Спецможливості
Статті

Як підвищити врожайність соняшнику

14.06.2013
1920
Як підвищити врожайність соняшнику фото, ілюстрація

Урожайність соняшнику, безперечно, залежить від грунту, способів його обробітку та попередників. Але особливо вибагливий соняшник до поживних речовин. Йому необхідно вдвічі більше азоту, втричі — фосфору, в 10 разів — калію, ніж іншим зерновим культурам.

Урожайність соняшнику, безперечно, залежить від грунту, способів його обробітку та попередників. Але особливо вибагливий соняшник до поживних речовин. Йому необхідно вдвічі більше азоту, втричі — фосфору, в 10 разів — калію, ніж іншим зерновим культурам.

О. Коваленко, канд. с.-г. наук, доцент,
Миколаївський державний аграрний університет,
В. Болоховська, канд. техн. наук,
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Провідною олійною культурою в Україні є соняшник. Насіння його районованих сортів та гібридів містить до 48,7% жиру, а вихід олії після переробки соняшникового насіння на заводах може становити майже 47%. Окрім олії, одержують цінну побічну продукцію — макуху або шрот, які є високопоживним кормом для худоби. Тому на сьогодні ця культура залишається досить привабливою для кожного господаря, зацікавленого в отриманні якомога більшого врожаю. Та для реалізації такої цілі потрібно застосовувати добрива, тому що, як відомо з результатів досліджень вітчизняних та закордонних дослідників, частка прибавки врожаю завдяки удобренню становить від 45 до 75%.
Є багато альтернативних технологій, які використовують під час вирощування соняшнику. Це позакореневе живлення мікроелементами різних виробників, застосування стимуляторів тощо. Перед початком нового сезону кожен виробник шукає оптимальний варіант правильної витрати коштів, застосування надійних підходів для одержання гарантованого врожаю. Важливим сьогодні є підвищення ролі біологічного фактора у землеробстві, що веде за собою зниження негативного впливу хімізації виробничого процесу, підвищення родючості грунту, збереження рівноваги в екологічній системі грунт — рослина — тварина — людина. Відомо, що за продуктивного, відповідного призначенню, застосуванню мінеральних добрив рослини використовують близько 30% елементів живлення, решта вимивається з дощами, випаровується, забруднюючи повітря, грунт, водні джерела, або накопичується у тканинах сільськогосподарських культур, що значно погіршує їхні поживні властивості.
Застосування біопрепаратів на основі природних грунтових та ендофітних мікроорганізмів та їхніх біологічно активних речовин (фітогормонів, вітамінів, ферментів) значно поліпшує обмінні процеси в тканинах рослин. Як наслідок, підвищується стійкість проти хвороб, посилюється розвиток та ріст рослин, накопичується більша кількість цукрів, жирів, протеїну, вітамінів. Безперечно, все це позитивно відбивається на якості та кількості продукції.
   На практиці доказано, що спеціально розроблений біопрепарат Біокомплекс-БТУ для технічних культур за обробки ним насіння дає змогу зменшити кількість застосовуваних мінеральних добрив удвічі. Завдяки обробці насіння Біокомплексом, коренева система збільшується в 1,3–1,5 раза, рослини дуже швидко починають рости. Крім цього, обробка спеціальним Біокомплексом додатково захищає насіння від патогенних грибів та бактерій. Азотфіксуючі бактерії, що входять до складу Біокомплексу, фіксують молекулярний азот, фосфор-мобілізатори живлять рослину вкрай необхідним фосфором, адже він, як правило, міститься у грунті в нерозчинному стані, сприяють розчиненню та засвоєнню калію, інших потрібних для швидкого росту мікро- та макроелементів. Спостерігається зміцнення імунної системи рослин.
Враховуючи затяжні зими та спричинене ними пізнє висівання зернових і технічних культур, дефіцит опадів та понаднормову температуру повітря, дуже важливо вчасно, в оптимальні фази розвитку, застосувати для стимуляції росту та живлення рослин позакореневе підживлення. Соняшник дуже позитивно реагує на таке підживлення спеціальними біокомплексами.
