Спецможливості
Техніка та обладнання

Щоб олія була якісною

06.01.2012
507
Щоб олія  була  якісною фото, ілюстрація

Україна посідає чільне місце на світовому ринку олійних культур поряд із Росією, Аргентиною, США, Туреччиною і країнами ЄС. Виробництво та споживання рослинних олій (соняшник, соя, ріпак, пальма тощо) в Україні, починаючи з 1998 року, збільшилося приблизно на 25%. 

Україна посідає чільне місце на світовому ринку олійних культур поряд із Росією, Аргентиною, США, Туреччиною і країнами ЄС. Виробництво та споживання рослинних олій (соняшник, соя, ріпак, пальма тощо) в Україні, починаючи з 1998 року, збільшилося приблизно на 25%.

А. Новицький, С. Карабиньош,
доценти
Я. Терновий,
Національний університет біоресурсів
і природокористування України

За даними Асоціації "Укроліяпром", у 2010 році в Україні було вироблено 2,99 млн т рослинних олій, включаючи соняшникову, виробництво якої сягнуло 2,45 млн т. Річна потреба в соняшниковій олії в Україні становить лише 400-450 тис. т, 75% цього продукту йде на експорт, географія якого щороку розширюється і нині охоплює понад 40 країн.
У світовій практиці відомо два способи виробництва олії: розчинення олії у летких органічних розчинниках (або ж екстракція) та механічний (або ж пресовий). Під час виробництва рослинної олії їх використовують окремо або сумісно. Для забезпечення оптимальних умов переробки насіння олійних культур проаналізуємо обладнання для виробництва олії пресовим способом і заходи, спрямовані на забезпечення його справного стану.
   Для машини з провіювання насіння соняшнику А1-БИС-2,5 передбачено щоденне технічне обслуговування, технічне обслуговування №1 (періодичність проведення, рекомендована заводом-виробником, становить 10 днів) і поточний ремонт. Насамперед, усуваються несправності та відмови, які були зафіксовані під час роботи машини і за щоденних оглядів. Оцінюють технічний стан рукавів для транспортування продуктів провіювання, які виготовлені з тканини. Розірвані рукави та вшиті в них гумові кільця ремонтують або замінюють новими. Перевіряють натягування привідних пасів. Підлягає перевірці стан ущільнення решітних рамок та оглядових люків на кришках секцій кузова машини. Крім того, контролюють рівень затягування нарізних з'єднань привідного електродвигуна і вібраторів.
Роликопідшипники привідного шківа мають систему постійного мащення, яке проводять під час розбирання балансирного механізму. Щодо підшипників двигуна та електровібраторів мастило для їхнього мащення закладають на весь термін служби, а із напрацюванням понад 20000 год вони підлягають заміні.
Одним із основних процесів відокремлення оболонок насіння від ядра є шеретування, яке проводять на насіннєшеретувальних машинах МНР і відцентрових А1-МРЦ. Шеретувально-провіювальну машину Б6-МРА-3 під час монтажу слід установити на фундамент так, щоб забезпечити вільний доступ до неї. Під скидальний лоток машини слід установити приймальний пристрій пересувного конвеєра. Підключити привід пересувного конвеєра за електросхемою, що додається, засипати в бункер продукт, а потім увімкнути приводи машини. Для зачищення дек потрібно зняти бункер, підняти верхню частину барабана шеретівки. Регулювання зазору проводять регулювальними гвинтами й закріплюють їх контргайками.
Слід регулярно підтримувати справний стан і проводити технічне обслуговування вальцьового верстата моделі Б6-МВА (моделі Б6-МВС). Ремонтно-профілактичні заходи містять профілактичний огляд і перевірку стану робочих механізмів та електроустаткування. Мащення поверхонь верстата, які в процесі роботи спрацьовуються, слід проводити згідно з карткою мащення. Варто перевіряти натягування привідних пасів, надійність кріплення електродвигунів і всіх болтових з'єднань та періодично - щільність прилягання лез скребків до робочих поверхонь валків. Не рідше ніж один раз на тиждень слід проводити профілактичний огляд і контроль технічного стану всіх регулювань верстата. Перевірці також підлягають підшипники та манжети. Санітарну обробку вальцьового верстата Б6-МВА слід проводити двічі за зміну.
Налагодження роботи та підтримання справності й працездатності жаровні Е8-МЖБ передбачає проведення відповідних операцій. Насамперед - перевірити горизонтальність базової поверхні машини за рівнем та станом теплоізоляції трубопроводів і корпусу чанів жаровні.
Далі увімкнути подання пари в систему паропідведення, в тому числі й у зволожувач, довести температуру в чанах до заданої за технологією виробництва. Слід контролювати температуру в чанах за термометрами на табло, датчики яких установлено на кожному чані. Із досягненням температури 100°С можна завантажувати в завантажувальний отвір сировину (м'ятку). Завантаження триває 35-45 хв. Час перебування продукту в жаровні має становити близько 50 хв. Рівень м'ятки в кожному чані визначається за прапорцем перепускного клапана, яким оснащено кожний чан. Cвоєю чергою, кількість переробленого продукту, який спрямовується на вивантаження, регулюється заслінкою на випускному клапані.
Рівномірність прожарювання забезпечується перемішуванням продукту ножами, які жорстко закріплені на валу. Вал, своєю чергою, сполучений із валом редуктора приводу жаровні муфтою та обертається в підшипниках ковзання. Ножі виставляють з рівномірним проміжком по дну чана в межах 5-7 міліметрів.
Перевантаження продукту переробки з чана в чан здійснюється через перепускні клапани, які забезпечують заданий рівень у кожному чані. Рівень продукту в чанах регулюється положенням важеля клапана, він має становити 270-280 мм. Видалення пари, яка утворюється під час прожарювання м'ятки, відбувається через систему аспірації.
Технічне обслуговування жаровні полягає в мащенні вузлів згідно зі схемою мащення, періодичній перевірці затягування болтів та очищенні жаровні від бруду. Варто пам'ятати, що за тривалої зупинки машини варто провести очищення чанів, ножів, клапанів від продуктів переробки та пригорілої маси на деталях.

