Спецможливості

яровая пшеница

Яра пшениця може бути привабливіша озимої
10.11.20175568
Яра пшениця може бути привабливіша озимої: незважаючи на зазвичай високу врожайність, озима має такі недоліки, як ризики при перезимівлі та вищі витрати на вирощування внаслідок тривалого терміну
Стан пшениці м'якої ярої. Улюблена — полби Голіковська на демонстраційному полі ІЗЗ НААН (2.06.2016 р.)
11.04.201711837
Однією з ос­нов­них умов стабілізації та підви­щен­ня вро­жаю зер­на ярих зер­но­вих куль­тур у су­час­них умо­вах гос­по­да­рю­ван­ня є вда­лий добір ви­со­ко­про­дук­тив­них і кон­ку­рен­то­с­про
04.03.20178146
Осінній період 2015 р. ви­я­вив­ся ано­маль­но по­су­ш­ли­вим за всю історію аг­ро­ме­те­о­ро­логічних спо­с­те­ре­жень: у більшості регіонів «зер­но­во­го по­ясу» Ук­раїни за ве­ре­сень та жов­тень

1
0