Спецможливості
Статті

Стреси в птахівництві: методи профілактики

04.10.2012
2735
Стреси в птахівництві: методи профілактики фото, ілюстрація

Закінчення. Початок у №9/2012

П. Сурай,
д-р біол. наук, професор,
Шотландський сільськогосподарський коледж, університет Глазго, Сумський національний аграрний університет,
Т. Фотіна,
д-р вет. наук, професор, Сумський національний аграрний університет

Способи захисту від стресів
Технічно найпростіший спосіб захисту від стресів - убезпеченість. Але в умовах промислового птахівництва уникнути стресів практично неможливо. До того ж, їхні негативні наслідки стають дедалі вираженішими через високу чутливість сучасних кросів птиці до чинників зовнішнього середовища. Першою й основною умовою захисту від стресів є повноцінна збалансована годівля птиці.
Останніми роками досягнуто безсумнівних успіхів у балансі енергії й протеїну як для курей батьківського стада, так і для промислових курок-несучок та бройлерів. Птахівництво перейшло на використання повноцінних вітамінно-мінеральних преміксів, які гарантовано забезпечують добавки всіх потрібних вітамінів і мікроелементів. Тепер уже ніхто не підраховує, скільки одного або другого вітаміну надходить у корм із кормових інгредієнтів, тому що премікс здатний забезпечити їхні гарантовані добавки й тим самим звести до мінімуму розбіжності, спричинені неоднаковою ефективністю всмоктування вітамінів і мінералів із різних кормів.
Нині концепція вітамінно-мінерального харчування проти стресів у птахівництві набула істотного розвитку. Так, протягом багатьох років птахівники використовували як антистресові добавки підвищені дози вітаміну Е, а іноді й тривітаміну або ж їхні суміші з аскорбіновою кислотою.
Не викликає сумніву той факт, що вітамін Е - найважливіший компонент антиоксидантного захисту. Проте останні дослідження посприяли певному роз'ясненню цієї проблеми й дали відповідь на низку принципових питань щодо ефективності антистресових добавок. Так, з'ясувалося, що вітамін Е в процесі реакції з вільними радикалами окислюється, й надалі рециклізація (відновлення в активну форму) є вирішальним фактором його ефективності. Таким чином, концентрація вітаміну Е в кормі або преміксі відійшла на другий план. Тобто, з одного боку, якщо рециклізація вітаміну Е в організмі відбувається ефективно, то навіть невисока його концентрація дає добрий захисний ефект. З другого боку, якщо рециклізацію порушено, то високі концентрації вітаміну Е не врятують ситуації. У рециклізації вітаміну Е беруть активну участь аскорбінова кислота, селен, тіамін, рибофлавін і деякі інші компоненти.
Останніми роками на ринку з'явилося багато «чудодійних» рослинних екстрактів, які, за висновком фірм-виробників, рекомендується використовувати для годівлі птиці, особливо в стрес-умовах. Слід мати на увазі, що дієвою складовою більшості таких екстрактів є флавоноїди, яких у природі налічується понад 8 тис. Зокрема, ці речовини привернули велику увагу в сфері харчування людини, оскільки овочі й фрукти багаті на флавоноїди. Тому вчені припускають, що позитивний вплив овочів і фруктів на здоров'я людини  пов'язаний саме з цими речовинами. Головна ж проблема флавоноїдів у тому, що вони дуже погано всмоктуються в кишечнику, і лише незначну їхню кількість виявляють у крові. При цьому їх практично неможливо виявити в тканинах, де й відбуваються ті самі зміни, пов'язані зі стресом. Отже, фітотерапевтична дія флавоноїдів, так само як і більшості рослинних екстрактів, проявляється в кишечнику. Тож підтримувати здоров'я кишечника дуже важливо, а от чудодійну дію фловоноїдів на весь організм перебільшено. Це твердження потребує подальших досліджень.
На ринку є й різні антистресові премікси, що об'єднують підвищені дози вітамінів, мінералів та інших речовин. Наш аналіз практики застосування таких преміксів свідчить про їхній обмежений ефект. З одного боку, дана система не дуже гнучка. Наприклад, доти, доки старий корм міститься в бункері біля пташника, неможливо ввести новий корм із новим преміксом. З другого боку, в умовах стресу птиця менше їсть, тож, відповідно, важко розрахувати, скільки потрібно додати даного преміксу, щоб птиця одержала ту або іншу кількість речовин, уведених у нього.
Новий крок у боротьбі
зі стресами
Зважаючи на те, що споживання води в умовах стресу, зазвичай, не зменшується, а іноді навіть збільшується, логічно було б уводити антистресові добавки з водою. Наразі  більшість нового обладнання для утримання птиці має дозатрони (медикатори), які вже активно використовують для випоювання вакцин, пробіотиків та деяких інших препаратів.
Наш аналіз випоюваних препаратів свідчить про те, що ветеринарні фахівці часто випоюють аскорбінову та лимонну кислоту, різні суміші вітамінів, амінокислот і мінералів. Варто зазначити, що випоювання птиці аскорбінової або лимонної кислот має лише незначний ефект на попередження негативного впливу стресів.
