Спецможливості
Статті

Використання бiохiмiчних показникiв кровi при оцiнцi кiлькiсної i якiсної характеристики продукцiї скотарства

05.06.2008
416
Використання бiохiмiчних показникiв кровi при оцiнцi кiлькiсної i якiсної характеристики продукцiї скотарства фото, ілюстрація
Використання бiохiмiчних показникiв кровi при оцiнцi кiлькiсної i якiсної характеристики продукцiї скотарства

Використання бiохiмiчних показникiв кровi при оцiнцi кiлькiсної i якiсної характеристики продукцiї скотарства

Hа основi фiзiолого-селекцiйного iндексу тварин у рiзнi вiковi перiоди можна вiднести до технологiчних груп з рiзною iнтенсивнiстю росту — високою та низькою.

При переробцi продукцiї скотарства важливе значення повинно надаватись як кiлькiснiй, так i якiснiй її характеристицi. Тому в Iнститутi землеробства i тваринництва захiдного регiону УААH розроблено спосiб, який дає можливiсть за однакових умов утримання й годiвлi отримати бiльше продукцiї вищої якостi. Hа основi фiзiолого-селекцiйного iндексу тварин у рiзнi вiковi перiоди можна вiднести до технологiчних груп з рiзною iнтенсивнiстю росту — високою та низькою. Hаприклад, при вiдгодiвлi худобу в 6-мiсячному вiцi можна протестувати i вiднести до технологiчних груп з високою та низькою iнтенсивнiстю росту. Якщо за однакових умов годiвлi й утримання бички з високою iнтенсивнiстю росту у 18 мiсяцiв мають живу масу 500—520 кг, то аналоги з низькою — тiльки 450—480 кг.
Слiд вiдзначити, що бички з високою iнтенсивнiстю росту за морфологiчними показниками тушi (вихiд мускульної тканини, найбiльш цiнної в бiологiчному вiдношеннi) переважали ровесникiв з низькою iнтенсинiстю росту на 15—20%, а окремi екземпляри — на 30—35%. За хiмiчним складом тушi, а саме за виходом бiлка, тварини з високою iнтенсивнiстю росту переважали аналогiв з низькою на 10—15%.
Hа основi аналiзу молочної продуктивностi корiв рiзної лактацiї розроблено фiзiолого-селекцiйний iндекс. Вiдмiчено, що первiстки та повновiковi особини з високою iнтенсивнiстю метаболiчних процесiв в органiзмi переважали аналогiв з низькою iнтенсивнiстю за надоєм молока, процентом жиру та бiлка, вiдповiдно, на 20, 7 та 6% за однакових умов годiвлi та утримання. Як бачимо, кращi кiлькiснi i якiснi показники молока одержано у аналогiв з високою iнтенсивнiстю метаболiчних процесiв в органiзмi.
Економiчний ефект вiд впровадження описаного вище способу в базових господарствах Львiвської областi в розрахунку на 1 голову становив за державними цiнами на 1.01.98 року 80—120 грн.
Для проведення тестування тварин у господарствi потрібно мати апарат для автоматизованого визначення бiохiмiчних показникiв кровi та комп’ютер.
Поряд із основною роботою з визначення якостi продукцiї скотарства, яка поступатиме на переробку, є можливiсть проводити аналiз кровi для людей.

В. Федак, канд. с.-г. наук,
О. Лящук, наук. спiвробiтник,
Iнститут землеробства i тваринництва захiдного регiону УААH

Інтерв'ю
Заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААНУ Олександр Ярещенко
Чимало аграріїв шукає щось, на чому можна було б заробити великі гроші. Частина з них з цією метою шукає щось таке, чим би ще мало хто займався, принаймні в промисловому масштабі. Тож інтерес значної частини аграрної громадськості був... Подробнее
Коли на землі буде впевнений власник, який міцно стоїть на ногах, він дбатиме про її благополуччя, сприятиме збагаченню рідного краю. Опорою для розвитку села є сільгоспвиробники середнього рівня, сімейні фермерські господарства. З початку... Подробнее

1
0