Спецможливості
Статті

Сорти сої для посушливих умов

07.02.2014
1317
Сорти сої для посушливих умов  фото, ілюстрація

Створенням сортів сої в Україні займаються понад десять оригінаторів — як державних науково-дослідних установ у структурі НААН, так і приватних фірм, — які створили високопродуктивні сорти сої з відмінними господарсько-цінними властивостями. Безумовно, існує конкуренція як між сортами вітчизняної, так і між сортами вітчизняної та іноземної селекції. Але слід акцентувати увагу на тому, що кожен сорт сої має бути пристосований для окремої грунтово-кліматичної зони, де за сприятливих умов вирощування розкривається його генетичний потенціал.

Створенням сортів сої в Україні займаються понад десять оригінаторів — як державних науково-дослідних установ у структурі НААН, так і приватних фірм, — які створили високопродуктивні сорти сої з відмінними господарсько-цінними властивостями. Безумовно, існує конкуренція як між сортами вітчизняної, так і між сортами вітчизняної та іноземної селекції. Але слід акцентувати увагу на тому, що кожен сорт сої має бути пристосований для окремої грунтово-кліматичної зони, де за сприятливих умов вирощування розкривається його генетичний потенціал.

В. Клубук, зав. сектору селекції сої,
ст. наук. співробітник,
В. Боровик, канд. с.-г. наук,
ст. наук. співробітник,
Інститут зрошуваного землеробства НААН

