­нях яблунь, зокрема за­сто­су­ван­ня ре­гу­ля­торів рос­ту рос­лин як важ­ли­вих скла­до­вих в отриманні

1
0