  Основними чинниками, що визначають правильність експлуатації шестичанової жаровні Ж-68, є забезпечення і підтримка оптимальних технологічних режимів підготування мезги для пресування, здійснення періодичного мащення механізмів, проведення вчасного профілактичного огляду та ремонту. Кожен чан має самостійне підведення пари і відведення конденсату, а також регульовану аспірацію, що дає змогу встановити потрібний режим обробки мезги в кожному окремо взятому чані. За проходженням процесу наповнення чанів м'яткою і її перемішуванням спостерігають через оглядові вікна у великих дверцях люків.
Рівень мезги в чанах контролюють за стрілками покажчиків рівня. Температуру мезги у верхньому і нижньому чанах заміряють за допомогою термометрів опору і логометра.
За потреби можна провести додаткове зволоження мезги за допомогою зволожувальних пристроїв, якими оснащено верхній і нижній чани.
Слід особливо ретельно перевірити затягування і фіксацію гайок ножів у кожному чані й просторові проміжки між кожним ножем і днищем чана, які мають бути встановлені в межах 1-9 мм. Після цього слід увімкнути електродвигун мотор-редуктора жаровні та перевірити правильність підключення фаз за напрямком обертання вертикального вала з ножами (вал із ножами має обертатися за годинниковою стрілкою, якщо дивитися з боку кришки верхнього чана).
Нормальні показники амперметра на пульті управління за роботи жаровні на холостому ходу за напруги електричного струму 380 В мають становити приблизно 18 ампер.

