Спецможливості
Статті

Використання мультиензимних комплексів у свинарстві

05.06.2008
669
Використання мультиензимних комплексів у свинарстві фото, ілюстрація
Використання мультиензимних комплексів у свинарстві

Сучасний бізнес у свинарстві ставить перед виробництвом низку нагальних проблем, найважливішою з яких є розробка і впровадження високоефективних та економічних програм годівлі. Це потребує жорсткого дотримання цільових параметрів виробництва на ринку племінної і товарної продукції свинарства.

На сьогодні специфіка кормової бази у більшості регіонів нашої країни і типові раціони (ячмінно-пшеничного типу з додаванням вівса, висівок, проса тощо) характеризуються в цілому низькою концентрацією і доступністю поживних речовин та енергії. Некрохмальні полісахариди, так само як речовини, що входять до складу сирої клітковини, належать до структурних утворень, які погано або зовсім не перетравлюються ферментами шлунково-кишкового тракту моногастричних тварин. Входячи до складу міжклітинних стінок зерна, вони обмежують доступ ендогенним ферментам усередину клітин для перетравлення в них крохмалю, протеїну, жиру та інших поживних речовин. У процесі травлення некрохмальні полісахариди підвищують в’язкість хімусу в шлунково-кишковому тракті, що призводить до погіршення конверсії корму.
Споживання полісахаридів у великих кількостях у складі сухих кормів призводить до набрякання полісахаридів у шлунку до значних об’ємів і може викликати у тварини почуття псевдонасичення, незалежно від калорійності їжі. Водночас порушується моторика кишківника, затримується проходження по травному тракту корму, що спричинює розмноження патогенних мікроорганізмів.
Усі згадані вище проблеми, що пов’язані з використанням у раціонах свиней сухих концентрованих кормосумішей з високим вмістом некрохмальних полісахаридів, основна маса яких представлена целюлозою, бетаглюканами, арабіноксиланами, пектинами, можна вирішити шляхом використання спеціалізованих кормових ферментів (мультиензимних комплексів).
Сучасне виробництво комбікормів для свинарства в умовах інтенсивних технологій неможливе без використання широкого спектра мультиензимних композицій. Наприклад, для поросят до 30 г живої ваги застосовують Порзим 8100 у раціонах з 30% ячменю, вівса і більше, а також — до 20% пшениці або продуктів її переробки. Порзим 8300, відповідно, від 20–30% і більше, Портзим ТП 100 — 30–60%; 20–50% за масою концентратної частини раціонів. Для свиней на відгодівлі (30–60 кг живої ваги) використовують Порзим 9100 і 9300, — відповідно, 30% і більше пшениці або її продуктів. Інтерес для свинарів становить використання універсального мультиензимного комплексу Гриндазим ГП 5000 для всіх типів раціонів свиней з підвищеним вмістом соняшникового шроту та пшеничних висівок, що дає можливість часткової, а інколи й повної заміни дорогих компонентів (соєвого шроту, рибного, м’ясокісткового борошна та ін.) дешевшими (соняшником, ячменем, горохом, житом), знижуючи витрати на годівлю на 8–10% без зниження продуктивності, причому прибуток від використання мультиензимних препаратів перевищує витрати на їх придбання в 4–7 разів. Рекомендований рівень введення — 0,5 кг/т комбікорму (зерносумішей).
Заслуговують на увагу також вітчизняні ферментні препарати: Амілосубтилін ГЗХ, Протосубтилін ГЗХ, Глюковаморин П10Х та ін., що впливають на розщеплення таких поживних речовин корму, як протеїн, крохмаль, геміцелюлоза, до простіших складових, що в кінцевому підсумку веде до інтенсифікації виробництва продукції свинарства.
Окрім зазначених препаратів, на ринку кормових добавок України з’явилися Целотерин ГЗХ та Мацеробацилін ГЗХ. Целотерин ГЗХ містить комплекс целюлозолітичних ферментів, здатних послідовно розщеплювати клітковину (целюлозу і целобіозу) кормів до гексоз та пентоз. Застосування препарату сприяє інтенсифікації приросту живої ваги у свиней на 16% з одночасним скороченням витрат кормів на одиницю продукції. Мацеробацилін ГЗХ представлений комплексом пектолітичних ферментів, основним з яких вважають пектотранселіміназу, яка посилює гідроліз передусім пектину кормів, а також полісахаридів.
Отже, в умовах інтенсивного свинарства спостерігається тенденція розширення виробництва і використання кормових ферментних препаратів нового покоління. Вони мають певні переваги:
- збільшують обмінну енергію комбікормів на 6–8%, знижуючи тим самим вартість комбікорму;
- підвищують рівень засвоєння сирого протеїну, амінокислот, вуглеводів та інших поживних речовин в організмі свиней, прискорюють резорбцію вітамінів, прискорюють ріст і підвищують продуктивність;
- поліпшують засвоєння мінеральних речовин, особливо фосфору і кальцію;
- ліквідують негативний ефект антипоживних факторів, що впливають на абсорбцію і використання поживних речовин;
- поліпшують мікробіологічне середовише кишківника;
- компенсують дефіцит травних ферментів на ранніх стадіях та під час стресу, коли вироблення власних лімітовано.
А. Коробка,
Інститут свинарства
ім. О. В. Квасницького УААН,
М. Чаповський,
комерційний директор
ТОВ “Біохем ЛТД”

Інтерв'ю
Микола Горбачов, керівник New World Grain Ukraine (Soufflet Group), президент Української Зернової Асоціації
Для успішного ведення агробізнесу мало виростити і зібрати хороший урожай, потрібно ще вміти його продати. Про основні засади роботи зернового трейдингу в Україні propozitsiya.com розповів
Карлос Альберто Сесарі
В Україні за останні півтора десятки років чимало господарств пробувало впроваджувати нульовий або мінімальний обробіток грунту. І більшість, зіштовхнувшись із проблемою зниження врожайності, поверталися до традиційної технології.... Подробнее

1
0