Спецможливості
Статті

Ячмінь — культура прибуткова

10.04.2009
7149
Ячмінь — культура прибуткова фото, ілюстрація

За посівними площами ця культура посідає четверте місце в світі - 80 млн га - після пшениці, рису та кукурудзи. Валовий збір досягає 158 млн тонн, а середня світова врожайність становить 22 ц з гектара.

За посівними площами ця культура посідає четверте місце в світі - 80 млн га - після пшениці, рису та кукурудзи. Валовий збір досягає 158 млн тонн, а середня світова врожайність становить 22 ц з гектара.

Найвищі врожаї зерна збирають у Бельгії - 6-8 т/га; Нідерландах - 6,5; Данії - 5,5; Франції - 6; Німеччині - 5,9 т з гектара.
На сьогодні ячмінь є другою зерновою культурою в Україні. Його площі сягають 2,5-4,5 млн га. В Україні вирощують переважно ярий ячмінь. Озимий менш зимостійкий, ніж пшениця, тому його посіви розміщують у районах зі сприятливими умовами перезимівлі. Це зумовлюється його цінністю в продовольчому, зернофуражному й технічному відношенні, а також високою врожайністю, кращою пристосованістю до несприятливих факторів середовища, дає добру віддачу при застосуванні інтенсивних технологій і мінерального живлення.
Досягнення цих результатів базується, зокрема, на експертній оцінці сорту в державному випробуванні за приналежністю до біотичних і абіотичних чинників, придатністю до сучасних технологій вирощування та за іншими господарсько-цінними ознаками, що визначають рівень врожайності, її стабільність, енергетичну й економічну доцільність вирощування. Щорічно кваліфікаційній експертизі піддають 50-60 сортів ячменю ярого.
Виходячи з визначення статусу ячменю ярого як провідної зернової культури держави, сформовано відповідні сортові ресурси на 2008 рік.
Кількість сортів у Державному реєстрі збільшилася на 64 назви порівняно з 1995 роком. На сьогодні Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення, налічує 97 сортів ячменю ярого.
Темпи сортозаміни в Державному реєстрі за останні 15 років сягають 97%. За цей період майже вдвічі збільшилася кількість сортів ячменю в Реєстрі для виготовлення високоякісного пива.
До вищої категорії якості в Державному реєстрі зараховано 65-68% сортів ячменю. Нові районовані сорти налічують понад 50 відсотків.
Завдяки вирощуванню нових сортів, за даний період урожайність ячменю ярого в державному випробуванні зросла на 35% і на сьогодні становить 5,6-6,79 т з гектара.
Непоодинокі випадки, коли продуктивність сортів нового покоління на сортодослідних станціях перевищує 8-9 т з гектара.
Насамперед досягнуті результати стали можливими завдяки:

  • висіву нових зареєстрованих сортів з високим ступенем адаптивності;
  • науково-обгрунтованій структурі сортового складу;
  • правильному вибору сорту;
  • дотриманню оптимального співвідношення між сортами, що за своїми характеристиками доповнюють один одного в межах якості, мети використання.

