Спецможливості
Техніка та обладнання

Технічне забезпечення сучасної технології виробництва молока

07.06.2010
1733
Технічне забезпечення сучасної технології виробництва молока фото, ілюстрація

Однією з найболючіших проблем в АПК України є забезпечення потреби населення в молоці. Нинішній незадовільний стан зумовлений тим, що виробництво продукції тваринництва на фермах України грунтується на застарілих технологіях,
які не забезпечують адекватних умов утримання та годівлі тварин і характеризуються високою енерго- і ресурсомісткістю. Комплекс машин, який застосовують у скотарстві, переважно містить морально застарілу техніку, що призначена для використання в умовах затратних систем утримання худоби й на сьогодні вже вичерпала свій робочий ресурс.

Однією з найболючіших проблем в АПК України є забезпечення потреби населення в молоці. Нинішній незадовільний стан зумовлений тим, що виробництво продукції тваринництва на фермах України грунтується на застарілих технологіях,
які не забезпечують адекватних умов утримання та годівлі тварин і характеризуються високою енерго- і ресурсомісткістю. Комплекс машин, який застосовують у скотарстві, переважно містить морально застарілу техніку, що призначена для використання в умовах затратних систем утримання худоби й на сьогодні вже вичерпала свій робочий ресурс.

Вибір комплексу технічних засобів для реалізації ресурсоощадної технології виробництва молока здійснювали, порівнюючи традиційну й сучасну технології. Визначаючи найкращий варіант технічного забезпечення ефективної технології виробництва молока, враховували результати випробувань машин та обладнання для скотарства, дані публікацій у фахових виданнях і проспектних матеріалів провідних вітчизняних та закордонних фірм у галузі молочного скотарства, власні аналітичні матеріали щодо перспективних техніко-технологічних рішень виробництва молока й матеріали з відвідування виставкових заходів, у тому числі виставок Euro Tier'2004, Euro Tier'2006, Euro Tier'2008. Раціональний комплекс машин наведено в таблиці.

Утримання корів
Для безприв'язно-боксового утримання корів пропонується ефективне обладнання ВАТ "Брацлав", яке характеризується зручними комфортними умовами для молочної худоби. Огородження боксів облаштовано так, що воно не перешкоджає тваринам вільно лягати і вставати в боксах. Випадків травмування корів під час випробувань цього типу обладнання не зафіксовано.
Особливістю обладнання фірми Hartman є заглиблена підлога боксу для відпочинку корів, по периметру якої - невисокий бордюр. Як підстилку використовують подрібнену солому, тирсу, глину. Сучасні легкозбірні конструкції корівника виготовляє вітчизняна фірма "Житомирський ЗОК". Лінійні розміри цього тваринницького приміщення такі: ширина - 33 м, довжина - від 75 до 114, висота - 4 м. Покрівля виготовлена з оцинкованого профнастилу, цоколь із бетону заввишки 1 м. Для облаштування стін корівника доцільно використати оригінальне обладнання, розроблене на заводі "Ферммаш", яке здійснює природну припливно-витяжну вентиляцію повітря в приміщенні, а також сприяє підтриманню належного температурного режиму в холодну пору року.

Утримання телят профілакторного періоду
(до 20-денного віку)
Для утримання телят у найвідповідальніший під час вирощування молодняку профілакторний період ефективною слід вважати трансформаційну клітку розробки ТОВ "Агрікон-Київ", у якій створено адекватні умови для утримання й обслуговування телят. Крім того, під час експлуатації цього обладнання є можливість трансформації клітки з індивідуальної в групову.
Фірма Urban випускає цілу гаму різноманітного високотехнологічного кліткового обладнання для утримання телят, що характеризується високою якістю матеріалів, з яких його виготовлено, надійністю й забезпечує комфортні умови утримання молодняку. Обладнання вирізняється ще й тим, що тут передбачено зони для відпочинку та годівлі телят з використанням станцій випоювання, виготовлених із нержавіючої сталі.

