Спецвозможности
Новости

Валентин Ящук: «Ринок засобів захисту рослин переживає стрімке зростання»

11.04.2012
1137
Валентин Ящук:  «Ринок засобів захисту рослин  переживає стрімке зростання» фото, иллюстрация

Відділ контролю за обігом пестицидів та агрохімікатів Департаменту екологічної безпеки Міністерства екології та природних ресурсів України веде нелегку роботу щодо
упорядкування засобів захисту рослин на українському ринку. Про надбання минулого року, державні випробування і державну реєстрацію препаратів, співвідношення між препаратами постійної і тимчасової реєстрації йдеться у бесіді кореспондента «Пропозиції» з керівником відділу Валентином Ящуком.

О. Рижков
o.ryzhkov@univest-media.com

Захист посівів від різноманітних бур'янів, шкідників і хвороб - першочергове завдання вправного господаря. Недорахуватися врожаю через власну недбалість - ознака недалекоглядності. Відтак природно, що попит на засоби захисту рослин дедалі більшає. З огляду на це додається роботи й відділу контролю за обігом пестицидів і агрохімікатів Департаменту екологічної безпеки Міністерства екології та природних ресурсів України.
Давайте коротко підіб'ємо підсумки минулого сезону. Наскільки збільшилася кількість зареєстрованих препаратів? Як користувачеві не загубитися серед сили-силенної продуктів?
- Державні випробування та реєстрація пестицидів та агрохімікатів проводять для мінімізації шкідливого впливу пестицидів і агрохімікатів й дотримання вимог щодо високої біологічної ефективності, щодо цільового використання, безпечності для здоров'я людини та навколишнього природного середовища за умови додержання регламентів їхнього застосування та відповідності державним стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам.
Правові відносини, пов'язані з державними випробуваннями та реєстрацією пестицидів та агрохімікатів щодо безпеки для здоров'я людини та довкілля, регулюються Законом України «Про пестициди і агрохімікати».
Державні випробування пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва (далі - препаратів) проводять для біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки й розробки регламентів їхнього застосування відповідно до плану державних випробувань.
Державні дослідження препаратів проводять у науково-дослідних установах на підприємствах і в організаціях, які входять до мережі державних випробувань (згідно з Наказом №287), які пройшли акредитацію Міністерства екології та природних ресурсів (далі - Мінприроди), відповідно до єдиних методичних вказівок, затверджених Мінприроди, а токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження - в установах Міністерства охорони здоров'я України за порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 №295.
Державні дослідження препаратів проводять упродовж двох повних вегетаційних періодів. Під час їхнього проведення науково-дослідні установи, підприємства та організації дають токсиколого-гігієнічну оцінку препарату та визначення оптимальних умов його застосування, розробляються потрібні гігієнічні нормативи та регламенти: під час польових випробувань - тимчасові, виробничих випробувань - постійні, а також розробляють максимально допустимі рівні наявності в кормах, гранично допустимі або орієнтовно допустимі рівні у водоймищах рибогосподарського призначення, гранично допустимі концентрації у кормах для бджіл. При цьому група експертів із методики визначення залишкової кількості препаратів і метаболітів апробовує методи визначення залишкових кількостей препаратів, їхніх токсичних метаболітів у грунті, воді, повітрі, рослинах, кормах, продуктах харчування і подає їх для затвердження Мінприроди.
Для здійснення державного контролю за використанням пестицидів і агрохімікатів Мінекології забезпечує ветеринарні, агрохімічні та інші лабораторії Мінагрополітики, а також санітарно-епідеміологічні станції, науково-дослідні установи Міністерстваа охорони здоров'я Методичними вказівками з визначення мікрокількостей пестицидів у продуктах харчування, кормах і навколишньому середовищі.
Ввезення на митну територію України (крім дослідних партій, що використовують для державних випробувань і наукових досліджень), виробництво (крім виробництва для експорту, а також для дослідних партій, що використовують для державних випробувань та науково-технічних досліджень), торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їхньої державної реєстрації забороняється.
Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва здійснюється на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень. Щодо препаратів мають бути розроблені регламенти використання, включаючи необхідні постійні та розрахункові гігієнічні нормативи й методи контролю за їхнім дотриманням.
Обов'язковою умовою державної реєстрації препаратів є наявність відповідної документації щодо їхнього безпечного застосування, включаючи позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, методик визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у сільгосппродукції, кормах, харчових продуктах, грунті, воді, повітрі.
Результати експертизи та реєстраційні документи розглядають незалежні експерти науково-експертної ради, утвореної при Мінприроди. Вони розробляють пропозиції та рекомендації щодо можливості проведення державної реєстрації препарату.
За наявності позитивних результатів експертиз і рекомендацій науково-експертної ради Мінприроди ухвалює рішення про державну реєстрацію препарату, який вноситься до «Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів», а заявникові видається посвідчення про державну реєстрацію препарату.
За 2011 р. Відділом контролю за обігом пестицидів та агрохімікатів зареєстровано (перереєстровано) 795 пестицидів та агрохімікатів.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.96 № 288 «Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва», оформлено та видано 61 дозвіл на ввезення та застосування незареєстрованих препаратів для наукових і дослідних цілей у кількості 478 препаратів.
Для забезпечення санітарно-епідеміологічних станцій, науково-дослідних установ МОЗ, ветеринарних, агрохімічних, контрольно-токсикологічних лабораторій Мінагрополітики, які здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, відділом підготовано до видання та видано п'ять збірників Методичних вказівок із визначення мікрокількостей пестицидів у продуктах харчування, кормах і навколишньому середовищі.
Підготовлено до друку та видано доповнення до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні 2011 р.», в кількості 600 примірників.

