Спецможливості
Статті

Свинарство: прибутковість залежить від годівлі

01.12.2011
490
Свинарство: прибутковість залежить від годівлі фото, ілюстрація

Розвиток м'ясної галузі завжди був тісно пов'язаний із соціальною і економічною ситуацією в суспільстві. Тому наше свинарство інколи відчутно занепадало, але потім завжди переживало ренесанс.

Розвиток м'ясної галузі завжди був тісно пов'язаний із соціальною і економічною ситуацією в суспільстві. Тому наше свинарство інколи відчутно занепадало, але потім завжди переживало ренесанс.

В. Попсуй,
канд. с.-г. наук, доцент Сумського національного аграрного університету

Упродовж останніх 20 років країна майже на 70% зменшила поголів'я свиней. При цьому значною мірою відбувся зворотний еволюційний перехід: перехід з інтенсивних до екстенсивних технологій виробництва, характерний для дрібнотоварних і присадибних господарств. Вироблена таким чином свинина в епоху економічної глобалізації ХХІ століття вже не змогла (з причин високої собівартості) бути конкурентоспроможною не тільки на закордонних ринках, а навіть перестала задовольняти потреби вітчизняного споживача щодо якісних характеристик.
Правила диктують
ціни на корми
Вирішальним для рентабельності галузі свинарства, враховуючи частку в собівартості продукції 50-70%, стало раціональне використання кормів та впровадження в технологію кормоприготування та годівлі свиней ресурсоощадних науково обгрунтованих підходів. Більшість великих інвесторів, таких як СП "Нива Переяславщини", ЗАТ "АПК-ІНВЕСТ", корпорація "Глобино" та "Агропромислова компанія", розуміють залежність галузі від зернового ринку і одночасно з розбудовою виробничих потужностей вирішують і кормові проблеми: створюють агрохолдинги, до структури яких входять зернові підрозділи, займаються будівництвом власних елеваторів і комбікормових заводів або цехів тощо.
Хоч врожаї зернових і високі,
та свинарству легше не стало
Рекордний урожай зернових знову привернув увагу до свинарства. Сьогодні за відлучене порося господарі просять близько 600-700 грн. З'явилися пропозиції щодо оптового імпорту з Європи гібридних поросят після дорощування за ціною 38-45 євро за голову. Це може бути найоптимальнішим кроком, оскільки господарства, які вклали значні кошти в модернізацію репродукторів і закупівлю племінних тварин материнських і батьківських гібридних ліній, мають собівартість підсвинків масою приблизно 25 кг вищу, ніж пропонують закордонні конкуренти. Тривалий імпорт відгодівельного молодняку може створити небажану конкуренцію на внутрішньому ринку, призупинити позитивну тенденцію технічного і технологічного оновлення свинарської галузі України в цілому.
 Урожайний 2011 рік став для фірм, які торгують кормовими інгредієнтами, проблемним. Парадоксально, але деякі власники або керівники підприємств почали відмовлятися від балансування кормових раціонів за допомогою кормових добавок. Логіка їх така: "...зерно сьогодні нічого не варте. Навіщо його берегти? Воно своє, під час зберігання псується. Нехай більше свині з'їдять, бо його не продати, а довго зберігати ніде. У мене кукурудза в полі, її складати ніде, а на добавки треба гроші, нехай її, ту вашу кращу, конверсію корму...". Що ж, позиція господарника зрозуміла: чималі кошти на вирощення минулорічного врожаю витрачені; він добрий, а нормальної закупівельної ціни поки що немає; потрібно готуватися до наступного маркетингового року, а кредити непідйомні... Крайнім знову виявилося тваринництво...
Але слід зрозуміти, що сьогодні в багатьох господарствах (близько 80%) показники використання корму становлять 8 кг/кг приросту замість 3 кг. При цьому раціони свиней дефіцитні за вмістом протеїну, лізину та інших незамінних амінокислот. Надлишок енергії в кормах призводить до ожиріння, погіршення м'ясо-сальних якостей молодняку і відтворювальних показників дорослого стада. Так, показники фертильності маток в більшості господарств України становлять близько 60 замість 85-90%; кількість опоросів в середньому на матку становить 1,2 замість 2,3; кількість отриманих поросят на рік -  12-13 замість 24-28 поросят.

Незбалансована годівля
руйнує найкращий генотип
Особливо чутливі до неправильної годівлі тварини сучасних генотипів. Мода на пісну свинину призвела до того, що в Україну масово стали завозити свиней спеціалізованих м'ясних порід, як правило, з європейських країн. Так, за останні 3-4 роки кількість свиней, які належать до великої білої породи, зменшилася приблизно до 65%, а ландрасів, навпаки, - збільшилася до 25%. Такі породи, як українські степова біла та ряба, миргородська (якщо не будуть розроблені швидкі і конкретні заходи збереження вітчизняного генофонду), можуть взагалі залишитися тільки в історії селекції свиней. Але слід розуміти, що свині м'ясної спеціалізації, прилаштовані до концентратного типу годівлі, чутливіші до зміни технології і мають гірші адаптаційні можливості.
   Незбалансовані раціони, які використовують в більшості дрібнотоварних і селянських господарств, призводять до зменшення темпів росту і до резистентності тварин. Неналагоджена технологія годівлі може звести нанівець увесь ефект гетерозису високопродуктивних гібридів відомих світових фірм, таких як Hypor, DanBred, Hermitage Genetics Ltd та інших. Уся багаторічна праця селекціонерів в Україні може виявитися марною.
 
