Спецможливості
Техніка та обладнання

Якість експлуатаційної документації — один із шляхів уникнення травматизму

15.07.2008
412
Якість експлуатаційної документації — один із шляхів уникнення травматизму фото, ілюстрація
Як уникнути чи принаймні відчутно мінімізувати травмування механізаторів під час роботи на сучасних сільськогосподарських машинах? Автори статті пропонують звернути увагу на експлуатаційну документацію.

Підвищення потужності енергетичних засобів, проведення багатоопераційних технологічних робіт на підвищених робочих швидкостях за один прохід і ускладнення сільськогосподарської техніки призводять до інтенсифікації небезпечних і шкідливих чинників.
З огляду на це значно інтенсифікується розумова діяльність і нервово-емоційне напруження операторів, які працюють на цих машинах. Для успішної роботи на сільськогосподарських машинах висуватимуться підвищені вимоги до дотримання техніки безпеки обслуговуючим персоналом. Оператор має володіти належним обсягом знань, бути відповідно навченим і мати певну швидкість реакції на ситуації, які виникають під час керування. Він має бути високою мірою працездатним і уважним, оскільки машина не вибачає недбалості, неуважності та помилкових дій. Короткочасна втрата контролю за машиною або навколишнім середовищем може призвести не лише до технологічних порушень, а й до трагічних наслідків. Тому оператор, насамперед, має знати конструкцію експлуатованого агрегату, загальні та специфічні (відносно цього агрегату) вимоги безпеки праці, постійно підвищувати свою кваліфікацію в набутті відповідних навичок у роботі, керуванні й технічному обслуговуванні. Для цього він повинен мати достатню інформацію про обслуговуючі машини, періодично поновлювати та поглиблювати свої знання навчанням на відповідних курсах підвищення кваліфікації. Це значною мірою сприятиме уникненню травматизму під час експлуатації сільськогосподарських машин.
З ускладненням сільськогосподарських машин великого значення набуває інформованість про машину, яка може знадобитися користувачу. Інформація про машину має бути викладена в повному обсязі, в логічній послідовності, з тим щоб забезпечувати легке користування нею. Така інформація має застерігати оператора про небезпеку та обережність, вказувати на засоби контролю і давати настанови щодо безпечного виконання окремих операцій, а також застерігати від використання машини не за призначенням.
Надзвичайно важливо вітчизняним виробникам і торговельним організаціям усвідомити, що надання потрібної інформації — одне з першочергових завдань щодо забезпечення безпечної експлуатації машини, а “Настанова з експлуатації…” має розглядатися ними як невід’ємна частина супровідної документації.
Виробники сільськогосподарської техніки, торговельні фірми, які поставляють в Україну зарубіжні сільськогосподарські машини, зазвичай, не надають належного значення потребі забезпечення користувача інформацією (настанова з експлуатації) в повному обсязі. У деяких випадках настанова з експлуатації надається з машинами в неналежному вигляді (на неякісному папері, не захищена вологостійкою обкладинкою, з дуже низькою якістю копіювання, із забрудненим і нерозбірливим для читання текстом), що не забезпечує їм потрібний термін використання та зберігання впродовж часу експлуатації машин. Іноді з іноземною технікою інформація надається іноземною мовою або у некваліфікованому перекладі.
В Україні покупці (користувачі) сільськогосподарських машин, згідно з Законом України “Про захист прав покупців сільськогосподарських машин” (ст. 7), мають право на одержання необхідної, доступної, достовірної та вчасної інформації про машини, роботи, послуги, яка забезпечує можливість їх компетентного вибору.
Інформація має бути надана покупцям до придбання ними машини чи замовлення роботи, послуги.
Інформація про машину, роботу, послугу щодо дотримання правил техніки безпеки має містити:
- назву машини;
- зазначення нормативно-правових актів, вимогам яких мають відповідати сільськогосподарські машини, роботи, послуги;
- дані про основні властивості машини, роботи, послуги, умови використання та зберігання, застереження щодо безпечності використання, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретну машину, роботу, послугу;