Такий шлях є універсальним для товаровиробників різних форм власності, бо з економічного погляду враховує їхній фінансовий стан і водночас сприяє зниженню собівартості зерна ячменю та підвищенню його конкурентоспроможності. Тому в Україні вже сьогодні потрібно значно зменшити площі фуражних ячменів, а перевагу надати пивоварним.
Для виготовлення смачного пива придатні не всі сорти ячменю, а лише такі, що мають високі пивоварні властивості. Це одна з основних умов отримання продукції високої якості. Передусім це такі сорти: Мальз, Джерзей, Корона, Носівський 21, Оболонь, Пасадена, Скарлет, Табора, Санктрум, Канаду, Сонцедар, Філадельфія, Ростенцій, Себастьян. На 2009 рік Державний реєстр поповнився новими сортами, екстрактивність яких становить 80-82, а білок сягає 10,5-11,5 відсотка.
Вміст білка в зерні, вирощеному в південному регіоні з сухим кліматом і на грунтах, багатих на азот, збільшується. Тому пивоварні ячмені потрібно, насамперед, культивувати в центральній та північно-західній частинах України.
Водночас у державному випробуванні вперше зареєстровано сорти ячменю ярого з генетично успадкованими пивоварними властивостями, які зберігаються і в посушливі роки. Це створює передумови для одержання високоякісної пивоварної продукції навіть у згадані роки та розширення зони вирощування пивоварного ячменю на Південь. Таких сортів нині в Державному реєстрі - 10%, хоча п'ять років тому не було жодного.
Серед них: Себастьян, Канаду, Мальз, Аскольд. У них вдалося поєднати високу врожайність із доволі пристойними пивоварними властивостями, які зберігаються і в посушливі роки.
Згідно з міжнародною класифікацією пивоварних характеристик, сорти оцінюють у 7,5-8 балів за дев'ятибальною системою. Щодо придатності для виготовлення солоду ці сорти посідають провідне місце в Україні серед зареєстрованих. Так, у посушливих 2002-2005 роках у зерні, вирощеному на Кіровоградській і Первомайській сортодослідних станціях, білка містилося 11,5%, плівчастість становила 6,5, а екстрактивність 79 відсотків.
У селекції ячменю останніми роками успішно розроблено метод селекції сортів ячменю з комплексною посухо-солестійкістю за чіткого генетичного контролю показника (наявність ізоферменту кореневої суперосидисмутази СОД - s2 ), що захищає мембрани клітин в агресивному середовищі й підтримує тургор у клітинах під час посухи. Це дало можливість доповнити Державний реєстр групою нових сортів: Адант, Палі дум 107, Сталкер, Південний, Еней, що є неперевершеними за ознаками адаптивності проти несприятливих умов вирощування - посухо- та жаростійкості.
Останніми роками триває удосконалення якісної структури зареєстрованих сортів. П'ять сортів зараховано до категорії цінних. Постійно в Державному реєстрі зростає питома вага сортів інтенсивного типу. Науково-обгрунтоване їхнє використання вимагає, щоб половину посівних площ було засіяно цими сортами, а саме: Адажіо, Вакула, Водограй...
Тільки за рахунок цього, як свідчить порівняння врожайності у виробництві й випробуванні, можна додатково отримати понад дві тонни зерна з кожного гектара за умови якісного протруєння насіннєвого матеріалу.
Виявляючи, за результатами кваліфікаційної експертизи, найкращі селекційні розробки й детально вивчаючи їх, сортовипробування генерує мотивацію до створення нових сортів і гібридів, забезпечує інформаційний обмін між власником і користувачем сорту, регулює внутрішні та міжнародні правила торгівлі сортовим насінням, захищає права товаровиробника, спонукаючи його використовувати сорти, які відповідають потрібним характеристикам.
Забезпечення динамічного розвитку державної науково-технічної експертизи сортів рослин, підвищення її впливу на активізацію національної селекції, вдосконалення насінництва та впровадження прогресивних технологій виробництва ярого ячменю в Україні в 2009 році зможе забезпечити додатковий валовий приріст близько 800 тис. тонн. Тому товаровиробники в 2009 році мають відмовитися від використання сортів старого покоління, які вже вичерпали свої ресурси, а засіяти поле лише новими, високопродуктивними сортами, які на 30-40% дають вищі врожаї. Пропонуємо вам детальні характеристики нових високопродуктивних сортів ярого ячменю.

Авгій
Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла УААН
Різновид - нутанс. Рослини середньої висоти, мають слабовиповнену соломину, остюки із сильним антоціановим забарвленням кінчиків, довші за колосок. Колос дворядний, циліндричної форми, дуже нещільний та довгий.
Сорт середньостиглий, в умовах Лісостепу та Полісся дозріває за 89-98 днів, напівінтенсивного типу.
Середня врожайність за роки державного сортовипробування - 43,6-45,7 ц/га, що на 4,9-5,3 ц/га перевищує стандарт. Виявляє стійкість проти борошнистої роси та гельмінтоспоріозу.
За показниками якості зерна, належить до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,4% , екстрактивність - 80 відсотків.
Рекомендовано для поширення в зонах Лісостепу та Полісся.

