Спецможливості

аналитика сельхоз рынка

Ріпак завдяки високому попиту країн ЄС набув статусу експортної культури
09.02.20176055
Па­ра­ме­т­ри рин­ку рі­­па­­­­­ку не ма­ють чітких тен­денцій, склад­но спрог­но­зу­ва­ти дов­го­ст­ро­ко­ву пер­спек­ти­ву. Од­нак, вра­хо­ву­ю­чи по­точ­ну си­ту­ацію роз­вит­ку олійно-жи­ро­во­го

1
0