Інститут зрошуваного землеробства НААН — єдина в Україні наукова установа, яка проводить селекційну роботу щодо сої на зрошенні і створює сорти, адаптовані саме для цих умов. За вирощування в умовах зрошення до сорту висувають дещо вищі вимоги. Він має забезпечити максимально можливу продуктивність, не вилягати, добре реагувати на збільшення густоти стояння і доз добрив, а також бути придатним до механізованого збирання врожаю. Саме таким вимогам відповідають сорти Юг-40, Вітязь 50, Деймос, Аполлон, Даная, Аратта, Святогор, Софія.
 Крім створення сортів сої для умов зрошення, селекціонери Інституту зрошуваного землеробства з метою адаптації сільськогосподарського виробництва до складних змін клімату працюють над створенням сортів сої із достатньою продуктивністю у посушливих умовах, які б забезпечували добру рентабельність і конкурентоспроможність, високий потенціал продуктивності, стійкість до основних патогенів і шкідників та були придатними до механізованого збирання. До таких сортів сої слід віднести сорти: Юг-30, Фаетон, Діона, Монарх.
За 54 роки селекційної роботи в Інституті створено самостійно і разом з іншими науково-дослідними установами 27 високопродуктивних сортів різних груп стиглості. На сьогодні до Державного реєстру сортів рослин України внесено дев’ять сортів, у тому числі такі широковідомі, як Юг-30, Юг-40, Вітязь 50. Ці сорти вирощували і продовжують вирощувати не тільки в Україні, а й далеко за її межами. За часів Радянського Союзу на Всесоюзній виставці досягнень народного господарства у Москві сорт сої Юг-40 було удостоєно срібної медалі. Крім того, чотири сорти створено разом з Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН: Оксана, Оріана, Золотиста, Феміда. Державне сортовипробування проходять два нових сорти — Софія та Святогор. У 2012 р. ці сорти проходили апробацію в ДПДГ «Каховське». Сорт Софія забезпечив урожайність зерна 40, а Святогор — 42 ц/га. У 2012 р. створено і передано на державне сортовипробування новий скоростиглий високопродуктивний сорт сої Монарх, який має високу пластичність і слабку реакцію до фотоперіодизму, його можна вирощувати в усіх кліматичних зонах України та за її межами.
Частка сортів Інституту зрошуваного землеробства НААН у структурі посівів сої України коливається за роками від 7,6 до 12,4%, а посівні площі становлять від 50 до 154 тис. га.
Характеристика сортів сої селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН
   Діона. Сорт дуже скоростиглий (вегетаційний період — 80–85 днів). Завдяки короткому вегетаційному періоду його можна вирощувати як в основних (весняних), так і в післяукісних та післяжнивних посівах. Сорт найраціональніше використовує осінньо-зимові запаси вологи в грунті, тому його можна висівати навіть у богарних умовах.
Висота рослин — 70–90 см. Кущ стиснутий, компактний, із проміжним типом росту, має 13–14 міжвузлів. Забарвлення опушення стебла і бобів біле. Нижні боби прикріплюються на висоті 12–14 см. Боби світло-жовті, три- та чотиринасіннєві. Насіння округло-овальне, жовте, рубчик насіння із вічком. Маса 1000 насінин — 150–175 г. У насінні міститься 37–40% білка та 19–22,4% олії.
Сорт характеризується підвищеною адаптивною здатністю, яка разом із скоростиглістю дає змогу з успіхом вирощувати цей сорт у всіх кліматичних зонах України, навіть у зоні Полісся.
Урожайність насіння в умовах зрошення — 25–32, у післяжнивних посівах (після озимого ячменю) — 22–25 ц/га. Максимальний урожай сягав 42,5 ц/га.
Сорт Діона внесено в Державний реєстр сортів рослин України і рекомендовано для вирощування в усіх кліматичних зонах України. Державною комісією із сортовипробування сорт визнано національним стандартом.
   Юг-30. Сорт дуже скоростиглий, зернового напряму використання, вегетаційний період становить 86–92 дні. Він є надійним попередником для пшениці озимої у південних областях України та АР Крим. Короткий вегетаційний період дає змогу висівати його в основних (весняних), післяукісних і післяжнивних посівах, в основному після озимого ячменю.
Сорт характеризується стійкістю до ураження грибною хворобою пероноспорозом, високою інтенсивністю росту головного стебла у початковому періоді розвитку. Вирізняється підвищеною посухостійкістю, що забезпечує йому менший ступінь зниження врожайності насіння за дефіциту грунтової вологи порівняно з іншими сортами.
Висота рослин — 70–90 см, має 11–13 міжвузлів. Нижні боби прикріплюються на висоті 12–14 см. Насіння жовте. Маса 1000 насінин — 150–175 г. У насінні міститься 37–40% білка та 21–23% олії.
У дослідженнях Інституту зрошуваного землеробства за весняної сівби, в умовах оптимального поливного режиму, врожай зерна коливається в межах 26–32, а у виробничих умовах досягає 25–28 ц/га.
Головна перевага сорту Юг-30, порівняно з іншими, які мають довший період вегетації, в умовах дефіциту пально-мастильних матеріалів проявляється в тому, що він найраціональніше використовує осінньо-зимові запаси вологи в грунті. У виробничих умовах достатньо своєчасно провести два-три поливання, щоб одержати врожай насіння 22–25 ц/га і більше.
За сівби 1–10 липня (після збирання озимого ячменю) урожай насіння сорту Юг-30 становить у середньому 20–25 ц/га.
Сорт внесено до Державного реєстру сортів України і рекомендовано для вирощування в усіх кліматичних зонах України.

   Фаетон. Сорт скоростиглий, вегетаційний період — 95–105 днів. Придатний для вирощування як в основних (весняних), так і в післяжнивних посівах (після збирання озимого ячменю); стійкий до вилягання та ураження пероноспорозом і бактеріальним опіком. Головна перевага сорту полягає в тому, що сорт посухостійкий та має підвищену жаростійкість.
Висота рослин середня (70–80 см), кущ стиснутий, компактний, із проміжним типом росту. Стебло пряме, має 12–13 міжвузлів. Листя під час дозрівання жовтіє і дружно опадає. Опушення стебла і бобів руде. Боби бурі, слабовигнуті, переважно тринасіннєві. Нижні боби прикріплюються на висоті 12–14 см, насіння жовте, часто з пігментацією, овальної форми, середнього розміру. Рубчик насіння світлий із коричневим відтінком. Маса 1000 насінин — 157 г. У насінні міститься 38–41% білка та 19–20% олії.
За останні роки випробувань в умовах зрошення забезпечив урожайність насіння на рівні 28–36 ц/га (весняний висів) і 23–26 ц/га (літній висів). Максимальна врожайність за весняного висівання досягала 39,8 ц/га.
Сорт внесено до Державного реєстру сортів рослин України з 2000 р. і рекомендовано для вирощування на зерно у зонах Степу, Лісостепу, Полісся.

