Спецможливості
Техніка та обладнання

Порівняння агрегатів для приготування комбікормів

13.03.2012
842
Порівняння агрегатів для приготування комбікормів фото, ілюстрація

Забезпечуючи тваринницьке підприємство комбікормами, слід брати до уваги такі чинники, як мінімальна собівартість та якомога менші витрати на транспортні послуги під час їхньої доставки. Вибір технологічного обладнання для приготування комбікормів, що максимально задовольняли б потреби господарства, слід здійснювати за результатами комплексної оцінки ефективності використання цього обладнання.

Забезпечуючи тваринницьке підприємство комбікормами, слід брати до уваги такі чинники, як мінімальна собівартість та якомога менші витрати на транспортні послуги під час їхньої доставки. Вибір технологічного обладнання для приготування комбікормів, що максимально задовольняли б потреби господарства, слід здійснювати за результатами комплексної оцінки ефективності використання цього обладнання.

І. Ревенко, д-р техн. наук, професор,  
Ю. Ревенко, канд. техн. наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Забезпеченість кормовими ресурсами та якісна підготовка кормів до згодовування є, як відомо, визначальними для досягнення високих технологічних та економічних показників тваринництва. Високий рівень ефективності галузі зумовлюється також оптимальною і збалансованою годівлею тварин і птиці. Для балансування і досягнення високого рівня годівлі обов'язковим є включення до кормових раціонів комбінованих кормів.

Постійне зростання собівартості комбікормів виробництва потужних централізованих підприємств (заводи, спеціалізовані цехи), до якої додаються значні транспортні витрати, пов'язані з доставкою вихідної сировини від тваринницьких господарств до комбікормових підприємств і зі зворотнім перевезенням комбікормів, спричинило актуальність приготування комбікормів безпосередньо у господарствах, що виробляють тваринницьку продукцію. Досвід останніх років свідчить, що включення придбаних білково-мінерально-вітамінних добавок і преміксів до рецептури повноцінних комбікормів під час приготування їх на місцях дає змогу на 20-25% підвищити ефективність використання кормів і вдвічі-втричі скоротити транспортні витрати. При цьому можливе раціональніше використання фуражної сировини (кормових ресурсів) власного виробництва.
Для переробки концентрованих і приготування комбінованих кормів безпосередньо у господарствах, що виробляють тваринницьку продукцію, використовують малогабаритні установки (агрегати) та цехи. Останнім часом на ринках техніки представлена широка їхня номенклатура. Таке обладнання (табл. 1) випускають різні машинобудівельні підприємства України, певну кількість його постачають із-за кордону.
Сучасні комбікормові агрегати за загальною структурою дуже подібні. До їхнього складу входять такі основні елементи: система засобів дозованого подавання вихідних компонентів, подрібнювач (частіше за все, це молоткова дробарка) і бункер-змішувач.
Оскільки технологічні можливості й показники техніко-економічної ефективності використання наявних установок та агрегатів для приготування комбінованих кормів варіюють у доволі широких межах, то виникає доцільність проведення комплексної оцінки наявних варіантів для прийняття раціонального рішення щодо вибору обладнання залежно від потреб конкретного типорозміру господарства.
   Відомі комбікормові агрегати та цехи розрізняються за організацією технологічного процесу (порційно-періодичної та безперервної дії), способом дозування вихідних компонентів (вагове та об'ємне), рівнем механізації та автоматизації як основних, так і допоміжних операцій (завантаження вихідних компонентів, контроль показників якості роботи, затарювання готової продукції тощо); мають свої конструктивні особливості. У значних межах коливаються (і не завжди на високому рівні) показники ефективності їхнього використання (табл. 2).
   Аналіз показників якості та ефективності роботи з огляду на технологічні та конструктивні особливості комбікормового обладнання свідчить, що за точністю у співвідношенні вихідних інгредієнтів перевагу мають ті з них, які оснащені тензовимірювальними пристроями (AWF-4, «Авіла М 2», МКУ-0,7, МКУ-1,5 та М-ROL-2000), вмонтованими в агрегат товарними вагами (АКД-1 та комплекти ОЦК) або ж, ті з них, де маса того чи іншого компонента, що подається у змішувач, відмірюється зважуванням на зовнішніх вагах (МКУ-0,5, МКУ-1, БМКА-1, БМК-1,5, ОВК-2, АКГСМ «Мрія»). Поступаються за вказаним показником агрегати та цехи з об'ємним дозуванням інгредієнтів (комплекти ОКЦ, УМК-Ф-2 та МАК-1).
Кращими показниками щодо рівномірності змішування відзначаються агрегати періодичної дії з порційними змішувачами. Саме такий підхід переважає у більшості варіантів комбікормового обладнання. Виняток - малогабаритна комбікормова установка УМК-Ф-2 з потоковим подрібнювачем-змішувачем молоткового типу. Таку установку виготовляє на замовлення ВО «Уманьферммаш», вона має обмежений попит, потребує додаткових будівельних робіт під час монтажу.
Конструктивно-технологічна особливість малогабаритного агрегату МАК-1 полягає в тому, що подрібнення вихідних компонентів тут здійснює не молоткова дробарка, як у переважній більшості комбікормових агрегатів, а плющилка вальцьового типу. При цьому агрегат має низьку енергоємність, а продукти подрібнення майже не містять малоякісної пилоподібної фракції.
Окремо слід відзначити агрегат АКГСМ «Мрія», що забезпечує приготування гомогенних кормових суспензій - сумішей концентрованих компонентів із водою. Жорна гідромлина на високих обертах перетирають частки концентрованих кормів, завдяки чому відбувається емульсування і нагрівання продукту і водночас - часткове осолоджування розчину. За деякими даними, використання під час годівлі свиней гомогенних кормів, приготованих указаним агрегатом, збільшує прирости живої маси на 16,8% порівняно з годівлею традиційними кормами.
За таких умов неможливо зробити раціональний вибір, керуючись лише якимись окремими критеріями (показники, ознаки, параметри чи особливості). Для комплексної оцінки агрегатів за умови, що всі порівнювані критерії перебувають у межах рівноцінних значень, використовують метод оцінки інтегрального критерію відстані до цілі. Суть цього методу полягає в порівнянні кожного варіанта вихідної множини альтернативних пропозицій з ідеалізованим варіантом. За ідеалізований беруть умовний варіант, якому приписують кращі значення критеріїв вихідної множини можливих альтернативних рішень.
Багатокритеріальне порівняння методом комплексної оцінки ефективності (досконалості) відомих агрегатів і цехів для приготування комбікормів проведемо за такими основними показниками (табл. 2):
   питома енергоємність q, кВт

