Спецможливості
Техніка та обладнання

Техніко-технологічний огляд глибокорозпушувачів

03.03.2010
855
Техніко-технологічний огляд глибокорозпушувачів фото, ілюстрація

Основний обробіток грунту, за визначенням фахівців і нормативної документації, трактується як найглибший у циклі вирощування рослини. 

Основний обробіток грунту, за визначенням фахівців і нормативної документації, трактується як найглибший у циклі вирощування рослини. 

Щодо оранки та глибокого розпушування йдеться про рівень обробітку грунтового шару в межах 22-45 см, при цьому передбачається виконання таких агротехнічних заходів:
n розущільнення орного шару грунту;
n створення структури грунту, що якнайкраще відповідає всім фазам розвитку й росту рослини;
n досягнення найприйнятніших характеристик фізико-механічних і хімічних властивостей грунту, що сприяють волого- й повітропроникненню, забезпеченню рослин поживними речовинами;
n розв'язання супутніх завдань: загортання рослинних решток, підрізання бур'янів.
Водночас розвиток технічних засобів сівби дав змогу вирішувати ці заходи ефективніше: так, боротися з бур'янами можна хімічним просапуванням; збагачувати грунт поживними елементами - внесенням мінеральних добрив. Тому ставиться акцент на розущільнення кореневмісного шару грунту з мінімізацією витрат палива та сприянням екології.
Нові технічні засоби для обробітку грунту сприяють удосконаленню відомих основних систем обробітку грунту, які дістали широке застосування, на базі оранки, глибокого й поверхневого розпушування, мінімального обробітку.
Кожна з цих систем обробітку грунту не є універсальною і, своєю чергою, диференціюється відповідно до умов, типів грунтів, грунтово-кліматичних зон. Наприклад, дослідженнями вітчизняних науковців встановлено, що щільність грунту тісно корелює з вмістом гумусу, і це є визначальним чинником вибору конкретної системи обробітку грунту.
На щільних грунтах або в специфічних умовах і випадках доречно проводити основний обробіток у вигляді оранки або глибокого розпушування. Проведення такого заходу передбачає забезпечення двох етапів у розвитку рослин і відповідних вимог до агрофізичних характеристик грунту.
Перший етап - створення у верхньому шарі (0-5 см) умов для проростання насіння (вологи, тепла, повітря, захисту від ерозії, дрібногрудкуватої структури).
Другий етап - забезпечення у нижніх шарах (10-35 см) умов для розвитку кореневої системи та продуктивного її функціонування в процесі вегетації рослини за щільності в межах 1,10-1,25 г на кубічний сантиметр.
Оранка може забезпечити ці два етапи. Але в багатьох випадках доцільніше на другому етапі забезпечувати результат глибокорозпушувачами, а завдання поверхневого обробітку слід покласти на інші робочі органи - так буде ефективніше. Крім того, в разі застосування глибокорозпушувачів спостерігаються передумови економії енергії (рис. 1).
Як видно з графічної залежності, рослина сходить і розвивається в зоні оптимальних значень щільності - 1,10-1,26 г/см3, що є ділянкою генетичної пам'яті рослини. Плужний обробіток забезпечує надлишкове розущільнення в межах 0,65-0,7 г/см3, що адекватно колосальним перевитратам палива й ресурсів. При цьому управляти процесом складно. Як видно з графіка, використання глибокорозпушувачів, порівняно з плугами, ефективніше: їхній нижній поріг розущільнення перебуває в межах 0,85-0,90 г/см3, і це є резервом не лише скорочення витрат палива, економії ресурсів, а й екологічних переваг. До того ж, з'являється також можливість за правильного обрання типу глибокорозпушувача (чизеля) управляти процесом розущільнення та істотно впливати на енергетичні витрати.
Розглянемо наявні типи глибокорозпушувачів (чизелів) у контексті оцінювання їхньої дії на грунт. Найпростіший відомий чизель - це такий, де робочий орган виконано у вигляді двогранного клина.
Принципово такий глибокорозпушувач має робочий орган - лапу, яка складається із стійки й носка. Робочою зоною є нижня ділянка лапи - носок, який обрубує грунт перед собою. При цьому конфігурація обрубаного грунту являє щілину у формі трикутника з вершиною біля носка й вузькою основою на поверхні. Сам процес нарізання щілин характеризується високою енергоємністю.
Дальшим розвитком робочого органу - лапи - став носок, який транспортувався в тригранний клин. Стійка при цьому залишилася без зміни. До такого типу належать глибокорозпушувачі багатьох виробників: АЧН-3 "Хома" ВАТ "Галещина, машзавод" (Україна), "Дельта" фірми Hatzenbichler (Австрія), серії SEA фірми Ma/ag (Machine Agricоle) (Італія), моделі P, L, M тощо фірми Dondi (Італія) та інші.