- відомості про можливість утворення шкідливих для здоров’я умов праці на машині і протипоказання щодо її застосування;
- правила та умови ефективного і безпечного використання машин, робіт, послуг.
Покупцеві також має надаватись інформація про наявність документального засвідчення відповідності машин, робіт, послуг встановленим законодавством вимогам, а щодо машин, виготовлених іноземними фірмами, — наявність документа, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством України.
Наразі перелік та якість виготовлення технічної документації регламентуються ГОСТ 27388–87 “Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники”. Згідно з цим документом, із машиною обов’язково подаються настанови з експлуатації, технічного обслуговування, монтажу, запуску, регулювання та обкатки на місці використання, паспорт, сервісна книжка. У цьому стандарті передбачається в технічній документації викладення вимог до техніки безпеки.
Зарубіжні фірми кожну машину комплектують експлуатаційною документацією, яка відповідає вимогам ISO 3600:1996 “Трактори, машини для сільського та лісового господарства, приводні машини для догляду за газонами та обладнання для садів. Настанова з експлуатації. Зміст і представлення”. Цей стандарт детальніше, ніж ГОСТ 27388–87, установлює зміст і порядок викладу настанови з експлуатації і надає виробникам сільськогосподарської техніки допомогу в її розробці. Він містить: рекомендації щодо ідентифікації настанови та машини; використання машини за призначенням; примітки з безпеки і застереження (знаки безпеки, ризики); інформацію щодо керування; інструкції з обслуговування, демонтажу та утилізації; правила оформлення настанови з експлуатації (розмір паперу, захист, переплетення тощо); правила викладення тексту (стиль тексту, рівень тексту); друкарське оформлення (папір, колір, копіювання, розмір шрифту); текстові конвенції (термінологія, позначення, скорочення, орфографія, числа тощо).
 Цей міжнародний стандарт гармонізовано в Україні й підготовлено до видання. Із впровадженням його в Україні конструкторські організації, виготовлювачі сільськогосподарських машин матимуть можливість на якіснішому рівні надавати користувачу потрібні інформативні відомості про машину та її безпечне використання.
На сьогодні організації, що продають зарубіжну техніку, здебільшого надають користувачу скорочені переклади “Настанов з експлуатації…”, з яких вилучено багато цінної інформації, у тому числі й з охорони праці. Відповідно, такі машини не можуть бути безпечними через недостатню інформованість користувача про правила безпечного обслуговування машини та можливі ризики, які можуть виникати під час роботи.
Виробники вітчизняної сільськогосподарської техніки також не надають належного значення інформованості користувача про безпечне обслуговування машини. У “Настановах…”дуже мало рисунків, схем, що полегшують сприйняття інформації.
Якщо на елементах конструкції нанесено символи з охорони праці, то в настановах з експлуатації, зазвичай, не надаються відповідні пояснення до них.
Не вживаються в інструкціях з експлуатації настанови, ідентифіковані як УВАГА, ОБЕРЕЖНО і ВАЖЛИВО, які слід використовувати для наголосу на важливих пунктах, де оператору може бути заподіяне ушкодження. Ці настанови мають звертати на себе увагу і суворо виконуватися для запобігання небезпечним ситуаціям.
Враховуючи сказане вище, для зведення травматизму нанівець конструкторським організаціям та виробникам сільськогосподарської техніки слід забезпечити користувачів потрібною експлуатаційною документацією з високим ступенем інформованості про всі можливі ризики під час експлуатації та способи їх уникнення. Настанова з експлуатації має бути виготовлена відповідно до ISO 3600:1996.

П. Войтюк
М. Шкляр
А. Шкляр,
УкрНДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

Інтерв'ю
10 квітня український підрозділ французької компанії MAS Seeds та фірма Innovation Agro Technologies підписали меморандум про співпрацю, який передбачає впровадження в господарствах, що є клієнтами MAS Seeds, створеної в Ізраїлі... Подробнее
Аграрний союз України — громадська організація, яка об’єднує сільгоспвиробників. Переважно — «середняків» із земельним банком від 1000 до 3000 га. Вона, як і низка інших об’єднань сільгоспвиробників, виступила з різкою критикою тієї моделі... Подробнее

1
0