   Даная. Сорт зернового напряму використання, середньостиглий, вегетаційний період в умовах зрошення Півдня України — 115–118 днів. Характеризується підвищеною стійкістю до вилягання, осипання насіння та розтріскування бобів, стійкий до ураження пероноспорозом. Висота рослин — 100–105 см, кущ стиснутий, компактний, із проміжним типом росту. Технологічний, висота прикріплення нижнього бобу від поверхні грунту — 14–16 см. Стебло пряме, має 17–18 міжвузлів. Опушення стебла і бобів біле. Боби бурі. Насіння жовте, округло-овальне, середнього розміру. Маса 1000 насінин — 160–180 г, рубчик коричневий. У насінні міститься 38,0–39,6% білка і 20,0–23% олії.
Середня врожайність за оптимальних умов вирощування — 37–38,5 ц/га. Максимальна врожайність насіння — 45,8 ц/га.
Сорт внесено до Державного реєстру сортів України на 2009 р. і рекомендовано для вирощування на зерно у зоні Степу.

   Аполлон. Сорт середньоранній — вегетаційний період в умовах Півдня України — 105–118 днів. Середня врожайність насіння за оптимальних умов вирощування — 35,4–38,5, максимальна — 45,0 ц/га.
Висота рослини — 80–100 см, кущ стиснутий, компактний, із проміжним типом росту. Стебло має 15–18 міжвузлів. За дозрівання листя жовтіє і опадає. Боби жовтувато-бурі, злегка вигнуті. Нижні боби прикріплюються на висоті 13– 14 см. Насіння жовте, овальне за формою й середнє за розмірами. Маса 1000 насінин — 160–190 г, рубчик сірий. У насінні міститься 38–39% білка та 18–20% олії.
Сорт внесено до Державного реєстру сортів рослин України у 2003 р.

   Юг-40. Сорт середньоранній, за оптимального строку сівби (у першій половині травня) повна стиглість настає у другій декаді вересня. Тривалість вегетаційного періоду становить 108–118 днів. У південних областях України та АР Крим на зрошенні Юг-40 можна використовувати як попередник для озимої пшениці. Характеризується підвищеною стійкістю до вилягання у поливних умовах. Сорт вирізняється підвищеною азотфіксуючою здатністю.
Висота рослин — 80–100 см, кущ стиснутий, із проміжним типом росту. За дозрівання листя жовтіє і опадає. Опушення стебла й бобів сіре. Боби жовтувато-бурі. Нижні боби прикріплюються на висоті 14–16 см, насіння жовте, іноді зі слабкою світло-коричневою пігментацією, овальної форми, середнього розміру. Маса 1000 насінин — 160–190 г, рубчик світлий. У насінні міститься у середньому 39,6–41,7% білка та 22,4% олії.
Максимальна врожайність насіння досягала 44,3 ц/га. Сорт добре реагує на зрошення, особливо за поливання у фазі бутонізації та цвітіння.