На порозі - посівна кампанія. Чи достатньо в Україні зареєстрованих препаратів, здатних забезпечити всебічний захист різноманітних культур у сільському господарстві, чи є якісь «білі плями»?
- Ринок засобів захисту рослин в Україні переживає стрімке зростання. Традиційні методи ведення сільського господарства повсюди замінюються індустріальними технологіями, з високою залежністю від використання пестицидів і агрохімікатів. Крім безумовно позитивного ефекту, це може супроводжуватися несприятливим впливом на здоров'я людини та навколишнє середовище, тому ринок і застосування ЗЗР мають суворо контролюватися.
Продукція аграрного сектору України має посісти своє гідне місце, що потребує погодження нормативно-правових положень із міжнародними і, насамперед, європейськими вимогами з безпеки засобів захисту рослин.

Чи підвищується питома вага препаратів постійної реєстрації, чи все ж таки превалюють препарати з експериментальною реєстрацією?
- Питома вага препаратів постійної реєстрації щодо експериментальної повсякчас підвищується, наприклад: 2008 рік - експериментальна - 261 препарат, постійна - 198 препаратів; 2009 рік - експериментальна - 367 препаратів, постійна - 289 препаратів; 2010 рік - експериментальна - 497 препаратів, постійна - 391 препаратів; 2011 рік - експериментальна - 346 препаратів, постійна - 449 препаратів.

Чим спричинена поява і в чому полягають особливості нової системи кодування пестицидних препаратів?
- Наказ «Про затвердження Переліку кодів для технічних продуктів і пестицидних препаратів міжнародної системи кодування» розроблено з огляду на збільшення кількості пестицидних препаратів, які широко використовуються у світовій сільськогосподарській практиці. Скорочення та умовні позначення технічних матеріалів і пестицидних препаратів, які наразі використовуються під час проведенння державних випробувань і державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів в Україні, не повною мірою відповідають міжнародним вимогам. Це призводить до виникнення розбіжностей під час тлумачення відповідної документації, коли закуповують і ввозять в Україну препарати іноземного виробництва.
Міжнародною федерацією виробників засобів захисту рослин «КропЛайф Інтернешнл» (CropLife International), що об'єднує низку провідних виробників світу, працює в області сільськогосподарської біотехнології, займається розробкою і виробництвом засобів захисту рослин, біотехнології рослин і насіння, було погоджено міжнародну систему кодування для різних типів препаратів, яка є обов'язковою під час реєстрації пестицидів і агрохімікатів, розробки методів для контролю якості технічних продуктів і пестицидних препаратів у разі їхнього застосування в сільськогосподарській практиці.
Зважаючи на важливість гармонізації системи кодифікації препаративних форм пестицидів, прийнятої в Україні, із системою міжнародної кодифікації, впровадження і використання запропонованого документу - «Переліку кодів для технічних продуктів і пестицидних препаратів міжнародної системи кодування» - сприятиме вдосконаленню регуляторного середовища у сфері державних випробувань і державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів, виконанню одного з основних завдань Мінприроди з реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, у тому числі поводження з пестицидами і агрохімікатами та здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища на виконання пункту 14 розділу 2 протоколу № 4 засідання Кабінету Міністрів України від 17 березня 2010 р.

