Спецможливості
Статті

Новітні технології виробництва молока на реконструйованих фермах

05.06.2008
3764
Новітні технології виробництва молока на реконструйованих фермах фото, ілюстрація
Новітні технології виробництва молока на реконструйованих фермах

Новітні технології виробництва молока на реконструйованих фермах

Перспективний розвиток молочного тваринництва України неможливий без впровадження сучасних технологій виробництва молока. Водночас практично на всіх існуючих фермах України використовуються технології, які закладені в проекти корівників 30–40- річної давності і які не дають змоги впроваджувати високопродуктивну техніку, зокрема, сучасні доїльні установки, системи приготування та роздавання кормів, прибирання та утилізацію відходів виробництва. При цьому затрати праці на виробництво 1 ц молока перевищують 15 людино-годин, що робить галузь низькорентабельною.

Об’ємно-планувальні вирішення існуючих корівників не забезпечують також нормальних умов функціонування тварин, адже площа приміщення на одну корову в старих проектах зведена до мінімуму. Існуючі проектно-технологічні вирішення корівників і технології виробництва молока, які закладені в них, вичерпали свої можливості, і в країнах з розвинутим молочним скотарством вони давно не використовуються. У зв’язку з цим нами започатковані роботи, які спрямовані на відновлення молочного тваринництва України на новій технологічній і технічній основі. Робота виконується за двома напрямами:
— впровадження сучасних технологій виробництва молока шляхом реконструкції існуючих корівників, яких в Україні налічується більше 15 тис.;
— створення молочних ферм нового покоління, які за технологією виробництва, об’ємно-планувальними вирішеннями і технологічним рівнем відповідали б сучасним вимогам і забезпечували б продуктивність стада на рівні 6–7 тис. кг молока на рік.
Проведені дослідження показали, що базовими корівниками в Україні є приміщення на 100 і 200 голів. Незважаючи на значну кількість розроблених і використаних свого час різних проектів корівників, усі вони мало чим відрізняються один від одного. Основною відмінністю між приміщеннями є їх ширина і конструктивна мережа колон, що дуже важливо для проведення реконструкції і впровадження сучасних технологічних і технічних рішень. За розмірними характеристиками існуючі приміщення класифікуються таким чином:
w завширшки 9 м з відстанню між колонами 3+3+3 м;
w завширшки 10,9 м з відстанню між внутрішніми колонами в поперечному розрізі 3,5+3,9+3,5 м;
w шириною 12 м з відстанню між внутрішніми колонами в поперечному розрізі 3,5+5,0+3,5 м;
w завширшки 18 м з відстанню між внутрішніми колонами в поперечному розрізі 3,0+4,0+4,0+4,0+3,0 м;
w завширшки 18 м з відстанню між внутрішніми колонами в поперечному розрізі 6,0+6,0+6,0 м;
w завширшки 21 м з відстанню між внутрішніми колонами в поперечному розрізі 7,5+6,0+7,5 м;
w шириною 21 м з рамним каркасом.
В основу цих корівників покладена прив’язна система утримання, заїзди в приміщення мають ширину всього 2,7 м і зорієнтовані на роздавання кормів мобільними роздавачами типу КТУ-10 у традиційні годівниці, що спричиняє високі затрати праці на їх очищення від залишків корму.
Незважаючи на те, що в структурі затрат праці у виробництві молока 60–70% становлять затрати на процес доїння, в 90% існуючих корівників використовують недосконалі за технічним рівнем і продуктивністю доїльні установки, що призначені для доїння корів у відро. Такий тип доїльних установок в європейських країнах використовують лише у відділеннях для отелення та ізоляторах. Тому існує великий резерв для зниження затрат праці на виконання процесу доїння. Недосконалою в існуючих проектах корівників є і система прибирання гною, яка негативно впливає на мікроклімат в приміщеннях, а, відповідно, і на продуктивність тварин. Очищення стійл і внесення підстилки також потребують великих затрат праці.
Таким чином, аналіз проектно-технологічних рішень корівників свідчить про те, що виробництво молока в Україні зосереджено на фермах, де ані технологія утримання тварин, ані рівень технічного її забезпечення (50–60%) не відповідають сучасним вимогам галузі. З цим пов’язані і такі високі затрати у виробництві молока.
