Спецможливості
Архів

Оазис благополуччя на окремо взятiй сотцi

05.06.2008
685
Оазис благополуччя на окремо взятiй сотцi фото, ілюстрація
Оазис благополуччя на окремо взятiй сотцi

Оазис благополуччя на окремо взятiй сотцi

Пiдприємець Володимир Волков мешкає у власному будинку у Фастовi, що пiд Києвом. Керуючись власними технологічними розробками, безпосередньо за мiсцем проживання вiн реалiзовує виробничi проекти
аграрного характеру.

Сутнiсть технологiї полягає у “витисканнi” з квадратного метра присадиби якомога бiльшого прибутку, а отже, вона може бути цiкавою передусiм “малоземельним” сiльгоспвиробникам, фермерам-початкiвцям i промисловцям, якi тримають пiдсобнi господарства.
Висока рентабельнiсть технологiї Володимира Волкова зумовлюється концентрацiєю на невеликiй площi високотоварних культур, а також — безвiдходнiстю. Тобто вона передбачає поєднання грибництва (виробництва печериць, або ж гливи), гелiотеплицi, парникiв, розведення свiйської птицi, овочiвництва. Якщо цi етапи “закiльцювати”, то можна досягти того, що вiдходи вiд кожного з них стають сировиною для наступного. Наприклад, вiдходи вiд вирощування грибiв iдуть на годiвлю птицi, а вiдпрацьований компост — у теплицi й парники для вирощування розсади, а також на виробництво бiогумусу. Теплиця може працювати цiлий рiк. Це конвеєр зеленої цибулi, петрушки, кропу, а також — надраннi помiдори, перець, огiрки.
Технологiчний комплекс має модульний характер, його можна розширювати. Спробуємо описати один модуль та його економiчну вiддачу. Отже, на 1 сотцi землi розмiщується погріб для грибiв, який складається з двох камер по 50 м2. Згори на погребi будують гелiотеплицю. Вона має бути 7,5 м заввишки, її перекриття повинно мати ухил на пiвдень, кут ухилу — 30°. Така конструкцiя створює ефект гелiоколектора, тобто сприяє нагромадженню в теплицi сонячного тепла. Розсаду (або ж овочi) розмiщують в нiй на стелажах, збудованих “схiдцями” паралельно до перекриття, тому корисна площа такої теплицi становить 120 м2. У заднiй (високiй) частинi теплицi — пiд стелажами — встановлюють обiгрiвач (вiн працює одночасно i на гриби, i на теплицю), а також обладнують господарськi примiщення.
У погребi на чотирьох ярусах можна розмiстити 20 т компосту i за один оборот (за наявностi пропарювальної камери) зняти з нього 4 т урожаю печериці. А за рiк — 20 т (чотири обороти). За оптової цiни на печериці 7 грн/кг рiчна виручка становитиме 140 тис. грн. Компост можна виготовити власноруч із сухої пшеничної соломи та курячого послiду. Для цього бiля погреба слід передбачити бетонований майданчик. 7 т соломи i така сама кiлькiсть курячого послiду дадуть необхiднi 20 т компосту. До речi, у процесi пiдготовки компосту (його ферментацiї у буртах) видiляється iстотна кiлькiсть тепла, його можна вiдводити й використовувати для обiгрiвання теплицi й погреба.
Вiдпрацьований грибний компост є чудовим грунтом для вирощування розсади помiдорiв, капусти, огiркiв та iнших раннiх овочiв. Подвiйне використання компосту дає змогу затрати на його виробництво окупити двiчi. Вирощену розсаду можна продати або ж, якщо є додатковi земельнi площi, висадити для подальшого вирощування. Тодi з 1 га, скажiмо, ранньої капусти можна виручити ще 100 тис. грн.
v v v
Зрозумiло, що в цьому короткому матерiалi всi нюанси технологiї Володимира Волкова викласти неможливо, та й не має редакцiя морального права розкривати, так би мовити, чужi карти. Ми прагнули лише ще раз нагадати, що воювати треба “не числом, а вмiнням”.

Інтерв'ю
Богдан Духницький, канд. ек. наук ННЦ «Інститут аграрної економіки», аналітик компанії «Бізнесгрупінвест», що тісно співпрацює з Асоціацією «УКРСАДПРОМ»
Європейський ринок потребує фруктів і ягід і скупує  їх з усього світу. При цьому попитом користується не  лише сировина, а й перероблена продукція. За результатами 2016 року, 70% доходів зі
Бакуменко
Голова Верховної Ради Андрій Парубій підтримав продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель в Україні. За продовження мораторію виступають фракції "Народного фронту", "Батьківщини" і

1
0