Спецможливості
Агробізнес

Економіка процесів: весняна підготовка грунту та сівба

05.01.2017
5279
 Економіка процесів: весняна підготовка грунту та сівба фото, ілюстрація

В основі оптимізації видатків підприємств — пошук менш затратних та більш ефективних технологічних операцій, враховуючи наявне технічне та матеріальне забезпечення. Від економічних розрахунків залежить ефективність прийняття управлінських рішень та кінцеві результати господарської діяльності. Тож виконувати економічні розрахунки потрібно з самого початку: підготовки грунту та проведення сівби. 

 

 

Підготовка грунту

Підготовка грунту — один з найважливіших агрозаходів у технології вирощування сільськогосподарських культур. Якісне її проведення впливає на створення оптимальних умов для розвитку рослин. Основними операціями передпосівного обробітку грунту під ярі культури є ранньовесняне боронування та культивація, додатковою — коткування. 

Результатом якісного передпосівного обробітку грунту має бути розпушений, дрібнокомкувато-зернистої структури посівний шар. Це сприяє збереженню вологи й забезпечує високу польову схожість насіння та належний фітосанітарний стан поля. Після такого обробітку грунт очищується від бур’янів, має достатньо води, добру аерованість та рівномірно прогрівається.

Глибина передпосівної культивації має відповідати заданій глибині загортання насіння та бути рівномірною. Передпосівний обробіток, як правило, проводять за настання фізичної стиглості грунту і в найкоротші строки. Необхідно скорочувати до мінімуму період між передпосівним обробітком та сівбою, щоб запобігти значним втратам грунтової вологи.

Головними помилками під час проведення передпосівного обробітку грунту є як запізнілий, так і надто ранній початок робіт за неповної стиглості грунту. До того ж на стан грунту негативно впливають надмірна кількість робочих проходів за окремими операціями, перевищення робочої швидкості агрегатів, глибоке або мілке передпосівне розпушування.

Методика розрахунків

Під час розрахунку собівартості проведення технологічних операцій враховуються витрати з оплати праці та нарахування на них, придбання паливно-мастильних матеріалів і утримання основних засобів виробництва.

Відповідні розрахунки проводять, враховуючи традиційну та інноваційну технології вирощування сільськогосподарських культур. При цьому традиційна технологія господарювання передбачає використання вітчизняної техніки та сільськогосподарських машин, а інноваційна — зарубіжне технічне забезпечення. Собівартість технологічних операцій визначається за окремими культурами або групами ярих культур, які наразі домінують у структурі посівів в Україні. 

Оплата праці

Оплата праці на механізованих роботах у рослинництві розподіляється на основну та додаткову. Основна заробітна плата визначається, виходячи з тарифних ставок розрядів робіт, на що впливає мінімальна заробітна плата та міжрозрядні коефіцієнти. Своєю чергою, мінімальна заробітна плата встановлюється згідно з чинним законодавством з прийняттям Державного бюджету України на поточний рік. 

Додаткова оплата праці включає доплати, надбавки, премії та залежить від фінансового стану підприємств. Нарахування на фонд оплати праці (пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві) та інші заходи віднесені до єдиного соціального внеску (ЄСВ). 

Паливно-мастильні матеріали

Енергетичні витрати мають значний вплив на собівартість проведення агротехнічних операцій. Тож за подорожчання паливно-мастильних матеріалів значно підвищується собівартість виробництва продукції рослинництва.

Потреба в паливі для технічних засобів залежить від їхньої потужності та продуктивності роботи силової і робочої складових, невід’ємно  пов’язана із нормою виробітку і розраховується в технологічних картах вирощування сільськогосподарських культур. При цьому необхідно чітко встановити норму витрати палива на проведення кожної технологічної операції. Витрати паливно-мастильних матеріалів визначаються за цінами на умовах франко-господарство та нормативами використання згідно з прийнятою технологією виробництва. Витрати на моторні, трансмісійні, індустріальні, пластичні мастила, що використовуються в роботі техніки, можна визначати за нормативним методом, додаючи їхню вартість до вартості палива (комплексна ціна). Наочний приклад: за середньої ціни на дизельне паливо на рівні 16,7 грн/л комплексна ціна 1 л паливно-мастильних матеріалів для тракторів становитиме 19,68 грн.

Утримання основних засобів

Суттєво впливають на собівартість технологічних операцій витрати на утримання основних засобів виробництва. Вони залежать від витрат на запасні частини й ремонтні матеріали, амортизаційних відрахувань та ін. Під час розрахунку собівартості продукції використовують нормативні відрахування на утримання необхідного машинно-тракторного парку. Під терміном «амортизація» основних фондів і нематеріальних активів розуміють поступове перенесення витрат з їхнього придбання, виготовлення або поліпшення на вироблену продукцію. Тож амортизаційні відрахування визначаються відповідно до тривалості використання об’єктів основних засобів на вирощуванні окремих культур, їхньої балансової вартості та нормативних відрахувань. 

