Спецможливості
Техніка та обладнання

Готуємо бурякозбиральну техніку до експлуатації

07.08.2009
1087
Готуємо бурякозбиральну техніку до експлуатації фото, ілюстрація

Відомо, що техніка, яку використовують сезонно, має бути виведена на лінійку готовності не пізніше, як за 20 днів до початку агротехнічних робіт. Розглядаючи питання підготовки техніки до збирання буряків, слід зауважити, що життя наполегливо вказує на потребу розв'язання його комплексним способом, застосовуючи сучасні, передові технології підготовки машин та новітні знання про технічне обслуговування й ремонт машин в аграрних господарствах нашої країни.

Відомо, що техніка, яку використовують сезонно, має бути виведена на лінійку готовності не пізніше, як за 20 днів до початку агротехнічних робіт. Розглядаючи питання підготовки техніки до збирання буряків, слід зауважити, що життя наполегливо вказує на потребу розв'язання його комплексним способом, застосовуючи сучасні, передові технології підготовки машин та новітні знання про технічне обслуговування й ремонт машин в аграрних господарствах нашої країни.

Виробництво цукрових буряків в Україні щороку зростає, і в 2007 році сягнуло 16978 тис. т. Найбільше їх виробили у Вінницькій (2895 тис. т), Полтавській (2196 тис. т) областях. Урожайність цукрових буряків, порівняно з 2003 роком, зросла на 30%, сягнувши 294 ц/га. Проведений аналіз свідчить, що частка цукрових буряків, вироблених сільськогосподарськими підприємствами, становить понад 85%, а в приватних господарствах населення - до 15%. Усе це вказує на потребу виробництва, крім високопродуктивних комбайнів для збирання коренеплодів на великих полях, машин для фермерських господарств. На нашу думку, одним із резервів підвищення ефективності галузі є наявність сучасної високонадійної техніки для вирощування, а в основному для збирання цукрових буряків та інших коренеплодів.
Для вчасного збирання цукрових буряків насамперед треба відремонтувати наявні в господарствах машини, які були задіяні в збиранні врожаю торік, або навіть списані. Відомо, що до комплексу основних машин зі збирання цукрових буряків входять такі: коренезбиральні комбайни КС-6Б і РКС-6Б, машина для зрізування гички БМ-6, транспортні засоби (трактори з причепами та автомобілі), а також засоби навантаження буряків та інші. В Україні серійно виробляють дві марки причіпних гичкозбиральних машин. Це МБП-6, виробництва КВП "ДКЗ"; БМ-6Б, виробництва ВАТ "ТеКЗ", та машина МБК-2,7, виробництва КВП "ДКЗ", для збирання гички з кормових коренеплодів. Ці машини призначено для збирання гички на кормові цілі. Тепер вони недостатньо продуктивні, матеріало- та енергоємні, складні й мають малий рівень надійності. Показники якості виконання технологічного процесу не повною мірою відповідають чинним вимогам НТД. Машини для збирання цукрових буряків працюють у складних умовах, а це висуває підвищені вимоги до їхньої технічної готовності. При цьому слід акцентувати увагу на функціональних властивостях цих машин, які визначаються агротехнічними вимогами. Нині настала потреба мати в парку гичкозбиральних машин високопродуктивні, прості, маломатеріаломісткі та малоенергоємні гичкозбиральні й гичкозрізувальні машини, які відповідали б таким вимогам. Гичкозбиральні машини призначено для зрізування гички з коренеплодів, доочищення головок від незрізаних решток з одночасним навантаженням їх у транспортні засоби.
Якість збирання цукрових буряків значною мірою залежить від правильної (відповідно до вимог) агротехніки, експлуатації гичкозбиральних і гичкорізальних машин. Ці машини мають відповідати вимогам ДСТУ 2189-93, мати автоматичну систему навішування на енергетичний засіб, простоту заміни робочих органів, щоб їх міг обслуговувати один тракторист.
