Спецможливості
Статті

Вдалий старт для поросят закладається до опоросу!

12.09.2013
494
Вдалий старт для поросят закладається до опоросу! фото, ілюстрація

Так само, як і період лактації, фаза поросності є важливим етапом у життєвому циклі свиноматок. Зі збільшенням кількості приплоду дедалі актуальнішим стає питання, чи достатньо тих програм годівлі свиноматок, які є на сьогодні.

Так само, як і період лактації, фаза поросності є важливим етапом у життєвому циклі свиноматок. Зі збільшенням кількості приплоду дедалі актуальнішим стає питання, чи достатньо тих програм годівлі свиноматок, які є на сьогодні.

Л. Рожер,
керівник департаменту свинарства
(ССРА Group, Франція),
технічний директор зі свинарства
(група компаній «Агровет Атлантик»)

Відбір за критеріями темпів росту і якості туші для повнішого задоволення споживчого попиту призвів до виробництва значно худіших свиноматок із більш розвиненою мускулатурою. Водночас свиноматки стали багатоплідними, а це вплинуло на характеристики новонароджених поросят.

Затримка росту
Поросята з феноменом внутрішньоутробної затримки росту (ФВЗР) можуть становити до 20% приплоду, що спричинює водночас технологічні й економічні проблеми. Тому й передбачається, що поросята з низькою масою тіла під час народження становлять 20% загальної кількості втрат тварин підсисного періоду.
Поросята із ФВЗР мають анатомічні й фізіологічні характеристики, які різняться з тими, що мають поросята з нормальною вагою, тому такі відхилення, насамперед, супроводжуються погіршеною системою травлення. Внутрішньоутробна затримка росту може впливати на кількість м’язових волокон і змінювати потенційне відкладення м’язової маси тварини. Наслідками ФВЗР можуть бути також зниження природної резистентності організму тварин та зміни статусу імунної системи. А ще це може розвивати метаболічні розлади, такі як резистентність до інсуліну.
Низка дослідів свідчить: ідея щодо «середнього» ідеального білка під час вагітності свиноматок не є обгрунтованою для задоволення вимог оптимальної продуктивності: краще динамічно визначати потреби (в даному разі — ідеальна динаміка білка). Окрім того, є дані про взаємозв’язок між динамікою запасів маси в період лактації, динамікою запасів маси тіла під час поросності з ефективністю репродуктивної функції.
Для випробування, описаного в цій статті, дослідницька команда CCPA Group простежила динаміку розвитку фізичних запасів жиру і м’язів способом індивідуального вимірювання товщини шпику (ТШ) та глибини найдовшого м’яза спини (ГНМ) за допомогою ультразвукового сканера Agroscan з моменту осіменіння, потім на 28-й, 84-й і 112-й дні поросності.