Річні норми амортизаційних відрахувань на утримання техніки, коефіцієнти коригувань витрат коштів на запасні частини та ремонт використовують із довідникових матеріалів та можуть вказувати в технологічних картах. Для підвищення ефективності використання техніки слід дотримуватися рекомендованого нормативного навантаження, збільшувати періоди використання техніки та зменшувати час її перебування без роботи.

Ярі ранні зернові

До основних ярих культур в Україні належать ячмінь, пшениця та овес. Ці культури подібні за технологією вирощування, однорідністю технічного оснащення та строками проведення механізованих робіт. За традиційної технології вирощування ярих зернових культур під час підготовки грунту до сівби добре себе зарекомендувало проведення ранньовесняного боронування трактором Т-150К в агрегаті з важкою бороною С-11 + БЗТС-1,0 (2 ряди). При цьому норма виробітку на боронуванні становила 45 га за зміну. Запізнення із виконанням цього агрозаходу призводить до значних втрат вологи й зниження врожайності культур.

У вартісному виразі в цінах на початок 2016 року витрати на проведення боронування виглядають так: найменше впливатиме на структуру собівартості цієї технологічної операції оплата праці з нарахуваннями; за середньомісячного заробітку механізатора 3500–4000 грн за зміну на боронуванні основна заробітна плата за 5 розрядом становитиме 113,3 грн, додаткова — 45,3, щорічні відпускні — 13,2 грн. Таким чином, витрати на оплату праці за виконану нормо-зміну становитимуть 171,8 грн, або розрахунково на 1 га боронування  — тільки 3,82 грн, ЄСВ — 0,84 грн/га.

Витрати палива в ранньовесняний період дещо підвищуються, але не більше ніж на 3,5 л/га, що у вартісному виразі комплексної ціни палива і мастил становить 68,88 грн/га проведеного боронування.

Високими будуть витрати на утримання техніки та сільськогосподарських знарядь. Розрахунково за кожну відпрацьовану зміну для проведення ранньовесняного боронування амортизаційні відрахування становлять 832 грн, придбання запасних частин та ремонтних матеріалів — 707 грн, утримання відповідної техніки на машинному дворі — 25 грн. Але якщо загальну суму перелічених витрат поділити на норму виробітку, утримання технічних засобів для проведення боронування становить 34,75 грн/га. Загалом витрати на ранньовесняне боронування дорівнюватимуть 108,3 грн/га.

Передпосівну культивацію найкраще проводити безпосередньо перед висівом і для цього часто використовують трактор МТЗ-82 із культиватором КПЕ-4,2. Норма виробітку такого агрегату становить 18,3 га, що достатньо для одночасної роботи на одному полі разом із трактором такої марки із сівалкою. Загальні витрати на проведення цієї технологічної операції розрахунково на один гектар становитимуть 167,1 грн, у тому числі паливно-мастильні матеріали — 100,4 грн, утримання техніки — 58, витрати на оплату праці з нарахуваннями — 8,9 грн.

Для проведення сівби ярих зернових культур аграрії часто використовують трактор МТЗ-80/82 в агрегаті з сівалкою СЗУ-3,6. Норма виробітку такого агрегату становить 15,5 га за зміну. При цьому витрати палива на проведення сівби становитимуть 2,9 л/га, або 57,1 грн. До того ж утримання техніки для проведення сівби — 97 грн/га. Враховуючи відповідну методику розрахунку, витрати на оплату праці з нарахуваннями за проведення сівби дорівнюватимуть 13,5 грн/га. Загалом витрати на сівбу становитимуть 167,7 грн/га. Отже, загальні витрати на проведення боронування, передпосівної культивації та сівби ярих зернових культур за традиційною технологією становитимуть 443 грн/га.

Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур з використанням потужної імпортної техніки знаходять з кожним роком все більше прихильників. Такі технології захищають грунт від надмірного руйнування та ущільнення, зберігають у ньому вологу.  Тож  потреба повної завантаженості енергоємних тракторів, а також необхідність проведення сівби у найкоротші терміни стали передумовами створення комбінованих агрегатів. Такі агрегати поєднують різні операції з обробітку грунту або навіть одночасно виконують обробіток із сівбою та внесенням стартових доз добрив. Використання таких агрегатів особливо важливе за низької вологозабезпеченості, на грунтах, що потерпають від водної та вітрової ерозії.

На сьогодні аграріям пропонується широкий асортимент різних за потужністю  тракторів і сільськогосподарських знарядь, які забезпечують високу продуктивність і якість виконання агропроцесів із заощадженням використання енергоресурсів. Це досягається насамперед шляхом зростання потужності силової машини і розширення ширини захвату агрегату із поєднанням в одній машині робочих процесів, які раніше проводилися відокремлено. Так, альтернативою традиційному передпосівному обробітку грунту є застосування трактора Case STX-500 з комбінованим агрегатом TOP DOWN 500. Цей агрегат забезпечує одночасне проведення дискування, культивації, боронування та прикочування грунту за норми виробітку не менше 43 га за зміну. Затрати на проведення комплексної технологічної операції становитимуть 334,3 грн/га, в тому числі розрахунково на 1 га оплата праці з нарахуваннями — 4,9 грн, витрати на паливно-мастильні матеріали — 181,1, утримання техніки — 148,5 грн. 