Утримання телиць і нетелей
Хороші умови безприв'язно-боксового утримання телиць і нетелей забезпечує й вітчизняне обладнання розробки ВАТ "Брацлав".
Адекватні умови, з погляду підтримання належного фізіологічного й функціонального стану ремонтного молодняку, гарантує обладнання для безприв'язного утримання фірми Brа..uer, яке характеризується техніко-технологічною досконалістю. Фірма розробила різні варіанти утримання худоби - від використання щілинної підлоги до глибокої підстилки та прибирання гною з гнойових каналів скрепером. У секціях для утримання молодняку передбачено й кормові решітки з можливістю фіксації телят. Огородження боксів виготовлено з якісних матеріалів, дерева та металу.

Годівля корів, телиць і нетелей
ВАТ "Брацлав" постачає на ринок сільськогосподарської техніки сучасне обладнання для облаштування кормового столу, в тому числі з можливістю, за потреби, фіксування тварин.
Фірма Brа..uer пропонує доволі якісне обладнання в разі використання кормового столу. Передбачено в ньому й фіксування тварин. Процес здійснюється безшумно завдяки гумовим стопорам.

Приготування
й роздавання кормів
Для приготування й роздавання кормів пропонуються найкращі багатофункціональні та універсальні фермські комбайни Roto-mix і Seko. За даними випробувань, ці високоефективні машини забезпечують таку рівномірність змішування кормів: Roto-mix - 98%, Seko - 94%; рівномірність роздавання кормів, відповідно, - 96 і 94 відсотки.

Фермський комбайн
Фірма Simmer Agri випускає сучасну кормову станцію з високою точністю дозування й раціонального використання корму відповідно до раціону концентрованих кормів під час годівлі корів. Обладнання функціонує в автоматичному режимі, унеможливлює втрати кормів, сприяє створенню сприятливих, вільних умов для худоби в процесі її утримання й годівлі.

Підгортання кормів і прибирання їхніх залишків
Для виконання трудомісткої технологічної операції з підгортання кормів і прибирання залишків під час експлуатації кормових столів пропонується сучасний високоефективний технічний пристрій, агрегатований на багатофункціональному енергетичному засобі фірми Holaras.

Напування корів,
телиць і нетелей
Для напування молочної худоби за безприв'язного утримання рекомендовано використовувати напувалку фірми Suevia, яка, за потреби, може й підігрівати воду. Виготовлено її з пластмаси. Це обладнання характеризується зручністю під час його експлуатації.

Випоювання телят
Фірма DeLaval на вітчизняному ринку техніки для молочного скотарства пропонує станцію для випоювання телят CF 300 A. Сучасне високоефективне обладнання дає змогу нагрівати молоко до температури 39°С й здійснювати дозоване, з точністю до 99%, випоювання телятам індивідуальних порцій високоякісного молока.

Доїння корів і первинна
обробка молока
Для доїння корів в умовах безприв'язно-боксового утримання пропонується сучасна автоматизована доїльна установка УДЕ-16 "Ялинка", розроблена ВАТ "Брацлав".
Останні зразки вітчизняної установки-майданчика "Ялинка" характеризуються можливістю ідентифікації поголів'я молочної худоби, реєстрацією надоїв молока від кожної корови в комп'ютері з дальшим формуванням даних про молочну продуктивність тварин. Така інформація сприяє ефективному веденню селекційно-племінної роботи на молочній фермі. Під час випробувань встановлено, що установка УДЕ-16 "Ялинка" забезпечує одержання молока першого гатунку (термостійкість - 2 група, бактеріальне обсіменіння - 226 тис./см3), яке за показниками якості відповідає вимогам ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі" (не нижче 2 групи і = 500 тис./см3 , відповідно).
Фірма Westfalia Surge розробила ефективну доїльну установку-майданчик типу "Ялинка" - Euro Class-1200, що з ергономічного погляду переважає доїльні установки типу "Паралель", у яких бувають недоліки під час функціонування апаратури: доїння здійснюється в напрямку перпендикулярно донизу, а часом і дещо назад. Відомо, що найкращий режим доїння - з напрямком униз і трохи вперед. Невипадково під час машинного додоювання підвісну частину доїльного апарата відтягують уперед, до голови тварини. На "Паралелі" відмикання апарата після закінчення доїння відбувається у напрямку назад, тобто в зворотному напрямку щодо розміщення дійок на вимені корів. Під час випробувань доїльної установки "Паралель" фіксували випадки, коли корови не повністю видоювалися. Після контрольного, повторного, підключення доїльного апарата до видоєної молочної залози надоювали ще від 0,3 до 0,5 кг молока.
Водночас доїльне обладнання типу "Ялинка" - високопродуктивне, з високим ступенем автоматизації і комп'ютеризації установки, які, на відміну від інших установок, з-поміж іншого характеризуються можливістю індивідуального контролю за тваринами.
Для охолодження молока рекомендовано використовувати типорозмірний ряд танків-охолоджувачів молока фірми Westfalia Surge.
Пропонується також використовувати на молочних фермах з кількістю корів до 50 голів вітчизняне обладнання - охолоджувачі молока типу ОВМ, розроблені на ЗАТ "ТЕСМО-М" (Хмельницький).