Для відновлення молочного тваринництва на новій технологічній і технічній основі ми розробили проектні пропозиції з реконструкції всіх типів корівників, що їх нині використовують в Україні з максимально можливим впровадженням у них сучасних елементів технології виробництва молока. Але в процесі виконання цієї роботи встановлено, що найбільш доцільною і економічно вигідною є реконструкція корівників завширшки 18 і 21 м. Тому в цій статті ми представляємо матеріали, пов’язані з реконструкцією саме таких корівників.
При розробці проектів модернізації планувальних рішень корівників бралося до уваги те, що господарства мають різні, як економічні, так і природно-кліматичні умови. Тому в основу корівників були покладені різні технології утримання тварин: прив’язна, вільно-вигульна і комбінована (таблиця 1). Але за будь-якої технології утримання використані такі принципи і впроваджені нові елементи технології:
w збільшено площу приміщення на одну тварину;
w годівля тварин грубими і соковитими кормами здійснюється з кормового столу, а концентрованими — за допомогою кормових станцій;
w широке використання високопродуктивних кормових комбайнів;
w за прив’язної технології утримання устаткування стійл автоматизованими прив’язями типу ОСП-Ф-26;
w за безприв’язної і комбінованої технологій доїння корів відбувається на доїльних установках-майданчиках, змонтованих як у приміщеннях корівників, так і в спеціальних доїльних залах. За прив’язного утримання — використовуються нові доїльні установки типу “Молокопровід” УДМ-100 та УДМ- 200 “Брацлавчанка”;
w заміна скребкових гноєприбиральних транспортерів на шнекові та укорочені стійла за прив’язного утримання і впровадження сучасних технологій прибирання стійл та кормових столів за безприв’язного. На рисунках 1, 2, 3, представлені найбільш оптимальні варіанти реконструкції корівників завширшки 18 і 21 м під сучасну прив’язну та безприв’язну технології утримання корів. Реконструйовані таким чином корівники можна використовувати як на великих колективних фермах, так і за умов фермерських господарств.
Розрахунок економічної ефективності свідчить про те, що строк окупності затрат на реконструкцію корівників залежить від існуючих факторів: ціни на молоко, рівня продуктивності стада на певній фермі і рентабельності виробництва. Так, за ціни на молоко 700 грн за одну тонну, продуктивності корів 4000 кг в рік та рентабельності виробництва від 30 до 50% термін окупності затрат на реконструкцію становитиме, відповідно, 2,5–1,5 року. При підвищенні продуктивності корів до 5–6 тис. кг в рік строк окупності знизиться до 2,0–1,2 і 1,6–1,0 років, відповідно.
Впровадження сучасних технологій виробництва молока на фермах України шляхом реконструкції існуючих корівників дасть змогу створити комфортні умови утримання тварин і цим самим забезпечить максимальну реалізацію генетичного потенціалу, а, відповідно, — значно підвищить їх продуктивність. Проведена реконструкція існуючих корівників дасть змогу також впровадити новітню високопродуктивну техніку та створити умови для раціональної організації виробничих процесів, знизити затрати праці та собівартість продукції і таким чином значно підвищити рентабельність виробництва молока.
v v v
Увесь комплекс робіт з розробки проектних пропозицій, пов’язаних з реконструкцією кожної конкретної молочної ферми, вибором оптимального типу машин і обладнання, його монтаж та наладку ви можете замовити в Українському науково-дослідному інституті по прогнозуванню та випробуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва.

Наша адреса: 08654 Київська область, Васильківський р-н, смт Дослідницьке (тел. 3-38-30).
М. Луценко,
зав. відділом Українського науково-дослідного інституту по прогнозуванню та випробуванню техніки і технологій для с.-г. виробництва, д-р с.-г. наук,
Ю. Мельник,
начальник Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, канд. с.-г. наук

Інтерв'ю
Карлос Альберто Сесарі
В Україні за останні півтора десятки років чимало господарств пробувало впроваджувати нульовий або мінімальний обробіток грунту. І більшість, зіштовхнувшись із проблемою зниження врожайності, поверталися до традиційної технології.... Подробнее
    Із кожним роком земельне питання стає все гострішим. Часто-густо законодавчі акти ініціюють і реалізують люди дуже далекі від землі і сільського господарства. Тож 2004 року задля захисту прав власників паїв і подолання корупції та... Подробнее

1
0