Спецможливості
Техніка та обладнання

Консервувальна система обробітку грунту

13.08.2013
886
Консервувальна система обробітку грунту фото, ілюстрація

Основний обробіток грунту є ключовим аспектом ефективного ведення галузі рослинництва та основою ресурсозбереження. Правильний вибір системи основного обробітку грунту з урахуванням його типу, зональних кліматичних умов та обраної сівозміни сприяє вирішенню завдання досягнення високого рівня врожайності.

Основний обробіток грунту є ключовим аспектом ефективного ведення галузі рослинництва та основою ресурсозбереження. Правильний вибір системи основного обробітку грунту з урахуванням його типу, зональних кліматичних умов та обраної сівозміни сприяє вирішенню завдання досягнення високого рівня врожайності.

Л. Шустік, канд. техн. наук, завідувач відділу,
С. Маринін, завідувач лабораторії,
Л. Мариніна, мол. наук. співробітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Це можливо за достатнього рівня вологозабезпечення, потрібного для доброго розвитку рослин під час вегетації, зменшення фінансових і матеріальних витрат на проведення грунтообробітку. До того ж дає змогу враховувати екологічні аспекти та сприяти збереженню родючості грунтів. Одним із варіантів такого обробітку є застосування глибокорозпушувачів (чизелів), що призначені для глибокого розпушування грунту без обертання орного шару. Система грунтообробітку із використанням глибокорозпушувача дістала назву «консервувальна» й останнім часом набуває все більшого розвитку.
Дослідженнями вітчизняних науковців встановлено, що консервувальний обробіток можна впроваджувати за різних обсягів сільськогосподарських угідь з урахуванням таких особливостей:
   рівноважна щільність грунту;
   сівозміна;
   техніко-технологічне забезпечення господарства.
Консервувальна система передбачає глибокий безполицевий обробіток грунту на глибину 25–40 см та збереження до 50% рослинних решток на його поверхні.
За оприлюдненими у періодичних виданнях матеріалами, потенційні можливості застосування конкретної системи обробітку грунту залежать від певних обмежувальних чинників, за якими можна прогнозувати застосування традиційної системи (оранки) на площі, що займає близько 40% загальних посівних обсягів, рівнозначне використання консервувальної та мульчувальної систем (обробіток грунту на глибину до 18 см) — на рівні 25%, а решта — 10% площі ріллі — припадатиме на інші системи обробітку грунту.
Рослина сходить і розвивається за оптимальних значень щільності: 1,10–1,26 г/см3, що закладено в генетичну пам'ять рослини. Плужний обробіток спричинює надлишкове розущільнення (розпушення) в межах 0,65–0,7 г/см3, що зумовлює перевитрати пального і ресурсів. Використання глибокорозпушувачів є ефективнішим рішенням, порівняно з плугами: поріг розущільнення перебуває у межах 0,85–0,90 г/см3. І це є вирішенням не лише питань скорочення витрат пального, економії ресурсів, а й екологічних аспектів. У разі правильного вибору типу глибокорозпушувача ви отримуєте змогу керувати процесом розущільнення і суттєво впливати на витрати енергії.
Проведені в УкрНДІПВТ ім Л. Погорілого досліди з використання чизелів протягом чотирьох років свідчать про таке: показники збереження продуктивної вологи в кореневмісному шарі грунту, порівняно з традиційною системою грунтообробітку, в середньому за вказаний період спостережень засвідчили, що глибокий обробіток грунту, який залишає пожнивні рештки на його поверхні, забезпечує незначне (макс. — 4,4 мм) збереження продуктивної вологи, завдяки зменшенню випаровування вологи. Це можна пояснити впливом погодно-кліматичних умов дуже посушливих років, коли провадили дослідження.
Напрями використання
Основними технологічними напрямами використання чизелів і їхніх комбінацій є:
   комбінований агрегат, оснащений чизельними органами для глибокого розпушення родючого шару грунту, та дисковим — для подрібнення рослинних решток та розпушування верхнього грунтового шару;
   безполицевий — з чизельними органами глибокого обробітку для поглиблення орного горизонту.
На сьогодні глибокорозпушувачі є обов’язковою складовою номенклатури техніки практично всіх провідних машинобудівних фірм, зокрема: Lemken, Kerner, John Deere, Rabe, Brix (Німеччина); Vogel-Noot, Kuhn, Gregoire Besson, Agrisem (Франція); Unia, Beckmann Volmer (Польща); Maschio Gaspardo (Італія); Kverneland (Норвегія); Wil-Rich (США); Vа..derstad (Швеція); ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ», ТОВ «Краснянське СП “Агромаш”», ПАТ ВО «Восход», ПАТ «Галещина, машзавод», ПП ВКФ «Велес Агро», СТ ВФ «АГРОРЕММАШ» (Україна) та ін.