Гичкозрізувальні машини призначено для зрізування гички з коренеплодів, доочищення головок від незрізаних решток, видалення гички та рослинних решток із зони рядків з дальшим розкиданням її на вільне від буряків поле. Гичкозбиральні машини обладнують автоматичним регулюванням керування напрямком руху вздовж рядків. Гичкозбиральні та гичкозрізувальні машини можуть бути обладнані системою автоматичного контролю за виконанням технологічного процесу робочими органами, для обліку часу роботи та зібраної площі, іншої інформації з її збереженням і можливістю перенесення в комп'ютерну мережу. Робоча швидкість машин має бути не менше 6 км/год, а транспортна - близько 20 км/год. Продуктивність за годину основного часу - не менше 1,67 га. Коефіцієнт надійності під час виконання агротехнічних робіт - 0,94, а коефіцієнт використання змінного часу - становить 0,82. Коренеплодів, які зрізані відповідно до технічних норм, має бути не менше 84%; коренеплодів, які мають низький зріз, - не більше 4,5%, а з гладкою поверхнею зрізу - 92%. При цьому загальні втрати гички мають бути не більше 10%. У сформованій купі буряків - не менше 94% гички, а грунту допускається не більше 0,2%. Вибитих із рядків коренеплодів може бути не більше 0,1%. Витрата палива питома - не більше 8,6 кг/га для гичкозбиральних і, відповідно, 7,5 - для гичкозрізувальних машин. Безвідмовність становить 53 год для гичкозбиральних і 58 год - для гичкозрізувальних машин. Коефіцієнт готовності - 0,94. Питома сумарна трудомісткість усунення відмов - не більше 0,066 люд.-год/год. Середньозмінний час на технічне обслуговування не має  перевищувати 0,32 год - гичкозбиральних машин і не більше 0,26 год - гичкорізальних, відповідно. Питома сумарна трудомісткість технічного обслуговування - не більше 0,05 і 0,04 люд.-год/год, відповідно.
Трудомісткість переведення з транспортного положення в робоче і навпаки - не більше 0,12 люд.-год. Дорожній просвіт - не менше 300 мм. Витрати праці мають бути не більшими ніж 0,78 люд.-год/га за нормативного річного завантаження 166 годин. Термін експлуатації машин - вісім років. Ремонт гичкозбиральних машин БМ-6Б має бути сертифікованим. Суть його полягає в заміні у вузлах машини підшипників усіх типів, гумових манжет, усіх спрацьованих валів або частковому їхньому відновленні, заміні зірочок і напівмуфт, ланцюгів і, за потреби, транспортерних полотен. Слід зазначити, що якість роботи машин для обрізування гички цукрових буряків БМ-6А та кормозбиральної машини КС-6Б значною мірою залежить від стану їхніх робочих органів - ножів та копачів. Так, допустима радіальна спрацьованість ножа гичкозбиральної машини і копача коренезбиральної машини становить 20 мм, а гранична товщина різальної кромки - відповідно, 0,7 мм та 1,5 мм. Було запропоновано формувати наплавлений шар по периметру різальної кромки робочих органів. Для зміцнення ножів можна використати технологію, яка полягає в створенні виступів і впадин у наплавленому рівномірному за товщиною шарі. При цьому наплавлений шар ущільнюється, підвищується зносостійкість зазначених робочих органів.
Раціональне використання відремонтованих бурякозбиральних машин і якість виконання ними операцій значною мірою залежать від якості відновлення їхніх елеваторних полотен. Вони складаються з деталей роликового ланцюга ПР-38,1-10000 і спеціальних ланок, виготовлених із сталевого каліброваного круглого прутка діаметром 10,8 мм і являють собою нероз'ємну конструкцію шарнірно з'єднаних пруткових ланок з ланками роликового ланцюга (перша має два прутки, розставлені між собою на крок ланцюга (38,1 мм) та закріпленими металевими пластинами. Такі елеватори полотна встановлюють на гичкозбиральні машини БМ-6А та бурякозбиральні РКС-6, РКМ-6, МКК-6.
Елеваторні полотна працюють у важких умовах із грунтовими абразивами та постійно змінними навантаженнями. Тому вони інтенсивно спрацьовуються. Умови експлуатації зумовлювалися інтенсивною дією абразивного середовища й соку залишків гички та коренеплодів. Дослідження засвідчили, що в процесі роботи бурякозбиральної машини прутки полотен спрацьовуються нерівномірно, найбільше - в місцях контакту із втулками ланцюгів. За технічними вимогами, для ремонту елеваторних полотен видовження ланцюга має бути більше 5%, або 0,5 мм на кожній контактуючій поверхні. Такого видовження ланцюги досягають практично після кожного збирального сезону. Аналіз одержаних результатів свідчить, що поверхні тертя відновлених ланок мають в 1,5 раза більшу стійкість проти спрацювання, ніж нових спряжень.
