Спецможливості
Техніка та обладнання

Як зменшити витрати пального

07.02.2014
885
Як зменшити  витрати пального  фото, ілюстрація

Щороку в Україні засівають понад 15 млн га орних земель. Економією під час проведення сівби хоча б 1% пального шляхом якісної організації технологічного процесу в масштабах держави його можна заощадити близько 375–600 тис. кг, а на передпосівній підготовці — 0,75–1,05 млн кг. Чим не турбота про енергетичну незалежність держави?.. Як же зменшити витрату пального машинно-тракторними агрегатами на виконанні передпосівного обробітку грунту та сівби?

Щороку в Україні засівають понад 15 млн га орних земель. Економією під час проведення сівби хоча б 1% пального шляхом якісної організації технологічного процесу в масштабах держави його можна заощадити близько 375–600 тис. кг, а на передпосівній підготовці — 0,75–1,05 млн кг. Чим не турбота про енергетичну незалежність держави?.. Як же зменшити витрату пального машинно-тракторними агрегатами на виконанні передпосівного обробітку грунту та сівби?

А. Рубець, доцент,
В. Демещук, інженер,
Білоцерківський національний аграрний університет

Розглянемо основні дії інженерно-технічної служби господарства, які дають змогу зменшити витрати пального без порушення агротехнічних вимог.

Передпосівний обробіток грунту
Агровимоги. Вирівнювання поверхні поля у вертикальній і горизонтальній площинах; кришення оброблюваного шару на фракції до 50 мм — понад 90%; розпушення грунту до 1,1–1,3 г/см3. Кришення оброблюваного шару на фракції 0,25–10 мм — понад 80%.
Методи економії 
   Визначити доцільність виконання всіх технологічних операцій та обрати потрібну техніку. Провести її відповідне налаштування для конкретних грунтових умов (глибина обробітку, вологість, тип основного обробітку грунту тощо).
   Поєднувати операції передпосівного обробітку шляхом застосування комбінованих агрегатів, за можливості — широкозахватних. За дотримання технології вирощування (під час виконання всіх операцій) на 1 га шини трактора покриватимуть площу 0,93–1,2 га, тобто площу 0,2 га трактор покриватиме вже в два сліди на цьому самому гектарі. Підрахунки показують, що без урахування ущільнення грунту на розворотах МТА (трактор МТЗ 892 із комбінованим агрегатом передпосівного обробітку грунту ККП-3) грунт буде «утоптаний» на площі 0,26 га на кожному обробленому гектарі, тоді як за використання агрегату Т-150 К + ККП-6 цей показник становитиме 0,18 га.
   Застосовувати грунтообробні комплекси для смугового обробітку з одночасним внесенням добрив у зону рядка — типу Krause Gladiator ST-Pro (технологія «стрип-тілл»).
   Виконувати операції передпосівного обробітку в оптимальні строки (фізична стиглість грунту та оптимальна його вологість) рівномірно на потрібну глибину. За збільшення глибини передпосівного обробітку на 1 см понад глибину загортання насіння врожайність культури зменшується, крім цього, витрата пального зростає на 5,4–13,6%. Найпростіше визначити фізичну стиглість грунту можна таким чином: взяти жменю землі із поверхневого шару, стиснути в долоні і відпустити у вільному падінні з висоти 1,4–1,6 м — про його фізичну стиглість свідчитиме те, якщо він зруйнувався (розкришився). Нестиглий — той, за стискування якого в долоні з нього виділяються краплі води, а руйнування під час падіння не відбувається. Перестиглий грунт — якщо під час стискання долонею він не формується в грудку.
   Перекриття суміжних проходів не повинно перевищувати нормального (15–25 см), для контролю слід застосовувати покажчики сліду або системи навігації.
   Правильно встановлювати та регулювати робочі органи машини. За неправильного налаштування чи деформації лапи або стояка лапи культиватора опір може зростати на 5–27%, що в еквіваленті становить відповідну перевитрату пального — 2,25–13,77 грн/га.
   Працювати на оптимальних швидкостях руху (табл. 1). Це дасть змогу забезпечити потрібний ступінь кришення грунту з мінімальними енерговитратами.
   Агрегатувати машини переважно з гусеничними тракторами або з колісними на широкопрофільних або спарених шинах.