Баланс
Хай ленд Драйв Бленхейм, Канада
Різновид - нутанс. Рослини середньої висоти, мають слабовиповнену соломину, остюки із сильним антоціановим забарвленням кінчиків, довші за колосок. Колос шестирядний, циліндричної форми, середньої довжини та щільності.
Сорт середньостиглий, вегетаційний період - 84-96 днів, інтенсивного типу.
За роки випробування на державних сортодослідних станціях збирали середній урожай 47,1-53,2 ц/га, що на 8,8-12,1 ц/га більше за стандарт. Потенційна можливість сорту - 90 ц/га. Стійкий до вилягання, осипання; посухостійкість середня. Пивоварні якості добрі. Білка має 11,5%. Стійкий проти борошнистої роси.
Рекомендовано для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Брюсефілд
Хай ленд Драйв Бленхейм, Канада
Рослини середньої висоти, мають слабо виповнену соломину, остюки із помірним антоціановим забарвленням на кінчиках, довші за колосок. Колос шестирядний, циліндричної форми, середньої щільності та довжини.
За роки державного сортовипробування збирали врожай на рівні 53,8 ц/га, що на 13 ц/га більше за стандарт. Потенційна можливість сорту - 95 ц/га. Запізнення із сівбою на п'ять-десять днів призводить до значного недобору врожаю. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Стійкий до вилягання, осипання. Білка має 13-14%. На рівні стандартів пошкоджується листостебловими хворобами, стійкий проти летючої сажки.
Рекомендовано для поширення в зоні Полісся.

Виклик
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН
Рослини низькі, соломина слабовиповнена, остюки із сильним антоціановим забарвленням на кінчиках, довші за колосок. Колос дворядний, циліндричної форми, нещільний та довгий.
Сорт - середньоранній, вегетаційний період - 88-98 днів, напівінтенсивного типу.
За роки випробування в закладах експертизи збирали середній урожай 45,6-51,2 ц/га, що на 7,3-10,4 ц/га більше за стандарти. Стійкий до вилягання, осипання.
Належить до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,6-11,7%. Рекомендовано для поширення в зонах Лісостепу та Полісся.
Ебсон
"Плант Селект" - товариство з обмеженою відповідальністю
Рослини низькі, соломина слабовиповнена, остюки з помірним антоціановим забарвленням на кінчиках, довші за колосок. Колос дворядний, циліндричної форми, нещільний та середньої довжини.
Сорт середньостиглий, вегетаційний період - 90-97 днів, стійкий до вилягання, осипання. Посухостійкість вища за середню, інтенсивного типу.
За роки експертизи збирали середній урожай 49,9-50,3 ц/га. Запізнення із сівбою на п'ять-десять днів призводить до значного недобору врожаю. Потенційна можливість сорту - 105 ц/га. Пивоварні якості добрі. Білка має 11,3%, плівчастість - 8-9%, екстрактивних речовин - 82.
Рекомендовано для поширення в зонах Лісостепу та Полісся.

Еней
Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН
Сорт дворучка (альтернативного типу розвитку), для ярого та озимого висівання.
Рослини середньої висоти, остюки із сильним антоціановим забарвленням на кінчиках, довші за колосок. Колос із слабким восковим нальотом, дворядний, циліндричної форми, середньої довжини та нещільний.
Сорт середньоранній, дозріває за 80-94 дні, що на три-чотири дні раніше за стандарт. Зерно велике, жовте, маса 1000 зернин - 45,6 г, інтенсивного типу. Високоадаптований для будь-яких умов вирощування, має підвищену посухостійкість. Слабко уражується гельмінтоспоріозом і твердою сажкою.
Під час експертизи за роки випробування отримали середній урожай 54,5-55,7 ц/га, що на 13,7-17,4 ц/га більше за стандарт.
Рекомендовано для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.
Далі читайте тут

Н. Бельдій,
завлаб. аналітичних досліджень сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність, канд. с.-г. наук
М. Загинайло,
заввідділом кваліфікаційної
експертизи сортів рослин
А. Носуля,
наук. співроб. лаб. аналітичних
досліджень сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність,
Український інститут
експертизи сортів рослин

 

 

 

Інтерв'ю
Ле­онід Ко­за­чен­ко, на­род­ний де­пу­тат, пре­зи­дент Ук­раїнської аг­рар­ної кон­фе­де­рації
Чи ре­аль­но «за­пу­с­ти­ти» земельну реформу вже за рік? Як дер­жа­ва має за­хи­с­ти­ти влас­ників паїв і аг­раріїв? Що че­кає на них 2017 ро­ку? Чи вдасть­ся по­до­ла­ти ко­рупцію в дер­жаві? На ці
Як ми вже писали, органічна продукція в цілому залишається досить вузькою нішею аграрного ринку. Значною мірою – через ризикованість вирощування і збуту. Однак є ніші, де органічна продукція впевнено знаходить збут, принаймні на зовнішніх... Подробнее

1
0