Спецможливості
Статті

Як пiдвищити врожайнiсть соняшнику

05.06.2008
761
Як пiдвищити врожайнiсть соняшнику фото, ілюстрація
Як пiдвищити врожайнiсть соняшнику

Зниження врожайності соняшнику за останні роки стало наслідком падіння загальної культури землеробства, недостатнього внесення мінеральних добрив, гербіцидів, десикантів, пестицидів, несвоєчасного проведення технологічних операцій при використанні недосконалої техніки, необгрунтованого зростання посівних площ соняшнику та перенасичення сівозмін цією культурою.
Прогноз умов вегетації
Агрометеорологічні умови вирощування соняшнику прогнозуються майже на рівні середньобагаторічних показників і будуть дещо кращими від минулого року. Індекс оцінки сприятливості агрометеорологічних умов у країні очікується 0,96 проти 0,91 у 2002 р.
Сприятливі погодні умови для вегетації соняшнику (індекс 1,22–1,30) передбачаються в областях Лісостепу і у Кіровоградській області (індекс 1,02). Недостатньо сприятливі агрометеорологічні умови (індекс 0,87–0,98) очікуються в областях товарного виробництва соняшнику (Донецька, Миколаївська, Дніпропетровська, Одеська, Луганська), мало сприятливі умови — в Херсонській, Запорізькій, АР Крим (індекс 0,74–0,80).
За довготерміновим агрометеорологічним прогнозом, сівбу соняшнику господарства Степу можуть розпочати на початку другої, Лісостепу — в другій, на Поліссі — в кінці другої декади квітня при достатніх вологозапасах грунту, що на 4–9 днів раніше середньобагаторічних строків.
Агрометеорологічні умови для вирощування соняшнику в квітні будуть сприятливими в областях Степу (індекс 1,00) і недостатньо сприятливими — в Лісостепу (індекс 0,91). Водночас формуватимуться передумови інтенсивного забур’янення посівів.
Очікуваний недобір опадів у травні в Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській областях (25–49% норми) призведе до висушування поверхневого шару грунту та ускладнить проростання насіння і одержання оптимальної густоти посівів пізніх строків сівби, негативно вплине на закладання квіткових горбочків і генеративних органів квітки.
У критичний щодо вологи період (від початку утворення кошика до цвітіння соняшнику) червень передбачається сприятливим за кількістю опадів для більшості областей товарного виробництва культури, липень — недостатньо сприятливим, що загальмує формування пиляків та інших органів генеративного розвитку.
У серпні в період дозрівання соняшнику передбачається недостатньо сприятлива погода в областях Степу (індекс 0,92) і сприятлива — в Лісостепу (індекс 1,32) для формування, достигання насіння та нагромадження олії в сім’янках.
Прогнозована дощова погода у вересні (130–156% норми) погіршить фітосанітарний стан посівів, посилить розвиток хвороб (гнилі біла і сіра та ін.), ускладнить збирання врожаю.
Передбачені агрометеорологічні умови вегетаційного періоду для соняшнику (індекс сприятливості 0,96) за їх раціонального використання можуть забезпечити врожай в країні у межах 11–12 ц/га. Очікується, що посівні площі під соняшником залишаються на рівні 2002 р. і становитимуть 2,6 млн га, валовий збір насіння прогнозується 2,9–3,1 млн т.
Рекомендації
Для підвищення врожайності соняшнику в країні доцільно розміщувати посіви в сприятливих зонах його вирощування (центральні області Лісостепу та північного Степу, північні райони південного Степу, південний регіон Криму).
В областях Степу слід висівати високоврожайні гібриди соняшнику: Красень, Лан-26, Опера (С-278), ПР64А10 (синонім Міхаїл), С227М; у Степу і Лісостепу — Днєпр, Казіо, Красотка, Одеський 504, Оптізол, Санстар, Харківський 58, Аламо, Ісостар, Флай, Сула; в Лісостепу — Єврофлор, Марко, Супер, Альзан, Люсіл, ПР63А90, Кармона, а також високопродуктивні гібриди, районовані на 2003 рік, що без додаткових капіталовкладень підвищить урожайність культури на 3–5 ц/га (табл. 1).
Високоврожайні українські гібриди Харківський 49, Харківський 58, Світоч, Погляд, Український скоростиглий, Сула характеризуються високим вмістом олії в насінні, різним періодом вегетації (від 96 до 120 днів), дозрівання, що дає змогу висівати їх в усіх регіонах України.
Потрібно розміщувати соняшник по кращих попередниках: озимих зернових, ярих колосових, кукурудзі на зерно, — що без додаткових коштів значно підвищить його врожайність (табл. 2).
Порівняльна оцінка соняшнику як попередника свідчить, що він незадовільний для багаторічних трав, озимої пшениці, озимого ячменю, гречки, проса, цукрових буряків (оцінка — 10–55 балів); допустимий — для ярого ячменю, вівса, кукурудзи на зерно (оцінка 63–79 балів).