Старі норми годівлі не в пошані
За аналізом стандартів норм годівлі різних країн (і навіть фірм), проведеним вченими Державного науково-дослідного інституту тваринництва (Харків), у кожної з них існують свої стандарти нормування раціонів виготовлення кормів. Так, наприклад, діапазон мінливості вмісту сирого протеїну в кормі для групи поросят на дорощуванні коливається в межах 168-188 г/кг кормосуміші, лізину, відповідно, - 7,7-13,5 г, а мікроелементу цинк - від 50 до 220 мг/кг корму. Зрозуміло, що високопродуктивні гібридні лінії, виведені в одних умовах, потрапивши в інші, невідповідні, кормові обставини, не дають очікуваних результатів і навіть можуть мати гірші показники продуктивності, ніж чистопородні ровесники місцевого походження.
До того ж, норми годівлі орієнтуються на норми ВІТу (Росія). За останні 20 років в норми годівлі свиней у світі внесено понад 37 доповнень та уточнень. Наші довідникові дані, якими користується більшість спеціалістів, застарілі. Вони не враховують особливостей сортів с.-г. культур, які змінилися за останні десятиліття, використання нових кормових засобів, кліматичні зміни, генетичні особливості сучасних тварин, новітні технології обробки і приготування корму тощо. Тому під час придбання тварин того чи іншого генотипу фахівцям слід звертати посилену увагу на особливості технології годівлі і нормування раціонів свиней протягом всього технологічного ланцюга, який буде запроваджено на підприємстві, та максимально наближатись у своєму господарстві до стандартів партнерів.

   Сьогодні сучасні вимоги до складання раціонів включають балансування близько 40 показників. Враховуючи, що в господарстві з повним технологічним циклом може бути понад 10 технологічних груп (кнурі-плідники, ремонтний молодняк, холості свиноматки, легко- і глибокопоросні свиноматки, підсисні свиноматки, поросята-сисуни, поросята на дорощуванні, відгодівельний молодняк граверного і фінішерного періодів), створення повнораціонних сумішей стає без застосування ІТ-технологій майже неможливим. До того ж, потрібно відслідковувати і постійно коригувати раціони, оскільки можуть змінюватись складові корму, а навіть несуттєва зміна в інгредієнтах впливатиме на повноцінність і поживність корму. Слід зазначити, що різка зміна кормів призводить також і до кормових стресів з відповідними негативними наслідками.
Як же господарствам, що займаються свинарством, застрахувати себе від щорічних форс-мажорів? Україна об'єктивно може стати зерновим Кувейтом і вирощувати 80-100 млн т зерна, але більша частина країни перебуває в зоні нестійкого землеробства, що спричинює неврожайні періоди.
Усі можливі варіанти застрахування зернозалежного тваринництва базуються на: збереженні кормових ресурсів мінімум на 1,5 року без погіршення якості фуражу, впровадженні інноваційних енергоощадних технологій кормоприготування, які покращують засвоєння поживних речовин, і будівництві власних кормозберігальних комплексів, інтеграції в системи багатопрофільних агропромислових пірамід або налагодженні рівноправних коопераційних зв'язків між спеціалізованими підприємствами (зерновиробник - комбікормовий завод - тваринницький комплекс - м'ясопереробний завод). Вибір за вами.

Власники відносно невеликих свиноферм залежні від коливань цін на зернофураж і комбікорм, тож в минулому 2010 році актуальність впровадження ресурсоощадних технологій зрозуміли майже всі виробники. Ті, хто був більш фінансово спроможним та далекоглядним, екстрено розпочали пошук і введення раціональних підходів до удосконалення технології кормоприготування і годівлі свиней, це: модернізація кормоприготувальних потужностей, диференційований підхід до нормування раціонів залежно від вікової і технологічної приналежності тварин, пошук дешевших, але поживних нових кормових засобів, використання БВМК або балансуючих кормових добавок, таких як вітамінно-мінеральні бленди та премікси, амінокислоти, ензими, смакові добавки тощо.

Інтерв'ю
AgroGeneration є одним із провідних агрохолдингів України не лише за обсягами виробничих площ, а й за операційною ефективністю. Головний напрямок діяльності компанії – виробництво зернових та олійних
В українському сільському господарстві, здається, немає більш суперечливої культури, ніж часник. З одного боку, порівняно високі й стабільні ціни та безроздільне панування імпорту на внутрішньому ринку повинні свідчити про високу... Подробнее

1
0