   Витязь 50. Сорт середньостиглий, вегетаційний період в умовах зрошення Херсонської області становить 114–122 дні.
Характеризується підвищеною стійкістю до вилягання, ураження пероноспорозом, має високу адаптаційну здатність, що забезпечує високу врожайність насіння в різних грунтово-кліматичних умовах.
Висота рослин — 100–115 см, кущ стиснутий, із проміжним типом росту. Стебло прямостояче, має 19–20 міжвузлів. Опушення стебла й бобів сіре, боби бурі, в основному тринасіннєві. Технологічний, висота прикріплення нижнього бобу від поверхні грунту — 14–16 см, що дає змогу проводити механізоване збирання врожаю з мінімальними втратами. Насіння овальне, жовте, середнього розміру. Маса 1000 насінин — 185–220 г, рубчик світло-сірий. У насінні міститься 38–41% білка та 21–24% олії.
В умовах оптимального зволоження грунту врожайність насіння становить 38,4, максимальна — 43,2 ц/га.
Державна комісія із сортовипробування внесла сорт Витязь 50 до Державного реєстру сортів рослин України.

   Деймос. Середньостиглий сорт (вегетаційний період в умовах зрошення Півдня України становить 120–124 дні). Рослини заввишки 80–90 см, висота прикріплення нижніх бобів — 14–16 см. Насіння жовте, випукло-овальне, середнього розміру. Маса 1000 насінин — 173 г, колір рубчика коричневий.
Сорт стійкий до вилягання й ураження пероноспорозом, придатний до механізованого збирання врожаю.
В умовах зрошення врожайність насіння досягає 37,0–39,5 ц/га. У насінні міститься 38,6–39,8% білка та 20,5–24,0% олії. 
Сорт внесено до Державного реєстру сортів рослин України й рекомендовано для вирощування на зерно в зоні Степу.

   Аратта. Сорт середньопізній, тривалість вегетаційного періоду — 115–123 дні. Характеризується стійкістю до посухи, осипання та ураження хворобами (пероноспороз, бактеріальний опік). Сорт добре реагує на зрошення. Придатний до механізованого збирання врожаю.
Кущ напівстиснутий, компактний, має проміжний тип росту. Висота рослин — 80–100 см, нижні боби прикріплюються на висоті 12–16 см. Стебло має середню товщину та середню кількість вузлів. Рослини з сірим опушенням. Листок помірно-зеленого кольору, середній листочок за формою широкояйцеподібний, верхівка заокруглена. Листя за дозрівання культури швидко опадає. Боби світлі (пісочного кольору), слабозігнуті, неширокі, три- та чотиринасіннєві. Насіння округло-випуклої форми, середнього розміру. Рубчик лінійний без вічка, світлий, інколи світло-коричневий.
Маса 1000 насінин — 131–190 г. У насінні міститься 37,8–39,6% білка та 20,4–21,8% олії.
Урожайність насіння в умовах зрошення становить 37,5–39,2 ц/га. За цим показником він перевищує стандарт — сорт Даная — на 2,9–3,8 ц/га. Максимальна врожайність — 45,7 ц/га.
Сорт Аратта у 2013 р. внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Напрям використання — зерновий.

Порівняно висока результативність селекції сої в Інституті зумовлена тим, що селекційну роботу проводять в умовах зрошення. Високі теплові ресурси Півдня України у поєднанні з оптимальними умовами вологості грунту за зрошення дають змогу щороку проводити достовірне оцінювання як вихідного, так і селекційного матеріалу.
Усі сорти створені методом внутрішньовидової гібридизації із наступним багаторазовим індивідуально-груповим добором. Від схрещування до передачі сорту на державне сортовипробування проходить від 8 до 14 років копіткої роботи і ретельного відбору.

Інтерв'ю
Як ми вже писали, органічна продукція в цілому залишається досить вузькою нішею аграрного ринку. Значною мірою – через ризикованість вирощування і збуту. Однак є ніші, де органічна продукція впевнено знаходить збут, принаймні на зовнішніх... Подробнее
У березні Асоціація «Укрсадпром» обрала нового голову. Ним став Юрій Вахель. Про себе він розповідає, що «родом з олійно-зернового бізнесу». Сайт «Пропозиція» розпитав у нового голови асоціації про поточну ситуацію з арештом рахунків... Подробнее

1
0