Яка наразі ситуація з неякісними засобами захисту рослин? Чи є шанс у нечистих на руку ділків, які прагнуть заробити швидкі гроші, не пройшовши тривалого шляху реєстрації препарату?
- Державна реєстрація пестицидів не є гарантією їхнього виробництва, імпорту (ввезення), продажу та іншого введення в цивільний обіг на території України й, відповідно до п. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», не може визнаватися використанням винаходу і порушувати право на інтелектуальну власність. Також статтею 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі) без комерційної мети.
Зі статті 9 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» виходить, що державна реєстрація препаратів не вводить їх до цивільного обігу, адже після Держаної реєстрації препаратів заборонено їхнє ввезення, виготовлення, оптова чи роздрібна торгівля до отримання відповідних ліцензій.
Отже, сама по собі державна реєстрація препарату в жодному разі не носить комерційної мети, а лише засвідчує його безпеку для навколишнього природного середовища під час застосування на території України й жодного стосунку до правовідносин у сфері інтелектуальної власності не має. Мінприроди не має правових підстав для відмови у державній реєстрації препарату через наявність інтелектуальних прав на одну з його діючих складових у третіх осіб.
У разі, якщо будь-яка компанія, порушує інтелектуальне право компаній-власників патентів, останні можуть здійснювати захист своїх інтелектуальних прав у встановленому законом порядку.
У разі отримання Мінприроди документів, що підтверджують вчинення ним дій, які суперечать нормам чинного законодавства, Міністерством будуть вжиті заходи щодо усунення таких порушень.
Мінприроди поділяє думку компаній-власників патентів про неприпустимість порушення прав інтелектуальної власності, однак у разі незаконного використання запатентованої діючої речовини іншими юридичними особами, порушення права інтелектуальної власності має місце саме з боку останніх. Мінприроди не має ані можливості, ані права здійснювати захист прав інтелектуальної власності компаній-власників патентів за допомогою відмови у державній реєстрації препаратів.
Крім того, щодо захисту прав інтелектуальної власності пропонуємо звернути увагу на статтю 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», де зазначено, що ліцензування імпорту товарів запроваджується в Україні в разі: потреби в забезпеченні захисту патентів, торгових марок та авторських прав.
Отже, обмеження потрапляння на ринок України продуктів з порушенням прав інтелектуальної власності може бути здійснено під час видачі ліцензії на імпорт згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2012 рік».
До того ж, продукція, виготовлена з порушенням права інтелектуальної власності, знаряддя і матеріали, які спеціально використовувалися для її виготовлення, мають бути конфісковані кримінально-правовим порядком відповідно до положень статей 176, 177 і 229 Кримінального кодексу України або адміністративно-правовим порядком відповідно до положень статті 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Интервью
Президент УАВК Микола Пономаренко
На рынке картофеля сейчас - ажиотаж, которого не случалось почти 10 лет. Потребители обеспокоены неурожаем и закупаются картофелем на сезон - целыми мешками. Производители (прежде всего огородники) жалуются на неурожай. Таким образом,... Подробнее
FAO не только задается вопросом, как накормить человечество, но и пытается спрогнозировать дальнейшее развитие АПК. Каким может быть сельское хозяйство через десяток лет, рассказывает эксперт FAO,

1
0