Багатоплідність збільшує випадки виникнення ФВЗР
Досліджувався взаємозв’язок між динамікою запасів тіла під час поросності і якістю приплоду під час народження та їхнім виживанням протягом перших 48 год після народження. Особливу увагу приділено кількості поросят із ФВЗР. Наукова команда вибрала поросят, уражених ФВЗР, вага яких під час народження становила менше 80% середньої ваги в опоросі. Поросні свиноматки отримували один вид корму (9,2 МДж чистої енергії, 5,2 г перетравного лізину) з U-кривою плану годівлі: забезпечення більшою кількістю корму на початку й наприкінці поросності. Окремі виміри взяли у 235 свиноматок — гібридів порід велика біла х ландрас.
Кожне додаткове порося в опоросі мало меншу вагу під час народження на 41 г. Порося із ФВЗР мало середню вагу під час народження 940 г: ця категорія поросят становить 16,8% загальної їхньої кількості — 5734 поросяти. Дуже важливо не плутати таких поросят із тими, вага яких під час народження менша ніж 800 г і чия смертність сягає 66% у перші 48 год життя.
Вплив кількості приплоду і його однорідності є головним фактором кількості поросят із ФВЗР. Незалежно від ранжування опоросу, з кожним додатковим поросям кількість тварин із ФВЗР збільшується на 0,28. Це явище підсилюється, починаючи з п’ятого опоросу свиноматок — від них отримано на 0,5 поросяти із ФВЗР більше, ніж від свиноматок другого й четвертого опоросів.
Збереженість поросят із ФВЗР становить тільки 54%, порівняно із середнім показником виживання — 88% для здорових поросят, що підтримує економічний інтерес у контролі кількості поросят із ФВЗР. Наприкінці поросності свиноматки, які втрачали жирові запаси (ТШ і/або ГНМ), мали найвищу багатоплідність. Дослідження дало змогу визначити інші чинники, що пояснюють розходження в кількості поросят із ФВЗР. Усі змінні фактори, які пояснюють кількість поросят із ФВЗР, пов’язані з динамікою запасів маси тіла свиноматок під час поросності. Таким чином, свиноматки з найбільшою кількістю поросят із ФВЗР мали такі характеристики:
 гіпермускулистість на 84-й день вагітності;
 втрата жиру протягом першої третини поросності;
 набирання меншої ваги й жиру протягом усього періоду поросності.
В останню третину вагітності мобілізація м’язів (втрата ГНМ) стала фактором ризику для поросят із ФВЗР у гнізді.

Висновки й перспективи
Кожне додаткове порося, народжене під час перебігу нашого дослідження,  збільшувало чисельність поросят із ФВЗР на 0,28, із рівнем виживання тільки 54%.
Кількість поросят із ФВЗР можна зменшити завдяки моніторингу й контролю динаміки резервів маси тіла під час поросності, особливо наприкінці цього періоду. Підхід до годівлі диференціюється протягом періоду поросності шляхом застосування дво- або багатофазної програми годівлі, що дає змогу контролювати глибину м’язів під час останньої третини поросності, є потенційним важелем для поліпшення продуктивності свиноматок і виживання поросят під час народження.
Нові дані засвідчують, що макроскладові (засвоювані амінокислоти, чиста енергія, засвоюваний фосфор), імовірно, не єдині, що впливають на динаміку росту плодів. Наприклад, відомий науковець у сфері здоров’я тварин Кароліна Берчері-Ронкі дослідила, що за відповідного плану годівлі (2,5 кг корму протягом усього періоду поросності) кінець фази поросності може бути охарактеризований збільшенням кількості свиноматок, які піддаються впливу оксидативного стресу.
Перша спроба вивчення (лабораторія CCPA Deltavit) гіперплідних свиноматок (загалом у середньому 15,4 народжених поросяти) свідчила, що на комерційних фермах не має бути явища оксидативного стресу наприкінці поросності, коли свиноматки є частиною кормової програми U-кривої під час поросності з достатніми запасами поживних речовин.
Дослідники вважають, що годівля незабаром стане динамічнішою та наближеною до фізіології тварини, і критерії розрахунків кормів, імовірно, буде переведено з «поживних» на «функціональні». Цей новий підхід до резервів маси тіла має практичні наслідки для наших ферм і, особливо, — для наших технічних фахівців та селекціонерів. Щоб мати можливість оптимізувати виробничі показники й тривалість використання свиноматок, віднині недостатньо рекомендувати просто певні параметри товщини шпику й м’язової тканини у свиноматок — слід планувати оптимальний динамічний приріст жиру й м’язів у період між початком і кінцем поросності.

Інтерв'ю
AgroGeneration є одним із провідних агрохолдингів України не лише за обсягами виробничих площ, а й за операційною ефективністю. Головний напрямок діяльності компанії – виробництво зернових та олійних
Попри бурхливий розвиток аграрного сектору в економіці України рівень проникнення агрострахування у сільське господарство коливається на позначці 2-3%. Натомість світовий досвід підказує, що становлення потужної аграрної держави неможливе... Подробнее

1
0