Як відомо з літературних джерел та практики, поверхні деталей втулково-роликового ланцюга в процесі експлуатації підлягають механічно-корозійному спрацюванню, оскільки працюють в агресивному середовищі. Зважаючи на це, процес розбирання ускладнений, а часом практично неможливий без застосування спеціального обладнання: комплекту пристроїв для розбирання комплектування й складання ланцюгів.
Основними елементами установки є: робоча рама, два лотки (приймальний і видавальний), механізм подавання ланки ланцюга, механізм фіксації, штамп для випресовування (власне, основний орган). Установку сконструйовано так, щоб забезпечити часткову автоматизацію, а саме: ланцюг подають лотком до фіксації його рейкою механізму подавання першої ланки ланцюга. Вмикають механізм подачі, який складається з двигуна клинопасової передачі, редуктора, куліси, рейки та механізму регулювання величини зусилля притискання зубів рейки до ланок ланцюга. Редуктор за кулісою і рейкою перетворюють обертовий рух двигуна на зворотно-поступальний механізму подачі. Крок рейки узгоджено із кроком ланцюга, і він є переналагоджувальний. Це зроблено для уніфікації розбирання різних ланцюгів. Механізм подачі має змінний елемент - рейку. Під час переналагоджування установки для фіксації ланцюга слугують фіксатори, а для випресовування - пуансони. Зусилля, яке потрібно під час випресовування, становить 100 т. Рейка повторює зворотно-поступальний рух, захоплюючи чергову ланку ланцюга й підводячи її до затискачів. Цикл повторюється.
Пристрій (пристосування) для випресовування валиків втулково-роликового ланцюга, призначений для механізованого (часткової автоматизації) процесу розбирання та відновлення дієздатності ланцюгів сільгоспобладнання, наведено на рис. 1.
Перед проведенням регулювальних робіт потрібно детально вивчити агротехнічні умови, в яких працюватиме машина чи агрегат. Визначають ступінь забур'яненості поля, зволоженості грунту, його щільність, величину коренеплодів та інші параметри.
Для коренезбиральної машини КС-6Б за підвищеної зволоженості грунту та наявності коренеплодів, які виступають над поверхнею, потрібно встановити копіри полозкового типу. В інших випадках - копіри-розпушувачі. На забур'янених полях середній копір-розпушувач замінюють на копір полозкового типу або користуються тільки крайніми, при цьому копіри менше забиватимуться землею. Відстань між серединами копірів встановлюють за допомогою гвинтів поперечної тяги автомата водіння. Вона становить 450 мм, при цьому зазор між їхніми перами сягає: полозкового типу - на 20-30 мм, розпушувачів - на 30-40 мм більше за середній діаметр коренеплоду. Глибина ходу лапи копіра лежить у межах 20-30 мм, а кут входження регулюють гвинтовим механізмом верхньої тяги його підвіски.
Перед транспортуванням машини на поле обов'язково перевіряють тиск у шинах, який рекомендовано встановлювати для напрямних коліс у межах 0,35-0,36 МПа, а для ведучих - 0,4-0,6 МПа, а також перевіряють та регулюють тиск рідини в гідроприводі: запобіжного клапана - 9 МПа; запобіжного клапана гідроприводу кермового керування - 6,3 МПа; запобіжних клапанів лінії високого тиску - 35 МПа; гідроприводу ведучих коліс, запобіжного клапана лінії підживлення - 1,17-1,78 МПа; переливного клапана коробки гідромотора гідроприводу ведучих коліс - 1,27 МПа.
Виконані таким чином регулювальні заходи дають гарантію надійної роботи коренезбирального комбайна КС-6Б, який на сьогодні використовують чи не найчастіше у сфері збирання цукрових буряків у системі АПК України.

С. Карабиньош,
А. Новицький,
В. Сиволапов

Інтерв'ю
Статуя кохання в Батумі "Алі та Ніно"
Нещодавно Україну відвідав заступник директора «Агросервіс центру» при Міністерстві сільського господарства Аджарії Леван Болгвадзе. Користуючись нагодою, propozitsiya.com поспілкувалась із
Люди, які в усьому шукають позитив, відзначають, що нинішньої весни на полях хоча б хвороби не дошкуляють. «І так, і ні», — коментує ситуацію менеджер з технічної підтримки напряму захисту насіння компанії «Сингента», фітопатолог, кандидат... Подробнее

1
0