Сівбу за інтенсивної технології можна проводити з використанням трактора John Deere 8320R та сівалки John Deere 730. Норма виробітку такого агрегату становитиме 45 га за зміну. При цьому затрати на оплату праці з нарахуваннями за проведення такої технологічної операції розрахунково на 1 га дорівнюватимуть 5,4 грн, паливно-мастильні матеріали — 118,1, утримання техніки — 158,1 грн. Отже, витрати на сівбу становитимуть 281,6 грн/га. Загальні витрати на комплексний передпосівний обробіток грунту та проведення сівби становитимуть 616 грн/га.

Кукурудза на зерно

Вирощування кукурудзи на зерно має характерні особливості, які необхідно враховувати під час вибору технології та техніки. За традиційної технології вирощування кукурудзи на зерно доцільно використовувати для ранньовесняного боронування трактор Т-150К в агрегаті з важкою зубовою бороною С-24+БЗТС-1,0; культивації  — трактор Т-150К та культиватор 2КПГ-4;  передпосівної культивації — МТЗ-82 та причіпний культиватор КПЕ-4,2; сівби — МТЗ-82 та сівалку СУПН-8. Враховуючи витрати на оплату праці з нарахуваннями, придбання паливно-мастильних матеріалів та утримання технічних засобів, розрахунково витрати на 1 га з проведення цих операцій становитимуть 540 грн.

За інтенсивної технології вирощування кукурудзи на зерно передпосівний обробіток грунту можна проводити трактором Case STX-500 з комбінованим агрегатом TOP DOWN 500, а сівбу — трактором Cat Challenger МТ 765В з сівалкою John Deere DB 60 CCS 24R30. При цьому витрати на проведення передпосівного обробітку грунту становитимуть 334,4 грн, а сівбу — 232,8 грн/га. Тож загалом за інтенсивної технології підготовка грунту та сівба обійдуться в 567,3 грн/га.

Соняшник

За традиційної технології ранньовесняне боронування та передпосівний обробіток грунту під час вирощування соняшнику проводять тими самими агрегатами, що й за проведення подібних агротехнічних операцій під час вирощування ярих зернових культур. Проте сівбу соняшнику доцільно проводити спеціалізованим агрегатом у складі трактора МТЗ-82 та сівалки СУПН-8, подібно до сівби кукурудзи. При цьому загальні витрати на проведення підготовки грунту та сівби становитимуть 420,6 грн/га.

За інтенсивної технології вирощування соняшнику склад агрегатів для підготовки грунту та сівби використовують той самий, що й для кукурудзи на зерно. Тож відповідні затрати становитимуть  567,3 грн/га.

Соя

Ранньовесняні агротехнологічні операції з вирощування сої подібні до ярих зернових культур. Проте за традиційної технології, окрім боронування агрегатом у складі трактора Т-150К з важкою бороною С-11+БЗТС-1,0 (2 ряди), проводять обробіток комбінованим агрегатом «Європак-600», що агрегатується з трактором Т-150К. Під час сівби використовують зернову сівалку СЗУ-3,6 з трактором МТЗ-80.

За інтенсивної технології вирощування цієї культури обробіток грунту здійснюють трактором Case STX-500 з комбінованим агрегатом TOP DOWN 500, а сівбу — трактором John Deere 8320R та сівалкою John Deere 730. Під час проведення відповідних агротехоперацій витрати за традиційної технології становитимуть 512,3 грн, інноваційної — 616 грн/га.

Ріпак ярий

За інтенсивної технології вирощування ярого ріпаку для передпосівного обробітку грунту застосовують такі самі агрегати, як і для сої. Проте в традиційній технології є окремі відмінності. Окрім боронування агрегатом у складі трактора Т-150К з важкою бороною С-11+БЗТС-1,0 (2 ряди), обробітку комбінованим агрегатом «Європак-600» з трактором Т-150К, проводять коткування трактором МТЗ-1221 із КЗК-10. До того ж сівбу доцільніше проводити з використанням зерно-трав’яної сівалки СЗТ-3,6 з трактором МТЗ-80. Під час проведення відповідних агротехоперацій витрати за традиційної технології становитимуть 606,5 грн, інноваційної — 616 грн/га.

О. Маслак, канд. екон. наук, доцент кафедри логістики та виробничого менеджменту,

В. Ільченко, канд. с.-г. наук, ст. викладач кафедри рослинництва,
О. Ільченко, ст. викладач кафедри економіки,
Сумський національний аграрний університет

Інтерв'ю
Директор компании "Агро-Вент" Андрей Марущак
Малиновий сезон-2017 в Україні проходив дуже бурхливо. Зростаючі обсяги пропозиції ягоди змусили дуже нервувати самих виробників, які побоювалися обвалу цін. У такому ж нервовому, і навіть виснаженому стані були і переробники, які зірвали... Подробнее
В українському сільському господарстві, здається, немає більш суперечливої культури, ніж часник. З одного боку, порівняно високі й стабільні ціни та безроздільне панування імпорту на внутрішньому ринку повинні свідчити про високу... Подробнее

1
0