Спецможливості
Техніка та обладнання

Особливості бурякозбиральної техніки

09.08.2012
1140
Особливості  бурякозбиральної техніки фото, ілюстрація

Основою виробництва цукрових буряків є застосування високоефективної бурякозбиральної техніки. Останнім часом на українських ланах дедалі більшає бурякозбиральних комбайнів виробництва провідних світових компаній. Відтак і високі врожаї не забаряться.

Основою виробництва цукрових буряків є застосування високоефективної бурякозбиральної техніки. Останнім часом на українських ланах дедалі більшає бурякозбиральних комбайнів виробництва провідних світових компаній. Відтак і високі врожаї не забаряться.

С. Карабиньош, А. Новицький, доценти,
Б. Войтенко, Д. Березюк, студенти магістратури,
Національний університет біоресурсів і природокористування

Як відомо, цукрові буряки збирають, використовуючи потоково-перевалювальний і потоковий способи. В Україні широко застосовують потоково-перевалювальний спосіб без ручного доочищення коренеплодів. Вибір способу збирання цукрових коренеплодів залежить від відстані їхнього перевезення. Слід зауважити, що за умови належної кількості потрібної бурякозбиральної техніки, виконання вимог технології збирання і чіткої організації робіт збирання коренеплодів проводять у більш ефективний потоковий спосіб. Здебільшого буряки збирають, застосовуючи комплекси машин, базу яких становлять як вітчизняні машини, так і машини закордонного виробництва.
Самохідні бурякозбиральні комбайни виробляють фірми: Franz Kleine, Holmer, Stoll, ROPA (Німеччина), Matrot, Moreau (Франція), TIM (Данія), AGRIFAC, RIECAM, VREDO (Нідерланди), P.Barigelli&C, Italo svizzera (Iталія) тощо. В Україні найвідоміші такі самохідні бурякозбиральні комбайни: SF-10 фірми Franz Kleine (Німеччина), М-41МН фірми Matrot (Франція), GR-4000, LECTRA-4005 фірми Moreau (Франція), R26.45K і R26.50K фірми ROPA (Німеччина), KRВS фірми Holmer (Німеччина), SR-1800 i SR-2500 фірми TIM (Данія).
   Зарубіжні бурякозбиральні комбайни дорогі, їхнє використання ефективне в господарствах із високою врожайністю (понад 50 т/га) та великою площею посіву (сезонне напрацювання на комбайн має бути 600-800 га). Україні, яка вирощує цукрові буряки на площі 800 тис. га, доцільно виробляти власний самохідний бурякозбиральний комбайн, який би відповідав таким вимогам.
Бурякозбиральні комбайни обов'язково оснащують автоматичною системою керування напрямком руху машини міжряддями, системою автоматичного контролю за технологічним процесом робочих органів, обліком часу роботи, зібраної площі та за іншою інформацією із функціями її збереження та перенесення в комп'ютерну мережу. Робоча швидкість бурякозбиральних комбайнів має бути не меншою 6 км/год, транспортна - близько 20 км/год. Продуктивність за годину основного часу - не менше 0,54 га для дворядних, не менше 0,81 - для трирядних і не менше 1,62 - для шестирядних комбайнів. Коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу - не менше 0,98, коефіцієнт використання змінного часу - не менше 0,75. Бурякозбиральні комбайни мають забезпечувати 98,5% збору коренеплодів. Купа зібраних коренеплодів може містити не більше 8% домішок, у тому числі рослинних решток - не більше 0,20%. Пошкоджених коренеплодів може бути не більше 10%, у тому числі сильно пошкоджених - не більше 5%.
Головною причиною виникнення недоліків у підготовці бурякозбиральної техніки до проведення робіт є незадовільна організація виконання технічних обслуговувань і ремонтних робіт. Це спричинено відсутністю потрібної ремонтно-обслуговуючої бази, обладнання, оснащення, висококваліфікованих спеціалістів тощо.
   Для забезпечення ефективності використання бурякозбиральної техніки, особливо закордонного виробництва, варто провести технічне переозброєння наявних і створення нових регіональних, обласних і міжрайонних сервісних центрів із технічного обслуговування і ремонту цих машин й, особливо, - розробити технологічну документацію на проведення ремонтно-обслуговуючих робіт.
 Аналіз відмов, причин їхнього виникнення свідчить, що появі значної кількості дефектів, виявлених у процесі підготовки техніки до збиральних робіт можна було б запобігти за дотримання регламенту технології, документації, поліпшення робіт із діагностування і дефектування, посилення робіт із контролю тощо. Для якісного виконання операцій технічного обслуговування бурякозбиральної техніки за зберігання на машинних дворах, пунктах технічного обслуговування, майданчиках і секторах її зберігання розроблено агрегат технічного обслуговування машин під час зберігання.