Із зростанням навантаження до 70 А автоматично вмикаються звуковий сигнал і ліхтарик "Перевантаження" на пульті управління, що сигналізує: слід терміново вжити заходів із усунення перевантаження. У разі, якщо заходи зі зменшення навантаження не будуть вжиті й навантаження зростатиме, за перевантаження в 1,6-2 рази (від номінальної потужності електродвигуна) зріжуться штифти в муфті, яка сполучає вали мотор-редуктора і жаровні. У разі зрізування штифтів слід відчинити люки та вилучити мезгу і сторонні предмети з чанів, ретельно оглянути кожен чан, звернувши увагу на кріплення та стан ножів і клапанів, замінити зрізані штифти й запустити машину в установленому порядку.
За появи невластивих нормальній роботі жаровні стуків у чанах слід оглянути машину і виявити місце та причину їхнього виникнення. Визначити, чи є потреба в негайній зупинці жаровні або ж усунення стуку можна здійснити по закінченні обробки мезги. Управління електродвигуном здійснюють з допомогою кнопок "Пуск" і "Стоп", змонтованих на пульті управління.
За нормального режиму роботи електродвигуна жаровні Ж-68 на пульті управління горить ліхтарик із зеленим ковпачком, а за перевантаження - з червоним. У разі потреби в аварійній зупинці електродвигуна жаровня оснащена кнопкою аварійної зупинки.
Для забезпечення гарантійної роботи механізмів жаровні слід регулярно стежити за наявністю мастила в місцях мащення і здійснювати перевірку згідно із схемою мащення.
У разі зупинки преса для добування олії та порушення технологічного процесу переробки насіння рекомендується обертання валу жаровні не припиняти, а тільки перестати подавати м'ятку і зменшити подання пари в нагрівальні порожнини чанів.
Для забезпечення нормальної роботи перепускних клапанів, вентиляції і заслінок живильників слід періодично очищувати їх від налиплої маси. Для можливого просідання вала і ножів жаровні Ж-68 слід проводити періодичне підтягування болтів, які кріплять напівмуфти ножів і напівкорпус муфти, яка сполучає вал редуктора з валом жаровні.
Під час ремонту жаровні для заміни спрацьованих підшипників ковзання в другому і четвертому чанах, які є розрізними бронзовими втулками та складаються з двох половинок, слід зняти ножі в цих чанах, вибити половинки спрацьованих втулок і поставити нові. У шостому чані підшипник ковзання є цілісною бронзовою втулкою, тому для заміни за її спрацювання слід зняти корпус підшипника з цією втулкою і замінити її новою. Частини, які обертаються, мають бути завжди зачинені огородженням.
  Технічне обслуговування та підтримання справності преса для попереднього відокремлення олії МП-6 полягає у вчасному мащенні машини згідно з картою мащення. У процесі роботи преса варто стежити за температурою нагрівання підшипників та оливи в редукторі. Ремонт зеєрної камери, заміну зеєрних стрижнів, ножів, шнеків, вала та виконання інших робіт із розбирання та складання напівкорпусів камери слід проводити з використанням лебідки. Окрім указаного механізму, на двох протилежних парах бугелів зеєрної камери є спеціальні скоси для ломика, яким рекомендується користуватися в перший момент розкриття зеєрної камери, тобто в момент відривання напівкорпусів один від одного внаслідок їхнього пригорання під час роботи. Щоб уникнути падіння напівкорпусів камери у момент її розкриття, слід перевірити фіксацію осей, встановлених за торцями шарнірної осі камери. Для заміни та ремонту шнеків, кілець, конуса та інших деталей шнекового вала потрібно витягти шнековий вал із преса. Демонтаж вала слід проводити за розкритої зеєрної камери.
Центральний стакан на задньому корпусі станини знімають разом із валом і підшипниками, які в ньому містяться. Величину зазорів у зеєрних стрижнях вибирають за оптимальної роботи преса: вона залежить від виду і розміру насіння, яке переробляють. Рекомендується встановлювати зеєрні стрижні з будь-якою величиною проміжків, виходячи з умов отримання найбільшої продуктивності обладнання та високої якості олії.
Для уникнення засмічення або пригорання механізму регулювання товщини черепашки слід щомісяця під час зупинки преса проводити очищення механізму та профілактичний огляд.
Основними чинниками, які визначають ефективність експлуатації та забезпечення справності преса МП-68 є: забезпечення і підтримка оптимальних технологічних режимів роботи, здійснення періодичного мащення механізмів, проведення вчасного профілактичного огляду і ремонту. Мезга, що подається в прес із випускного вікна нижнього чана жаровні, має бути підготована до технологічного режиму залежно від виду насіння, яке переробляють.
Для використання всієї потужності преса за продуктивністю і за повнотою відокремлення олії без погіршення якості олії і макухи слід підтримувати безперервне і рівномірне наповнення преса мезгою. Під час перевірки роботи машини слід звернути увагу на витікання олії. Нормальною вважається така робота преса, за якої найбільша кількість олії витікає у кінці першої і другої секцій зеєрної камери. У напрямку до виходу макухи інтенсивність витікання олії поступово зменшується. Продуктивність преса для відокремлення олії, тобто кількість насіння, яке переробляється за одиницю часу, зростає із збільшенням швидкості обертання шнекового вала. Але варто також пам'ятати, що від швидкості обертання шнекового вала залежить і вміст олії у макусі за фактичної вологості, тобто зі збільшенням швидкості шнекового обертання вміст олії дещо зростає.
Нормальне завантаження преса залежить від кількості мезги, яка надходить до нього, цей процес можна контролювати за показниками амперметра. Із зростанням навантаження до 80 А вмикається звуковий сигнал і загоряється ліхтарик "Перевантаження" на пульті керування, попереджаючи про перевантаження. У разі, якщо заходи із зменшення навантаження не будуть вжиті, а навантаження зростатиме і сягне 1,7-2 рази (від номінальної потужності електродвигуна), будуть зрізатися штифти в хрестоподібній запобіжній муфті. Якщо ж причиною зрізання штифтів було потрапляння в зеєрну камеру стороннього предмета, то слід розкрити зеєрну камеру, вилучити сторонній предмет, замінити зламані штифти й знову приступити до пресування. Якщо ж штифти зрізалися внаслідок подання в прес пересмаженої мезги або подання великої її кількості в холодний прес (під час пуску), то повторний запуск преса в роботу можливий лише після заміни штифтів, але не раніше ніж через одну годину після попереднього ввімкнення зворотного обертання шнекового вала. Оператору слід пам'ятати, що за тривалої зупинки машини дальший пуск можна проводити тільки після розбирання та очищення зеєрної камери та шнекового вала.
Регулювання товщини черепашки проводять механізмом, який змінює величину зазору для виходу макухи завдяки повороту штурвала в той або інший бік залежно від потреби в збільшенні або зменшенні значення цієї величини. Контролювати зміну зазору (товщину черепашки) можна за стрілкою, розташованою на станині преса. У разі несподіваної зупинки преса внаслідок відмикання електроенергії на час до 5-10 хв слід припинити подання мезги в прес із жаровні, відвести обойму на максимальний просторовий проміжок, відчинити люк внизу приймальної коробки живильника. За ввімкнення електроенергії провернути шнековий вал у зворотний бік одним короткочасним (дво-чотирисекундним) натисканням кнопки "Реверс" на пульті управління та закрити люк унизу приймальної коробки живильника. Дальший пуск преса в роботу можна здійснювати відповідно до вказаних вище рекомендацій.
За тривалішої зупинки преса з цієї самої причини терміном до 1 години, коли зеєрна камера заповнена мезгою, для запуску преса без розбирання зеєрної камери слід виконати такі операції: припинити подання мезги в прес із жаровні; відвести обойму на максимальну відстань; відкрити люк внизу приймальної коробки живильника; за вимкненої електроенергії провернути шнековий вал у зворотний бік переривчастим дво-чотирисекундним натисканням (три-п'ять разів) на пульті управління кнопкою "Реверс", прочищаючи приймальну коробку живильника через нижній люк у перервах між поворотами шнекового вала. Далі тривалішими поворотами шнекового вала слід повністю звільнити зеєрну камеру від мезги, не допускаючи при цьому запресування її у приймальній коробці живильника завдяки вчасному очищенню у перервах між поворотами вала через нижній люк.