   Відповідні дослідження проводили на дослідних полях центральної експериментальної бази та в лабораторії агрохімії Всеросійського НДІ олійних культур ім. В. С. Пустовойта (м. Краснодар, Росія) на високопродуктивному ранньостиглому трилінійному гібриді соняшнику Кубанський 930 селекції ВНДІОК.
Це високопродуктивний ранньостиглий гібрид інтенсивного типу, період вегетації — 84–86 днів. У насінні накопичується до 53% олії. Висота рослин — 175–185 см. Стійкий проти несправжньої борошнистої роси, толерантний до фомопсису, фомозу, кошикової та стеблової форм білої та сірої гнилей.
Внесення Біокомплексу-БТУ проводили відповідно до схеми проведення досліду: по 0,3 л/га біопрепарату вносили у фази шести та десяти листків, контроль — без застосування біопрепарату. За період із жовтня 2011 р. по квітень 2012 р. випало 363,9 мм опадів за кліматичної норми за цей період — 373,0 мм. Середньодобова температура повітря за період із травня по вересень була вищою за кліматичну норму. У цілому погодні умови вегетаційного періоду соняшнику гібрида Кубанський 930 були сприятливі для його росту і розвитку, що дало змогу отримати високий урожай насіння та збір олії. У середньому за варіантами досліду завдяки застосуванню Біокомплексу-БТУ в насінні містилося 48,9% олії, що на 0,2% більше порівняно з контролем.
   Важливим показником продуктивності соняшнику є гектарний вихід олії, оскільки соняшник — олійна культура. Збір олії визначається врожайністю і вмістом олії в насінні. Підвищуючи врожайність насіння, біопрепарат сприяв збільшенню олійності: зростання, порівняно з контролем, на 110 кг/га (9,0%). Біопрепарат сприяв збільшенню маси 1000 насінин на 1,7 г (2,8%). Кількість зерен в одному кошику за внесення Біокомплексу-БТУ збільшилась, порівняно з контролем, на 59 шт. (4,0%). Також збільшилась кількість виповнених насінин у кошику (на 63 шт. (5,4%) порівняно з контролем). Рівень зав’язування насінин у кошику становив на контролі 79%, у варіанті з використанням препарату — 81% (рисунок).
Ефективність дії Біокомплексу-БТУ полягає в його поліфункціональності. Поліпшити загальний обмін речовин, мінеральне й, особливо, фосфорне та калійне живлення рослин, забезпечити пригнічення більшості фітопатогенної мікрофлори та санації грунтової мікробіоти можливо завдяки комплексній обробці сільськогосподарських культур, а саме: передпосівній обробці насіння та обприскуванню рослин по вегетації. Це показано на прикладі вирощування соняшнику у ФГ «Марухна Ю.Д.»(2011 р.), Вінницька обл. Насіння соняшнику перед висівом (на площі 10 га) було оброблене Біокомплексом-БТУ з додаванням прилипача Липосам. Пізніше вегетуючі рослини обприскали розчином цих самих біопрепаратів згідно з рекомендованими нормами. Оброблені рослини суттєво відрізнялися ростом і розвитком, меншою мірою піддавалися пошкодженню хворобами, кошики були більшими, з виповненим насінням. Урожайність становила 2,25 т/га, прибавка врожаю — 0,45 т/га.
Таким чином двократна обробка рослин соняшнику гібрида Кубанський 930 селекції ВНДІОК Біокомплексом-БТУ по вегетації сприяла підвищенню структурних елементів урожаю та продуктивності щодо зерна на 0,23 т/га порівняно з контролем. Продуктивність соняшнику за показником збору олії визначалась рівнем урожаю насіння, забезпечивши надбавку щодо контролю на 110 кг/га. Комплексне застосування біопрепаратів, включаючи передпосівну обробку насіння, позакореневе підживлення по вегетації, а також дотримання необхідних агротехнічних заходів забезпечили поліпшення схожості насіння соняшнику, посилення розвитку кореневої системи, покращання фітосанітарного стану рослин та значну прибавку врожаю.

Інтерв'ю
Вихід на зовнішні ринки все частіше стає закономірним етапом розвитку успішного бізнесу. Втім, перед керівником, що прийняв рішення про зовнішню експансію, традиційно постає багато запитань. І хоча
Справжні друзі пізнаються у біді, справжні ґрунтообробні агрегати — під час роботи у важких умовах   Зима і весна цього року порадували аграріїв більшості регіонів України рясними опадами. Є задатки щодо отримання високих урожаїв. Але… На... Подробнее

1
0