Такий глибокорозпушувач має збільшену робочу зону у вигляді прямокутника, вузька основа якого відповідає ширині крилець. Дальший розвиток наральника й збільшення крилець сприяли появі плоскорізів. Робоча зона плоскоріза має ширшу, ніж тригранні наральники, основу прямокутника.
Однак розглянуті глибокорозпушувачі не можуть бути застосовані для суцільного обробітку. У цьому разі використовують такі їхні різновиди, в яких дістала розвитку стійка з її трансформацією в криволінійні поверхні та площини. Серед цих глибокорозпушувачів найвідоміші ті, які набули поширення: асиметричні та паркетні чизелі, а також чизелі з додатковими ярусно розміщеними поверхнями.
Асиметричні глибокорозпушувачі (чизелі) - це такі, в яких бічна стійка виконана у вигляді поверхні на основі знакозмінної кривої з розміщеним внизу лемешем. Стійка під час контакту з грунтом забезпечує на останньому постадійну різнохарактерну дію поверхонь: криволінійного лемеша, зон стійки, які сприяють зміні напрямку дії зусиль та обтисканню шару грунту, після чого, як наслідок релаксації, забезпечується значна втрата міжгрунтових зв'язків.     
Результатом роботи такого робочого органу є утворення сильно розгалуженої мережі тріщин у ділянці грунту, пропорційній ширині розстановки лап. Таким чином матимемо безполицевий обробіток грунту.
Зазвичай на сільгоспзнаряддях такі робочі органи розміщено ешелонно або кількарядно.
Із появою швидкісних і потужних тракторів уможливлено практичну реалізацію нової якості роботи розвинених поверхонь стійок глибокорозпушувачів. Водночас з'явились машини із фронтальним розміщенням робочих органів, додаткова перевага яких перед плоскорізним робочим органом полягає в уникненні ефекту спливання.
До таких глибокорозпушувачів належать чизелі типу ЧД виробництва ТОВ "Краснянське СП "Агромаш" і глибокорозпушувачі фірми "Агрісем" (Франція).
Під час роботи такого чизеля, що містить зігнуту стійку й долото, які утворюють ламану робочу поверхню у вигляді послідовно розміщених площин (при цьому кожна площина має індивідуальні форму, розмір та орієнтацію в просторі), забезпечується регульований за розміром зусиль і їхнім характером вплив на защемлений у міжлаповому просторі обсяг грунту, який розпушується за принципом "зсув - стискання- релаксація". Візуально це спостерігається у вигляді рухомої в зоні дії робочих органів грунтової хвилі.
Глибокорозпушувачі з додатковими робочими поверхнями на стійці з регульованими висотою їхнього встановлення та кутом входження в грунт працюють так. Під час роботи долото обрубує та якісно розпушує грунт у нижніх шарах. Розміщені вище на стійці змінні робочі поверхні поліпшують структуру середніх і верхніх шарів грунту, чим забезпечують оптимальні умови щільності, волого- та повітропроникності всього обробленого шару.
За використання паркетних чизелів протягом трьох років проводять експериментальні дослідження консервувальної системи обробітку грунту як одного з напрямів оцінювання різних систем грунтообробітку під час вирощування зернових культур у проекті "АгроОлімп-150". У результаті роботи сформульовано основні агротехнічні вимоги до цієї системи, які містять такі параметри та їхній рівень:
n глибина обробітку грунту - 30-35 см;
 n збереження пожнивних решток - не менше ніж 50%;
n підрізання бур'янів - не менше ніж 95%;
n кількість грудочок розміром до 50 мм - не менше ніж 80%;
n гребенистість поверхні поля - не більше ніж 4 см;
n  робоча швидкість - 6-12 км/год;
n змінна продуктивність - не менше ніж 2,1 га/год
n витрати палива - не більше ніж 16,5 л/га.
Зазначені параметри повинні забезпечувати глибокорозпушувачі, які призначені для суцільного обробітку грунту.
Отже, чизельний обробіток грунту є перспективним енергоощадним і природозахисним напрямом землекористування. Глибокорозпушувачі, залежно від поставлених завдань, можуть виконувати функції локального й суцільного безполицевого обробітку грунту. В Україні дедалі більшого поширення набувають глибокорозпушувачі типу асиметричні та паркетні чизелі й чизелі з додатковими поверхнями.
Динаміка зміни щільності грунту під час його підготовки та в період вегетації за використання глибокорозпушувачів (безполицевий обробіток) і плужників (полицева оранка).

Л. Шустік
В. Погорілий

Інтерв'ю
Кооперація в агросекторі – це забезпечення зайнятості та соціальної інтеграції.  У світі кооперативи є елементом самодопомоги і отримують преференції від держави. 
Вже принаймні більш ніж століття українські ґрунти неухильно втрачають гумус, а, отже, — родючість. Подекуди цей процес набув катастрофічних масштабів. Логіка підказує єдиний вихід: вносити щоразу більші норми міндобрив. Однак зрозуміло,... Подробнее

1
0