  • год/т;

   питома трудомісткість з, люд

  • год/т;

   питома металомісткість т, кг/(т/год);
   похибка дозування інгредієнтів n, %;
   рівномірність змішування р, %.

Результати комплексної оцінки за методом інтегрального критерію наведено в табл. 3: відносну оцінку кожного з варіантів обладнання за тим чи іншим критерієм ефективності визначали як відношення його показника до значення цього самого показника в ідеальному (найкращому за оцінюваним показником) варіанті. Комплексний показник ефективності визначали як різницю середніх показників оцінюваної машини та ідеалізованого варіанта.
Проведений аналіз свідчить, що комбікормові агрегати нового покоління є досконалішими як у конструктивному вирішенні, так і щодо організації технологічного процесу.
За результатами комплексної оцінки, наведемо ранжування порівнюваних варіантів комбікормових агрегатів (табл. 4). Відповідно до нього найкращі показники ефективності мають агрегати «Полымя» з дробаркою ДКМ-3,3 та М-ROL-2000. Високі показники ефективності (комплексний критерій - менший за одиницю) також в агрегатів МКУ-1,5, «Полымя» з дробаркою ДКМ-2,0, МКУ-1,0. «Полымя» з дробаркою ДКМ-1,6, «Авіла М-2», МАК-1, «Ніагара» і УМК-Ф-2. Зазначимо, що кращі показники мають агрегати, продуктивність яких становить не менше ніж 1 т/год, що підтверджує потребу й доцільність розробки та використання машин раціональної продуктивності.
Для забезпечення безперервності процесу приготування комбікормів агрегатами з порційними бункерами-змішувачами доцільно використовувати спарену (здвоєну) систему в комплекті: одна молоткова дробарка та два змішувачі.  
Цілком закономірна низька ефективність міні-агрегатів АКГСМ «Мрія-03» та AWF-4: низька продуктивність відчутно збільшує питомі ресурсозатрати й загальну їхню ефективність.
   Попри відносно високу продуктивність комплектів обладнання комбікормових цехів ОЦК та ОКЦ, комплексний показник їхньої ефективності поступається більшості порівнюваних агрегатів. Зокрема, цехи ОЦК-4 та ОЦК-8 містять чотири технологічні блоки: приготування білково-вітамінних добавок, подрібнювально-змішувального, рідких добавок і гранулювання із системою додаткового обладнання. Структура цих цехів забезпечує можливості одержання ширшої номенклатури комбікормів та реалізації складніших технологічних схем їхнього приготування. Проте наявність системи бункерів для нагромадження вихідних компонентів і готової продукції, конвеєрів для їхнього перерозподілу тощо значно ускладнює конструкцію цехів, унаслідок чого різко зростають маса обладнання і встановлені потужності, що погіршує відповідні питомі показники. Це, своєю чергою, зумовлює вищу собівартість виробництва комбікормів цими підприємствами, порівняно з тими, що виготовляють безпосередньо в господарствах за допомогою більш раціональних і ефективних комбікормових агрегатів.

Інтерв'ю
Олександр Карпенко, директор із маркетингу та технічної підтримки компанії «Адама Україна»
Агрохімічний ринок в Україні нібито великий з чималою кількістю учасників, але водночас усі одне одного знають, і події, які відбуваються на ньому, дуже швидко стають темами для активного обговорення.
Ірина Кухтіна
Про необхідність об’єднання виробників ягід, левова частка яких в Україні вирощується одноосібниками й домогосподарствами, говорять уже давно. Минулого року така асоціація – «Ягідництво України» - була зареєстрована. Редакція вирішила... Подробнее

1
0