Спецможливості
Статті

Замінити мінеральну частину преміксу

11.09.2015
1090
Замінити мінеральну частину преміксу фото, ілюстрація

Із настанням літнього сезону більшість тваринників у годівлі худоби як основний корм для жуйних використовує зелену масу різноманітних трав. Така практика — запорука зниження вдвічі-втричі витрат на корми та отримання високої рентабельності виробництва.

Із настанням літнього сезону більшість тваринників у годівлі худоби як основний корм для жуйних використовує зелену масу різноманітних трав. Така практика — запорука зниження вдвічі-втричі витрат на корми та отримання високої рентабельності виробництва.

Л. Подобєд, д-р с.-г. наук, професор,
Полтавський інститут свинарства та АПП,
І. Баланчук, канд. с.-г. наук, доцент,
Національний університет біоресурсів
і природокористування України

Загальновідомо, що трава, крім легкозасвоюваного протеїну і доступних вуглеводів, містить ще й високу концентрацію вітамінів. Наприклад, у зеленій масі молодої люцерни міститься до 40–60 мг/кг каротину, вітаміну Е — понад 100 мг, В1 — 1–4 , В2 — 5–7, В3 — 10–15, В4 — понад 150, В5 — 18–20, В6 — 2–5 мг. Інші види трав і їхні біологічні суміші мало чим відрізняються від люцерни за вітамінним складом, а в деяких випадках навіть перевершують її за окремими показниками вітамінної поживності.

 Це означає, що, поїдаючи за добу, наприклад, до 30 кг трави (а це навіть нижче середнього показника), корова споживає не менше ніж 1200 мг провітаміну А. Навіть за надою 40 л на добу тварині достатньо всього 45 мг каротину, або в 26,7 раза менше. Це означає, що, з’їдаючи всього 1 кг соковитої трави, корова вже забезпечує себе пов­ною добовою нормою каротину.
 Щодо вітаміну Е картина виглядає ще переконливішою. За добової норми 35 мг всього лише один кілограм трави поставляє в організм корови 100 мг цього вітаміну, а в 30 кг його міститься 3000 мг, або у 85 разів більше від норми.
 Якщо ж врахувати, що кормові джерела вітамінів групи В корові взагалі не потрібні, бо такі речовини у неї синтезуються у рубці мікроорганізмами, стане зрозуміло, що вітамінна частина дорогого преміксу за літнього пасовищного утримання і годівлі зеленою масою — образно кажучи, викинуті на вітер гроші.
Природно, що трава містить і мінеральні речовини, але їхня концентрація в натуральному кормі ніколи не дотягує до необхідної добової норми. Крім кальцію і фосфору, трава бідна на магній, натрій, у ній мало сірки і катастрофічно не вистачає найнеобхідніших мікроелементів: цинку, міді, кобальту, заліза, йоду, марганцю.
Виходить, що влітку при переході на часткову (і тим більше — повну) годівлю зеленими кормами потрібно міняти склад преміксу, виводячи із нього непотрібні в цей час добавки. І все ж, напевно, навіть у такому разі не зовсім правильно використовувати природні вітамінні джерела (траву), поєднуючи їх із хімічними солями мікроелементів (сірчанокисла мідь, хлористий кобальт, оксид цинку, йодистий калій та ін.). Тому що достоменно не відомо, як вони будуть взаємодіяти між собою, та й екологічно чистими отримані тваринні продукти назвати вже не можна.
А що як у літній період зовсім відмовитися від преміксу, замінивши його насиченими природними мінералами, що містять мікроелементи у легкозасвоюваній формі, та ще й значно дешевшими, ніж сам премікс? На нашу думку — це надійний і вельми перспективний варіант годівлі тварин. Важливо тільки знайти подібного роду ефективні природні добавки.
Мінеральна добавка:
має місце бути!
На ринку України представлено цілу низку природних мінеральних добавок, які довели свою ефективність як джерела мікроелементів, одна з них — мінероліт. По суті, це сипкий мінеральний полімер, отриманий винятково із природної екологічно чистої викопної сировини.
 Містить кристалічний комплекс цілої низки незамінних для організму продуктивних тварин макро- і мікроелементів.
 Кристалічний комплекс добавки утворюється завдяки просторовій структурі активного кремнезему, який має виражені іонообмінні властивості.
 Завдяки цим властивостям унеможливлюється взаємодія мікрокомпонентів між собою під час його зберігання у сухому вигляді, а також посилюються процеси трофіки макро- і мікроелементів, що входять до їхнього складу, в рідкому електролітному середовищі ШКТ тварин.
 Завдяки цьому хімічні елементи полімеру швидко звільняються у зоні всмоктування від хімічних зв’язків і максимально ефективно всмоктуються у кров’яне русло.
 Така здатність макро- і мікроелементів подібна до властивостей дорогих хелатних сполук, добре відомих у практиці приготування мінеральної частини преміксів.
  Завдяки потужній іонообмінній системі мікрокомпоненти мінерального полімеру всмоктуються в два-п’ять разів краще, ніж ці самі елементи з їхніх хімічних сполук — карбонатів, сульфатів, хлоридів.
 Ось тому потреба тварин у кормовому раціоні з вмістом мікроелементів завдяки застосуванню мінероліту істотно знижується. У результаті доза введення кормового препарату суттєво варіює залежно від виду та статево-вікової групи тварин.
Дані таблиці свідчать, що хімічний склад добавки характеризується наявністю практично всіх життєво необхідних для тварин макро- і мікроелементів. До того ж концентрація макроелементів у продукті відносно невисока — від 0,07 до 0,24%, натомість широкий асортимент мік­ро­­елементів у високій концентрації (особливо марганцю, цинку, міді) дає підстави стверджувати про можливості мінеральної добавки повністю забезпечувати кормову потребу в них для оптимальної годівлі тварин і птиці.
Це саме стосується і специфічних ультрамікроелементів — селену і хрому, увага до яких останніми роками стала надзвичайно пильною з огляду на їхній антиоксидантний вплив (селен) і сприяння процесу утилізації енергії у клітинах (хром).
 Попутно із наявністю цінних і ефективних мікрокомпонентів мінероліт має достатньо високу сорбційну ємність. Ця його властивість дає підставу стверджувати, що він є потужним і вельми активним сорбентом мікотоксинів, що також підтверджено у значній частині науково-господарських та виробничих дослідів.