Бурякозбиральні комбайни оснащують пасивними або активними викопувальними робочими органами. До пасивних робочих органів належать: безпривідні дискові, полозково-дискові, лемішні та полозково-ножеві копачі. Активні викопувальні органи - це такі знаряддя та пристрої, які в динаміці стало виконують технологічний процес і мають примусовий привід. До активних робочих органів належать: бральні, привідні дискові, ротаційно-вилчасті, лемішно-коливальні копачі. Очисні робочі органи, які у бурякозбиральних комбайнах установлюють безпосередньо за копачами, за конструкцією поділяються на турбінні, кулачково-бітерні, вальцьо-шнекові та прутково-транспортерні. Кулачково-бітерні, вальцьо-шнекові та прутково-транспортерні типи очисників можуть між собою поєднуватися в різні конструкційні комбінації. Для додаткового очищення коренеплодів від землі та рослинних решток під час їхнього транспортування у бункер або технологічний транспорт у конструкціях бурякозбиральних комбайнів здебільшого використовують пруткові транспортери.
Як тягові ланки використовують ребристі гумові стрічки або ролико-втулкові ланцюги. Загальні компонувальні схеми самохідних бурякозбиральних комбайнів відпрацьовані у двох типових варіантах: із заднім і переднім розміщенням двигуна і відповідним зміщенням бункера. Заднє розміщення двигуна характерне для неуніверсальних, суто збиральних, машин, а переднє - для універсальних шарнірно-блочних, що будуються за модульним принципом і мають можливість ширше використовувати енергомодуль.
Для полегшення обслуговування самохідні комбайни оснащено автоматизованими системами водіння рядками і регулювання глибини ходу викопувальних органів, системами автоматичного контролю технологічних і технічних параметрів тощо. Деякі моделі комбайнів передбачають можливість бічного зміщення мостів для запобігання проходженню коліс в один слід та задля зменшення ущільнення грунту. Передбачено також можливість поворотів передніх і задніх коліс у різні боки (для зменшення радіуса повороту) та в один бік (для забезпечення бічного зміщення всієї машини - система «крабового» ходу). На комбайнах, які оснащено дисковими копачами, застосовують диски системи «Опель», що обертаються завдяки зчепленню з грунтом. Для цього на дисках є спеціальні грунтозачепи.
Порівняльну характеристику бурякозбиральних комбайнів наведено в табл. 1.
Наведені в таблиці дані дають можливість орієнтовно вибрати бурякозбиральну машину для свого господарства.
Для полегшення обслуговування комбайнів застосовують електрогідравлічні системи керування. Щоб запобігти бічному зношенню під час роботи на полях із поперечними схилами, комбайни оснащують дисковими ножами-стабілізаторами та системами керування ходовими колесами.
У ходових системах причіпних бурякозбиральних комбайнів застосовують колеса із широкопрофільними шинами для зменшення ущільнення грунту. Більшість комбайнів оснащено автономними гідросистемами для приводу робочих органів і керування технологічним процесом. Найбільшого сучасного поширення набули дво- та трирядні причіпні бурякозбиральні комбайни фірм Franz Kleine, Stoll (Німеччина) і ТІМ (Данія). Це дворядні KR2 (Franz Kleine), V202 (Stoll), RATIONAL (Becker), MIISA/TE120 (АІМ) і трирядні V300 (Stoll), ROTIONAL (Becker), MIIІSA/TE120 (ТІМ).
Україна на КВП «ДКЗ» (Дніпропетровськ) серійно виробляє бурякозбиральний комбайн КСП-2.
   Під час експлуатації бурякозбиральної техніки порушуються геометрія та розміри рамних конструкцій цих машин. Дефекти рам значною мірою порушують правильне функціонування робочих органів і передавальних механізмів. Найхарактернішими дефектами рамних конструкцій є тріщини в зварних швах і навколошовних зонах, перекоси, деформація елементів рами, пошкодження та зношування нарізних поверхонь, протирання боковин, зношування посадкових поверхонь отворів тощо. Для відновлення працездатності рамних конструкцій бурякозбиральних машин розроблено гідравлічний стенд 0РГ-23590.
Можливі несправності бурякозбиральних машин і способи їхнього усунення наведено у таблиці 2.
Правильно виконані регулювальні роботи дають гарантію надійної роботи машин, які наразі є широко застосовуваними в царині збирання цукрових буряків у системі АПК України.

Інтерв'ю
Теплица
Сучасне життя диктує необхідність ІТ- модернізації вітчизняних агропідприємств, проте новітніми технологіями поки що володіє лише десята частина підприємств. 
Микола Горбачов, керівник New World Grain Ukraine (Soufflet Group), президент Української Зернової Асоціації
Для успішного ведення агробізнесу мало виростити і зібрати хороший урожай, потрібно ще вміти його продати. Про основні засади роботи зернового трейдингу в Україні propozitsiya.com розповів

1
0