Внесення підстилки
Для внесення підстилки в тваринницьких приміщеннях із безприв'язно-боксовою системою утримання пропонується обладнання європейського класу - спеціальний технічний засіб фірми Holaras.
В умовах молочних ферм України доцільно також використовувати універсальний технічний засіб фірми Altor, який, крім іншого, здійснює доподрібнення та внесення підстилки. Машина, за даними випробувань, здійснює доподрібнення технологічного матеріалу (ступінь 1, 2), роздавання підстилкового матеріалу на відстань до 18 м з рівномірністю внесення підстилки 92 відсотки.

Видалення гною
з тваринницького приміщення
Для видалення гною з тваринницького приміщення пропонується вітчизняне обладнання, а саме: установка скреперна УС-80, яку розроблено на ВАТ "Брацлав". За даними випробувань, обладнання на задовільному рівні виконує технологічний процес прибирання гною з тваринницького приміщення. Якість очищення - 96 відсотків.
Сучасна роботизована установка для прибирання гною фірми Lely виконує технологічний процес в автоматичному режимі, убезпечує тварин від травмування під час експлуатації, бо може миттєво зупинитися в разі перепони.

Створення мікроклімату
в тваринницькому приміщенні
Для створення належного мікроклімату в будівлях з утримання молочної худоби пропонується світло-вентиляційний коньок (ВАТ "Брацлав") і вентиляційна система (завод "Ферммаш"). Дах тваринницьких приміщень можна покривати суцільними прозорими пластиковими профілями.

Очищення та чесання
тулубу корів
Для створення комфортних умов самообслуговування тварин рекомендовано використовувати спеціальні автоматичні щітки, розроблені на фірмі Suevia.

Ветеринарне
обслуговування худоби
Для проведення зооветеринарних заходів з обслуговування молочної худоби пропонується вітчизняний станок ветеринарний СВ-1, розроблений на ВАТ "Брацлав". Результатами проведених випробувань встановлено: станок (на прийнятному рівні) обрізає ратиці в корів, здійснює забір крові, вводить лікувальні препарати тощо.
Із закордонного обладнання найкращий станок випускає фірма Аgri Service, який характеризується високим ступенем механізації технологічних операцій під час ветеринарного обслуговування тварин.
Ефективним приладом для визначення тільності корів на ранній стадії є еструальний детектор, розроблений на фірмі Draminski. За даними випробувань, детектор з високим ступенем достовірності (точність - 90%) виконує заданий технологічний процес.
Для діагностики маститу у корів пропонується пристрій ММS 3000 IFU GMBH Diagnostic systems, який характеризується точністю визначення субклінічної форми маститу на рівні 85 відсотків.
Отже, основним спрямуванням розвитку галузі скотарства в Україні на сучасному етапі є широкомасштабне впровадження ресурсоощадної технології виробництва молока. Для її реалізації доцільно використовувати наведений комплекс технічних засобів. На часі - розробка і впровадження у виробництво значної кількості вітчизняних машин та обладнання для облаштування молочних ферм з урахуванням досвіду провідних європейських фірм.

В. Смоляр,
завлаб, канд. с.-г. наук,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Інтерв'ю
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – єдиний державний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки та експорту зернових і продуктів їх переробки. Про
Минулої осені сайт «Пропозиція» побував у гостях у кооператорів Дніпровської області. Чималу допомогу в становленні кооперативів, а згодом – кооперативних об’єднань, надала Кооперативна академія, що працює в м. Дніпро. Її очолює Софія... Подробнее

1
0