Спецможливості
Технології

Ще одна порада щодо кучерявостi персика

05.06.2008
544
Ще одна порада щодо кучерявостi персика фото, ілюстрація
Ще одна порада щодо кучерявостi персика

Ще одна порада щодо кучерявостi персика
Дуже люблю читати ваш журнал, вважаю його актуальним, потрiбним. Гадаю, що вiн, без будь-якого перебiльшення, є щоденним посiбником для спецiалiстiв рiзних галузей сiльського господарства. Журнал унiкальний за своєю змiстовнiстю, обсягом iнформацiї, доступнiстю викладу. Бажаю йому довгих рокiв процвiтання, бути номером один в Українi!
З повагою,
Hаталя Петрiвна Рекецька
Цей допис адресую тим шановним керiвникам та агрономам спiльних, фермерських, приватних сiльськогосподарських пiдприємств, якi займаються багаторiчними насадженнями, а саме - вирощуванням персика. У ньому я хочу запропонувати вiдiйти вiд класичної технологiї захисту рослин вiд такої хвороби, як кучерявiсть листкiв персика.
Сьогоднi, на мою думку, для Одещини склалася дуже непроста ситуацiя. Багаторiчнi насадження в сiльськогосподарських пiдприємствах розкорчовують за амортизацiйним термiном, новi - з рiзних причин не закладають, а тi, що залишилися, потерпають вiд хвороб та шкiдникiв.
У фермерських господарствах, приватному секторi та у реформованих господарствах закладають новi сади, проте дерев персика там, через великий ризик захворювання їх кучерявiстю, дуже мало або немає взагалi.
Тож хочу запропонувати свiй метод захисту вiд цiєї хвороби. За фахом я - агроном. Працювала у ф/г "Гранiт" (м.Теплодар Одеської областi). Це господарство спецiалiзується на вирощуваннi персика, хоча є там i такi плодовi культури, як черешня (Крупноплiдна, Мелiтопольська), абрикос ( Ананасний, Краснощокий, Приусадєбний, Волшебнiк), вишня (Ердi-Бартемо, Ердi-Молчi), є й ягiднi культури - смородина та малина. Прот, хочу пiдкреслити: персик - є основною. А там, де вирощують цю культуру, неминуче постає проблема боротьби iз захворюванням на кучерявiсть.
У "Гранiт" я прийшла працювати навеснi, у травнi, у перiод найбiльшого прояву хвороби. Hа дерева було боляче дивитися, разом iз плодами висiло страшне хворе листя. Можете собi уявити, до якої мiри були ураженi дерева. Hе можу сказати, що сад не обробляли, проте технологiї дотримувалися не завжди так як слiд.
Hа той час головним агрономом був В. Деревенча, а директором -
А. Євсеєв. I от з весни 1998 року я, вражена побаченим, із власної iнiцiативи почала шукати методи боротьби з кучерявiстю. Коли дерево хворе, вилiкувати його дуже важко, набагато легше запобiгти хворобi, здійснюючи профiлактичнi заходи. Озброївшись лiтературою, досвiдом i порадами рiзних людей (садівникiв-аматорiв, садівників-агрономiв), я вирiшила розпочати експерименти: Купросил 0,3%; СкорТоп (Скор (140г/га) + Топаз (150г/га)); Тiлт (150г/га); бордоська рiдина, 0,5% за норми витрати бакової сумiшi 500-600 л/га. Це було моєю першою помилкою! Мала доза! Результату я не побачила!
Персик - це таке дерево, яке саме себе контролює, тобто, коли воно уражене, воно, так би мовити, заморожує свiй стан. При цьому уражене хворобою листя опадає, а нове ще не починає вiдростати, а в результатi цього опадає й зав’язь.