На підставі детального вивчення списку використовуваних препаратів можна сказати, що більшість із них мало різниться. При цьому є препарати, які надходять у вигляді рідини, що істотно полегшує їхнє випаювання, наприклад «Чиктонік», що являє собою суміш водо- і жиророзчинних вітамінів і амінокислот. Слід зазначити, що введення всього комплексу амінокислот не дає якої-небудь переваги перед добавкою просто лізину й метіоніну. З огляду на низьку стабільність вітамінів у розчині, після зберігання й транспортування таких препаратів, зазвичай, їхня ефективність істотно нижча за очікувану. Іншим препаратом із цієї групи є «Біосупервіт», у який, крім вітамінів і амінокислот, додано ще й мінерали. Однак наявність у препараті сульфату міді, який є найсильнішим окислювачем, може призвести до окислювання як вітамінів, так і амінокислот.
 Другу групу препаратів виробляють у сухому вигляді й перед використанням розчиняють, а потім випоюють із водою. До них належать: «Ганаміновіт» (вітаміни + амінокислоти), «Мувісел» (вітаміни + селен), «Нутріл-Se» (вітаміни + амінокислоти + селен), «Рексвітал» (вітаміни + амінокислоти), «Ловіт» (вітаміни + амінокислоти +Se), «Cупервітамінол» (вітаміни + метіонін), «Інтровіт» (вітаміни + гліцин), «Аміносол» (вітаміни + амінокислоти + NaCl + MgCl2), «Трисол» (вітаміни + амінокислоти + мінерали). Загалом дані препарати розробляли для корекції вітамінного, мінерального й амінокислотного статусу тварин за різних порушень харчування, зокрема й неповноцінними преміксами. Зважаючи на розвиток преміксової індустрії й оптимізацію годівлі птиці, останніми роками потреба в зазначених препаратах істотно знизилася.
Використання згаданих препаратів в умовах стресу потенційно може справити позитивний ефект, але він буде обмежений лише компенсацією нестачі перелічених вище елементів, спричиненої стресом. Тобто тоді, коли в умовах стресу потреба у вітамінах, мінералах або амінокислотах не задовольняється через погане поїдання корму.
До третьої групи препаратів належить «Фід-Фуд Меджик Антистрес Мікс» - це препарат нового покоління, розроблений на основі багаторічних досліджень молекулярних механізмів стресу й способів їхнього подолання. Зокрема, в основу препарату покладено речовини, здатні регулювати вітагени й здійснювати ефективну рециклізацію вітаміну Е. Препарат має гепатопротекторні й осмогенні властивості. До його складу входять 28 компонентів, зокрема: вітаміни, мінерали, амінокислоти, гепатопротектори, осмогени, електроліти, органічні кислоти (див. мал.). Таким чином, оптимально-збалансований склад перелічених вище елементів дає змогу підвищити адаптаційну здатність птиці в умовах стресу. Тобто головне завдання препарату - дати можливість організму максимально пристосуватися до мінливих умов зовнішнього середовища й перебороти різні стреси з мінімальними втратами.
Оскільки в основі більшості стресів на клітинному рівні лежить окисний стрес і ушкодження білків, ліпідів та ДНК, дана комбінація дає можливість істотно зменшити цей стрес, а отже, запобігти негативним порушенням в організмі. Цей препарат - як своєрідний інструмент у руках технолога й ветеринарного лікаря, які визначають ефективні строки, дози й тривалість його використання.
  Наші дослідження підтвердили ефективність препарату в перші дні після посадки курчат, коли він сприяє ефективному розвитку травної системи й імунітету.
  Перед і після вакцинації препарат зменшує стреси і в такий спосіб підвищує ефективність вакцинацій.
  У разі мікотоксикозів препарат зменшує окисний стрес і підтримує функцію печінки, де відбувається детоксикація мікотоксинів. За високої контамінації корму мікотоксинами рекомендується поєднувати випоювання цього препарату з використанням ефективних адсорбентів.
  В умовах імуносупресії препарат сприяє підвищенню імунокомпетентності птиці після переведення її з ремонтного молодняку в батьківське стадо, в разі проріджування бройлерів чи теплового стресу, під час виходу на пік яйценосності й для підвищення якості шкаралупи в другому періоді яйценосності.
Препарат пройшов широку виробничу перевірку, його вже успішно використовують у групі компаній «Ландгут Україна» і на деяких інших птахопідприємствах України, ближнього й далекого зарубіжжя. Препарат ефективний також для вирощування каченят, гусенят, індичат, а також у свинарстві.

Інтерв'ю
Міністерство аграрної політики, Ярослав Краснопольський
Нещодавні зміни у складі уряду можуть торкнутися  і діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства. Що змінилося і яких новацій очікувати? Із цим запитанням ми звернулися до першого
Зараз багато говориться про деградацію грунтів. Сайт propozitsiya.com попросив детальніше прояснити суть проблеми і порадити шляхи її вирішення генерального директора Інституту охорони грунтів Ігоря Яцука. І він дав докладне інтерв’ю.   Як... Подробнее

1
0