Спецможливості

выращивание подсолнечника

Микола Малієнко, керівник СТОВ "Перемога"
06.11.20173957
В насінницькому господарстві СТОВ «Перемога», що в с. Малополовецьке Фастівського р-ну Київської обл., прийшли до висновку, що горох вигідніший за соняшник, а яра пшениця перспективніша за озиму.
04.08.20178289
Серед численних хвороб соняшнику найбільший вплив на економіку виробництва справляють біла і сіра гнилі. Ці хвороби за збігу сприятливих абіотичних і біотичних чинників можуть звести нанівець зусилля
07.04.20177651
Щорічне збільшен­ня со­няш­ни­ко­вих посівних площ, не­до­три­ман­ня прин­ци­пів сівозміни (розміщен­ня со­няш­ни­ку після со­няш­ни­ку), на­явність і на­ко­пи­чен­ня на по­лях рос­лин­них ре­ш­ток,
17.03.201717472
Із роз­вит­ком рин­ко­вих відно­син по­пит на насіння со­няш­ни­ку та про­дук­ти йо­го пе­ре­роб­ки знач­но зріс як на внутрішньо­му, так і зовнішньо­му рин­ках. Ціни на насіння знач­но підви­щи­ли­ся

1
0