З осенi 1998 року було вжито максимальних заходiв: сад було оброблено Бi 3% (так би мовити, голубе обприскування). Оскiльки, повторюю, проблемою №1 саду була кучерявiсть, я гортала журнали за журналами у пошуках вiдповiдi. Якось натрапила на статтю з журналу "Захист рослин" за вересень 1998 року (с. 18-19) пiд назвою "Кучерявiсть листкiв персика". У нiй дуже докладно було описано і саму хворобу, i зазначено роки спостережень, i рекомендовано методи боротьби з нею. Цитую висновок: "Таким чином, обприскування персика сiрчанокислим цинком 3% в осiннiй та ранньо-весняний перiод, а також Скор-Топом (Скор+Топаз) або Тiлтом (0,15%) чи Купросилом (0,3%) на початку розпукування бруньок (до рожевого бутона) та пiсля цвiтiння значно зменшує розвиток кучерявостi листкiв персика". I ще одна цитата з цiєї статтi: "Особливо сильне заспорення усiх органiв рослин спостерiгалось починаючи з фази цвiтiння персика (перiод льоту сумкоспор)..."
Оце i є два основних моменти, за якi я "вхопилася" й почала шукати iншi препарати проти кучерявостi. Розумiєте, шановний читачу, все, чого навчають в iнститутах, технiкумах... Вони ж бо теоретики, а ми з вами - практики. I нiде, в жодному посiбнику й лiтературному джерелi ви не зустрiнете такого заходу, як обприскування в перiод цвiтiння. Ось де головна причина цього лиха: пiд час цвiтiння ми боїмося обробляти дерево. А дарма! Протягом трьох весен я проводила експерименти, на матерiалах яких "можна написати дипломи й захистити дисертацiї"... Переходжу до основного, заради чого, власне, й пишу цю статтю.
У наш складний i дорогий час я вважаю осiннi обробки бордоською рідиною, 3% недоцiльними. Мiй та А. Євсеєва спосiб (адже ми дiйшли висновку разом) такий: ранньої весни, 10-20 березня, проводимо винищувальне обприскування Дноком, 1% (10 кг на 1000 л води з нормою витрати 1000 л/га). Цей препарат можна замiнити на Нiтрофен (пропорцiя i концентрацiя та сама). Якщо ви не маєте змоги придбати зазначених препаратiв або не можете їх знайти, - не переймайтеся: є старий спосiб - бордоська рідина, 3%, проте норма витрати - 2000 л/га. Дерево треба "викупати" - у прямому розумiннi цього слова. Можна помилитися в концентрацiї (2,5-2,7%) бордоської рідини, аби не в нормi витрати. От i все! I можете забути про весняне обприскування й не чекати жодних фаз (рожевого конусу i рожевого бутону), оскiльки мiдєвмiснi препарати спричинюють опiк бруньок.
Другу обробку саду слiд проводити в перiод масового цвiтiння (3-4 днi). I тут ви обробляєте дерева персика препаратом Спортак, 45 к.е. (д.р. - прохлораз) без жодного ризику.
Я вже бачу, як ви скептично посмiхаєтеся, проте не робiть передчасних висновкiв. Hорма Спортаку - лише 400 мл/га за норми витрати робочої рiдини 800-1000 л/га. Це - унiкальний препарат, який лiкує, зупиняє й не дає розвиватися хворобi. А лiкує вiн так: уражений кучерявiстю лист не опадає, коли ми обробляємо дерево Спортаком, вiн стає восковим на дотик, центральна жилка оновлюється, а кiнчик листка вiдростає вдвiчi й виконує свою роль у фотосинтезi й накопиченнi поживних речовин. До того ж, Спортак працює протягом всього вегетацiйного перiоду. Це, мабуть, i є головним у боротьбi з кучерявiстю: листя не опадає, i дерево не припиняє свого бiологiчного процесу.
Отже, прислухайтеся до моїх порад.
Злагоди вам i щедрого врожаю, шановнi господарi Землi!

Інтерв'ю
Віктор Шеремета, заступник Міністра АПК з питань фермерства
На початку жовтня в Міністерстві аграрної політики та продовольства була введена окрема посада заступника міністра з питань фермерства. Ним став Віктор Шеремета, який раніше обіймав посаду Віце-президента Асоціації фермерів і... Подробнее
Каролін Спаанс, радник із питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерланди в Україні
Каролін Спаанс із серпня 2016-го обіймає посаду радника з питань сільського господарства в Посольстві Королівства Нідерланди в Україні. Ми вирішили поцікавитися найбільш перспективними напрямками

1
0