 Для уникнення руйнування установчих ножів слід періодично (під час технічного обслуговування або ж ремонту) проводити перевірку зазорів між витками шнекового вала і частинами ножів, що виступають. Регулювання зазорів слід проводити шляхом осьового переміщення шнекового вала з підбиранням регулювальної прокладки. В окремих випадках допускається також шліфування торцевих поверхонь виступів ножів. Перевірку зазорів слід проводити після затягування гайки на кінці вала.
Розглянемо також характерні несправності складових частин і складальних одиниць представленого обладнання та рекомендації з їхнього усунення. У разі стуків і вібрації механізму приводу робочих органів слід розібрати машину, замінити підшипники, які не придатні для подальшої експлуатації, відрегулювати зазори. В окремих випадках стук може виникати у разі потрапляння в машину сторонніх предметів, тому слід її зупинити, розібрати робочий механізм, дістати предмет, відрегулювати та запустити машину знову.
За буксування привідних пасів слід відрегулювати їхнє натягування або ж за потреби замінити.

Інтерв'ю
Останнім часом площа пустельних і непродуктивних земель в світі постійно зростає. Пустелі вже займають понад 17 млн км2 або близько 12% всієї поверхні суші. Вчені всього світу стурбовані такою
У серпні одна з провідних світових агрохімічних і селекційних компаній Corteva Agrisciences провела масштабне опитування підлітків та їхніх батьків у 6 країнах Східної Європи. В ході опитування тих, хто тільки визначається з вибором... Подробнее

1
0