Сівба
Агровимоги. Пошкодження насіння під час висіву зернових культур не повинно перебільшувати 0,3%, зернобобових — до 1%. Нерівномірність висівання між окремими висівними апаратами не має перебільшувати для зернових, льону, рису — 3%, для зернобобових — 4, для злакових і бобових трав — 8%. Відхилення загальної норми висіву від заданої для всіх культур, що висівають, окрім трав, — не має перевищувати 2, а трав — 3%. Кількість насіння, загорнутого на задану глибину, має становити не менше 80%. Наявність незагорнутого насіння не допускається. Гранульовані мінеральні добрива слід висівати в ті самі рядки поруч із насінням, але дещо нижче від нього, з грунтовим прошарком 20–30 мм.
Методи економії
   Використовувати широкозахватні агрегати або у зчіпках — бажано з гусеничними тракторами. Протягом основного та передпосівного обробітку грунту родючий шар землі ущільнювати рушіями тракторів та спушувати робочими органами (плугом, боронами, культиваторами). На відміну від основного та передпосівного обробітку грунту, під час сівби залишається ущільнення колії трактора, яке впливає на врожайність культури на місці залишеного сліду: за середнього ступеня ущільнення (1,3–1,5 г/см3) зниження врожайності за інших рівних умов досягає 18–29% на всіх типах орних грунтів; за сильного ступеня (1,5–1,6 г/см3) — 50–60%. Тому площу ущільненого грунту, яка безпосередньо залежить від ширини захвату МТА, слід мінімізувати шляхом оптимального добору висівних сільгоспмашин.
   Висівні машини мають порівняно невеликий питомий опір на 1 м ширини захвату, тому використання посівних МТА часто супроводжується недовантаженням двигуна на 30–77%. А з технічних характеристик дизельних двигунів відомо, що мінімізація витрат пального досягається за потужності двигуна, що становить 90–95% номінальної, тобто за умов досягнення його найбільшого крутного моменту (у такому разі важливо визначити цей показник за технічною характеристикою трактора). Отже, за відомого питомого опору і тягового класу трактора можна визначити потрібну кількість сівалок в агрегаті. Для цього нам треба знати: номінальне тягове зусилля трактора, коефіцієнт використання його тягового зусилля (для колісних тракторів — 0,85–0,9; для гусеничних — 0,9–0,95), опір зчіпки, який для фронту зчіпки 8 м дорівнює 1,5–2,1 кН, а для 21 м — 3,5–4,2 кН, робочу ширину захвату сівалки та її питомий опір (табл. 2).
Маючи ці дані, ми можемо легко визначити потрібну кількість сівалок для оптимального завантаження двигуна. Для цього слід тягове зусилля трактора помножити на коефіцієнт його використання та від отриманого результату відняти значення опору зчіпки і все це розділити на добуток ширини захвату сівалки та її питомий опір.
   Зменшувати час простоїв завантажених насінням та добривами агрегатів шляхом налагодженої механізації цих процесів. Найдешевшим вирішенням цього питання є дообладнання автомобілів-самоскидів ЗИЛ та ГАЗ завантажувачем зерна типу: ЗС-30М, ЗС-30М-01; ГАЗ-САЗ-3307 — ЗС-2М-02; ЗиЛ-ММЗ-554 — ЗС-2М-011; КамАЗ 55111 — ЗС-2М-031; КамАЗ 45142 — ЗС-2М-032. Для обладнання тракторних причепів ринок пропонує розкладні завантажувальні шнеки для завантаження сівалок та розкидачів міндобрив — РШ-250/4,5 та начіпний боковий шнек НБШ-250/4 для автомобіля КамАЗ 55102. За наявності завантажувального пристрою у сівалок достатньо у задньому борті автомобіля-самоскида (тракторного причепа) обладнати вивантажувальну горловину.
   Зменшувати довжину маркерів широкозахватних агрегатів установленням слідопокажчиків або завдяки системі навігації. Це дасть змогу зменшити втрати часу на розворотах МТА і водночас підвищити продуктивність.
   Впроваджувати зчіпки для агрегатування кількох начіпних сівалок просапних культур (цукрові буряки, кукурудза, соняшник). Для причіпних сівалок використовують зчіпки серійного виробництва (СП-11, С-18, СП-16), чого не практикують для начіпних сівалок і втрачають у продуктивності.
   Використовувати залежно від умов висівні комплекси прямого висіву (типу АТД «Хорш-Агросоюз», ССК-8,5, «Конкорд», «Флексі Койл»), а на пожнивних та поукісних посівах — стерньові сівалки типу СЗС-6, що виключають операції основного та передпосівного обробітків грунту (технологія «ноу-тілл»). «Підводними каменями» у досягненні мети зменшення собівартості посівних робіт завдяки використанню широкозахватних посівних комплексів є неправильна конфігурація полів та невеликі їхні розміри. Так, під час застосування посівних комплексів на полях складної форми витрата пального аж ніяк не зменшується, а зростає на 28–56%, продуктивність знижується на 19–52%, що призводить до підвищення собівартості виконання роботи на 28–53%.
   Застосовувати грунтообробні комплекси для смугового обробітку з одночасним внесенням добрив та висіванням — типу Orthman 1tRIPr Precision Strip-Tillage System.
   Використовувати автомобільні висівні комплекси прямого висіву типу «Агромастер 8500» на базі автомобіля КамАЗ 43118 дає змогу зменшити витрату пального на 30–40% порівняно з показниками за агрегатування з тракторами.
   Не допускати рух полем сторонньої техніки шляхом перекопування найімовірніших місць заїздів з боку шляхів сполучення.
   Організовувати рух агрегатів з урахуванням форми та рельєфу полів: за можливості — вздовж довшої їхньої сторони.
Сподіваємось, що подані рекомендації допоможуть вам зменшити витрати пального під час вирощування сільськогосподарських культур та отримати бажані результати вашої нелегкої праці.

Інтерв'ю
    Нові «Правила використання повітряного простору України» викликали чимало запитань та нарікань з боку користувачів безпілотників. Ми поспілкувалися із керівником компанії Drone.ua Валерієм Яковенком, щоб дізнатися, які ж наслідки... Подробнее
Земельна реформа аж ніяк не завершилася з прийняттям закону про обіг сільськогосподарських земель. Вона потребує прийняття супутніх законів та підзаконних актів, що забезпечать функціонування ринку землі. Про долю цих законів і... Подробнее

1
0