В очікуваних агрометеорологічних умовах весни передпосівний обробіток грунту слід провести в стислі строки і спрямувати на збереження грунтової вологи, боротьбу з бур’янами.
На більшості типів грунтів повинна впроваджуватись мінімалізація обробітку грунту з використанням широкозахватних знарядь (БЗСТ-1,0 + ШБ-2,5) і комбінованих агрегатів (РВК-3,6, РВК-7,2 тощо).
На полях, оброблених з осені плоскорізами-глибокорозпушувачами, провести обробіток боронами БІГ-3А і культиваторами КПС-4.
Коли грунт добре окультурений, незасмічений і за правильного застосування поліпшеного зябу до весни не запливає, залишається розпушеним, а поверхня вирівняною, відпадає потреба в двох весняних передпосівних культиваціях.
За недостатньої вологозабезпеченості орного шару грунту треба зменшити кількість розпушень, що сприятиме меншому висиханню посівного шару грунту. Доцільно поєднати передпосівну культивацію і сівбу.
На важкосуглинкових, безструктурних і солонцюватих грунтах, схильних до ущільнення і утворення товстої кірки, на полях, дуже засмічених коренепаростковими бур’янами і падалицею озимих, а також післяжнивними рештками, слід застосувати дві культивації. В агрегаті з культиваторами застосувати борони і шлейфи.
У прогнозованих умовах весни на дуже забур’янених полях доцільно застосувати високоефективні гербіциди, які дають можливість: зменшити кількість післяпосівних розпушувань грунту; очистити поле від бур’янів протягом періоду вегетації; підвищити врожайність соняшнику на 3–6 ц/га.
Передпосівну культивацію провести перед сівбою з одночасним внесенням і загортанням на глибину 6–8 см грунтових гербіцидів проти однорічних злакових та дводольних бур’янів: Харнес — 2 кг/га, Трофі — 1,8–2, Дуал Голд — 1,0–1,6, Трефлан — 3–6, Гезагард — 2–4, Гвардіан — 2,4–3,5 кг/га. Страхові гербіциди: Фюзілад Супер — 2 кг/га, Селект 120 — 0,4–0,8, Пантера — 1,5 кг/га — знищують злакові бур’яни в період вегетації соняшнику.
Для поліпшення умов живлення рослин, сприяння продуктивнішому використанню грунтової вологи перед висівом внести локально мінеральні добрива в дозі N30P30-50K30-40 залежно від наявності в грунті основних елементів живлення, що підвищить урожайність до 3,5 ц/га та вміст олії в насінні.
Висівання провести добре відкаліброваним за розмірами і питомою вагою насінням із схожістю, близькою до 100%, вологістю 7–8%, масою 1000 зернин 65–90 г.
За 1–1,5 місяця до висіву проти білої, сірої та інших гнилей насіння соняшнику обов’язково має бути протруєне препаратами: Апрон — 3 кг/т, Дерозал — 1,5, Роялфло — 3, Космос 500 — 2 кг/т з додаванням мікроелементів (цинк, молібден, марганець) та фізіологічно активних речовин (Емістим С або Трептолем у дозі 15–20 мл/15 л води/т насіння), що підвищить врожай на 2–4 ц/га та вміст олії до 3 %.
На відносно чистих від бур’янів полях кращі строки сівби соняшнику настають при прогріванні грунту на глибині загортання насіння до 8...10°С і закінчуються при температурі 12...14°С. На дуже засмічених полях починати сіяти слід трохи пізніше, при прогріванні грунту до 10...12°С, коли передпосівною культивацією знищується основна маса бур’янів, які проросли.
Тривалість оптимального строку посіву на окремому полі не повинна перевищувати 1–2 дні, в господарстві — 5–6 днів. При висіванні треба внести в рядки 50–70 кг суперфосфату або нітрофоски.
Рекомендована глибина загортання насіння соняшнику — 6–8 см, а при висиханні верхнього шару грунту — 8–9 см.
Обов’язковим прийомом після висівання є прикотковування кільчасто-зубчастими котками.
У господарствах, де посіви соняшнику займають великі площі, з метою зменшення напруги під час збирання і щоб попередити масові ураження хворобами, слід висівати 2–3 гібриди різних груп стиглості. У південних районах питома вага середньостиглих сортів і гібридів повинна становити 50–60%, ранньостиглих — 40–50, у північних районах країни — скоростиглих — 30–40, ранньостиглих — 60–70%. При використанні середньостиглих або середньопізніх гібридів і їх сортів слід висівати в першу чергу та придбати в резерв десиканти для прискорення дозрівання соняшнику.
Практикою доведено, що при висіванні навіть першокласним насінням польова схожість знижується. Враховуючи це та зрідженість рослин післясходовим боронуванням (10%), норму висіву слід підвищувати на 20 і більше відсотків.
Б. Оверченко,
ст. наук. співробітник НЦ “Агроресурси” Інституту гідротехніки і
меліорації, канд. с.-г. наук, засл. працівник сільського господарства України
Далі буде

Інтерв'ю
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     
Про перспективи вирощування не ГМО сої в Україні, а також потенційно цікаві ніші соєвих продуктів для українських виробників у інтерв’ю рropozitsiya.com розповіла представник  Асоціації

1
0