Відомі різні конструкції глибокорозпушувачів. Найпростіший серед них — чизель, робочий орган якого виконано у вигляді двогранного клина. Його розвитком став чизель, носок якого трансформувався у тригранний клин (стійка при цьому залишалася без змін). В Україні їх пропонує ПАТ «Галещина, машзавод»: АЧН-3, АЧН-4,2. Асиметричні та паркетні чизелі, а також чизелі із додатковими ярусно розміщеними поверхнями зазвичай застосовують на сільгоспзнаряддях з ешелонованим, однорядним або кількарядним розміщенням робочих органів. До таких глибокорозпушувачів належать чизелі типу ЧГ виробництва ТОВ «Краснянське СП “Агромаш”», глибокорозпушувачі типу ГР — ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» і глибокорозпушувачі із додатковими робочими поверхнями на стійці типу АГР виробництва ПАТ ВО «Восход» — із ешелонованим стрілоподібним розміщенням асиметричних лап складної конструкції (фірма Vogel-Noot).
Паркетний чизель — це такий грунтообробний агрегат, в основі конструкції робочого органа якого — лапи — використано зігнуту стійку і долото, що утворюють ламану робочу поверхню у вигляді послідовно розміщених площин, кожна із яких має індивідуальні форми, розмір та орієнтацію у просторі. Вони забезпечують відрізання скиби від масиву грунту, сколювання, бокове і вертикальне її зміщення. Це дає змогу якісно обробляти грунт у зоні розпушення.
За даними досліджень французьких наукових установ, чизель на основі нового робочого органа завширшки 3 м ЧГ ТОВ «Краснянськ СП “Агромаш”» споживає на 28% менше пального, порівняно з криволінійним робочим органом, і на 38% — порівняно з прямолінійною стійкою. Позитивними факторами використання чизелів є також зменшене в 15 разів стікання води з поверхні поля, поліпшена ерозійна стійкість (у 25 разів) та більша екологічність (у 65 разів) завдяки унеможливленню змивання гербіцидів.
Вартість чизелів, що представлені на ринку України, залежно від їхнього типу, виробника та комплектування додатковими робочими органами (котками, розпушувачами тощо), може значно різнитися: від 10 до 50–70 тис. грн за 1 м ширини захвату. Але, на наш погляд, найприйнятнішим варіантом є придбання паркетних та асиметричних чизелів вітчизняного виробництва, обладнаних імпортними робочими органами з високою зносостійкістю робочих поверхонь і питомою ціною близько 20 тис. грн за 1 м ширини захвату.
Такі чизелі забезпечують сезонний наробіток на рівні не менш ніж 250 га на один чизель без потреби заміни елементів робочих органів, що зазвичай швидко спрацьовуються.
Слід відмітити, що альтернативне плугу використання чизеля має також перевагу в тому, що, наприклад, чизель завширшки 2,4 м агрегатується трактором 150 к. с. (за такої потужності ширина плуга становитиме 1,75 м, що на 40% менше) на швидкості 8–10 км/год, яка також є більшою, ніж за агрегатування з плугом. Тому за одиницю часу вдається досягти вищої продуктивності і, відповідно, більших обсягів обробленої площі.
На основі даних, представлених у 2013 р. на Дні поля в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та наданих для висвітлення у друкованих виданнях, проведено аналіз собівартості використання чизельного і плужного обробітків, що засвідчує: у середньому за чотири роки на всіх (крім сої) культурах консервувальна система забезпечує менші показники виробничої собівартості.
Чизельний обробіток грунту, який нині набуває динамічного впровадження, слугує ресурсозбереженню в рослинництві та, з урахуванням кліматичних умов, зональних особливостей, обраної сівозміни, — вологозбереженню в грунті для кращого задоволення потреб рослин, мінімізує фінансові витрати, краще відповідає екологічним вимогам та сприяє родючості грунтів. Технологічні особливості використання чизелів обмежують надлишкове розущільнення грунту, що є фактором скорочення витрат пального, економії ресурсів і забезпечує екологічні переваги.

Інтерв'ю
Сергій Риженко — голова фермерського господарства «Вітчизна-Тиниця», що розміщене на Чернігівщині, неподалік від Бахмача. Нині його фермерське господарство — одне з найпрогресивніших у регіоні. Тут, незважаючи на несприятливі погодні умови... Подробнее
Серед аграріїв ходять чутки про можливе банкрутство деяких крупних дилерів ЗЗР. У зв’язку з цим як дистрибутори, так і покупці ЗЗР усе частіше замислюються над тим, що далі буде з ринком пестицидів, як він працюватиме, як зміниться правила... Подробнее

1
0