Перевірено на практиці
Численні дослідження та виробничі випробування мінероліту показали його високу ефективність як адекватного замінника мінеральної частини преміксу за відносно невеликої вартості препарату.
Під час проведення досліджень на жуйних тваринах встановлено, що лактуючі корови добре реагують на введення мінероліту в їхній раціон. За переходу на літній раціон і годівлю зеленими кормами або переведення на пасовищне утримання добавку вводять із розрахунку 100–200 г на голову на добу залежно від планованого надою. Це означає, що на кожен кілограм планованого надою вводять до 5 г мінеральної добавки щодоби. Слід сказати, що така добавка добре комбінується з усіма іншими компонентами раціону і слугує надійним джерелом мікро­елементів для корів. Оскільки дійні корови, як уже було зазначено вище, повністю забезпечують себе вітамінами шляхом поїдання зеленого корму, введення у раціон мінероліту балансує його за мікромінеральними речовинами. Це означає, що таким тваринам додаткового введення преміксу вже не потрібно, до того ж генетичний потенціал тварин щодо надою повністю забезпечується надходженням доступних вітамінів і мікроелементів. Крім того, лужна реакція цього мінерального полімеру слугує фактором підлужування раціону, завдяки чому відпадає потреба введення у раціон питної соди або інших буферних добавок.
Помічено, що застосування добавки водночас із переходом на літню годівлю сприяє стабілізації рубцевого травлення, ефективно регулює кислотно-лужний баланс у ШКТ і крові корів. Мінеральний полімер позитивно впливає на стан кісткової тканини і ратиць корів, забезпечує швидку зміну шерст­ного покриву навесні — відростання гладкого і блискучого, що надає екс­тер’єру дійних корів особливої приваб­ливості. За інших рівних умов із додаванням у раціон мінеральної добавки в оптимальній дозі надій корів поступово підвищується на 5–7,1%, що повністю і навіть із лишком окуповує всі витрати на його придбання і введення. Крім цього, високий ступінь сипкості продукту і простота його змішування із зерновою дертю максимально спрощують спосіб його введення в раціон жуйних.
 Дослідження показали, що добавка позитивно впливає на відтворну функцію корів, прискорює інволюцію матки, яєчників, яйцепроводів після отелен­ня. Це скорочує тривалість сервіс-періоду на 5–15 діб і сприяє зростанню показника запліднюваності тварин за першого осіменіння після отелення на 7–9%.
 Добавку слід продовжити вводити в раціон і сухостійним коровам після запуску, які особливо гостро потребують комплексу доступних мінералів. Вона зберігає нормальну реакцію середовища рубця, стимулює утворення слини і забезпечує до­­стат­нє набирання маси тіла плода. Сухостійним коровам продукт вводять у дозі 15–20 г на 100 кг живої маси.
 Застосування продукту глибокотільним коровам істотно знижує стрес- навантаження під час підготовки та проведення отелення. Ця добавка — хороший засіб профілактики гіпокальціємії як у клінічній, так і субклінічній формах.
 За допомогою добавки можна стабілізувати мінеральне живлення телят із раннього віку і до отримання високопродуктивної корови. Для цього його включають у комбікорми для телят у дозі 10–20 г на голову на добу або 1–1,5% від маси комбікорму. Така добавка профілактує масові діареї телят, зміцнює кістяк молодої тварини, зв’язки, сприяє формуванню міцних кінцівок і забезпечує нормальний ріст копитного рогу.
 Застосування мінеральної добавки в годівлі жуйних — надійний засіб зниження впливу мікотичної активності кормів, що, безсумнівно, впливає на продуктивність, імунітет і якість мо­­лоч­­­ної та м’ясної продукції скотарства.
 Продукт сприяє зростанню тривалості господарського використання корів як мінімум на одну-дві лактації, а це — додатковий дохід і реальна вигода для власників дійного поголів’я.

Інтерв'ю
В Україні дедалі частіше говорять про смерть аграрної науки, і про неефективність роботи НААН. Про можливі варіанти виходу науки із кризи та про перспективні розробки науковців у інтерв`ю propozitsiya
Виробники добрив та аграрії не можуть дійти згоди у питанні справедливого ціноутворення на добрива вітчизняного виробництва. Ця ситуація викликає занепокоєння.

1
0