Спецможливості
Статті

Вчасно і без втрат зібрати горох і ріпак

05.06.2008
768
Вчасно і без втрат зібрати горох і ріпак фото, ілюстрація
Вчасно і без втрат зібрати горох і ріпак

Вчасно і без втрат зібрати горох і ріпак

Горох

Збирання врожаю — найбільш відповідальний, складний і трудомісткий процес у технології вирощування гороху.
Складність механізації збирання врожаю зумовлена біологічними особливостями культури — виляганням рослин, нерівномірністю достигання насіння, високою гігроскопічністю, схильністю до розтріскування бобів та осипання зерна, травмування зерна під час обмолоту.

У північно-західних районах збирання утруднюється через те, що валки висихають повільно, а це призводить до підгнивання їх та проростання зерна. У південних посушливих районах скошена маса у валках швидко пересихає, боби розтріскуються, що спричинює великі втрати врожаю.
Горох достигає нерівномірно: спочатку насіння нижніх бобів, а потім — середнього та верхнього ярусів. На перших двох-трьох міжвузлях насіння більш повноцінне і в разі перестоювання осипається.
На строки достигання впливають грунтово-кліматичні умови та сортові особливості культури. Скоростиглі сорти достигають рівномірніше, у пізньостиглих цей процес розтягнуто. У Лісостепу й Поліссі період достигання розтягується, а у південно-степових районах дещо скорочується. Насіння нижніх ярусів — більше за розміром, проте через розтріскування перестиглих бобів, а також через механічне пошкодження під час скошування втрати його значніші. Властивість різночасного достигання бобів гороху на рослинах потребує особливі уваги при визначенні строку скошування.
Численні досліди Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Драбівської дослідної станції рільництва, Уладо-Люлинецької дослідної селекційної станції та інших показали, що найбільший урожай доброякісного зерна гороху одержують, скошуючи рослини у фазі пожовтіння 50–75% бобів на рослині. У цей час нижня й середня частини стебла стають жовтими, а верхня — блідо-зеленою, насіння в нижніх бобах вже тверде й набуває форми та кольору, характерних для висіяного сорту. Не варто звертати увагу на те, що частина верхніх бобів ще не втратила зеленого кольору, а насіння в них ще не достигло — воно дуже добре доходить у валках.
За більш раннього збирання ми недобираємо врожаю через неповну стиглість зерна, а за пізнішого — втрачаємо його через розтріскування бобів.
Слід також мати на увазі, що передчасне збирання не тільки призводить до недобору врожаю в рік збирання, а й зумовлює зниження його наступного року, якщо таке насіння використовується для сівби.
Зниження врожаю спостерігається також, якщо висівають насіння, зібране у фазі початку пожовтіння нижніх бобів, порівняно з насінням, зібраним в оптимальні строки.
Науково-дослідними установами доведено, що в разі скошування гороху у фазі зелених бобів урожай знижується на 4,4–7,4 ц/га, у фазі початок пожовтіння нижніх бобів — на 2,1–5,2 ц/га порівняно із збиранням у період пожовтіння — 50–75% бобів.
Отже, збирати горох у фазі зелених, хоча й виповнених, а також на початку пожовтіння нижніх бобів зовсім недоцільно, бо зерно ще не встигає добре налитися; крім того, у валках, особливо в дощову погоду, воно часто псується.
Кращий спосіб збирання гороху в усіх зонах України — роздільний (двофазний) за пожовтіння 50–75% бобів.
Двофазний спосіб збирання значно зменшує втрати зерна, підвищує виробіток комбайна на 25–30%, забезпечує одержання доброякісного насіння.
Для збирання врожаю слід застосувати груповий метод використання машин. Першими на черзі мають бути посіви забур’янені, такі, що вилягли, та насіннєві ділянки, скошування має тривати 3–4 дні з використанням жниварок ЖРБ-4,2, ЖСБ-4,2, ЖВН-3,5а, ЖБА-3,2 та косарок КС-2,1, КЗН-2,1, обладнаних пристроями ПБ-2,1 та здвоювачами валків ПБ-4. Швидкість косарок КС-2,1, КЗН-2,1 на скошуванні гороху не повинна перевищувати 6–7, а ЖРБ-4,2 — 5 км/год. Підбирання й обмолот валків гороху треба починати на 2–4-й день після скошування й підсихання основної маси за вологості зерна 16–19% й завершити за 2–3 дні. Підбирати валки під час обмолоту краще полотняно-транспортерними підбирачами з обладнаним гумовими лопатями шнеком жниварки.
Обмолочувати горох слід на зниженій швидкості руху комбайнів (СК-5, СКД-5, СК-6) і обертах барабана не більш як 400–500 за хвилину, збільшення молотильних зазорів між барабанами і декою дасть змогу запобігти травмуванню і втратам зерна.
Щоб не допустити втрат і травмування насіння, до центральної частини жниварки встановлюють пристрій УНДІМЕСГ, а на різальний апарат — стеблопідіймачі.
Втрати зерна у процесі скошування гороху не повинні переважати: за жниварками — 1,5%, за косарками з валкоутворюючими пристроями — 1%, за підбирачами і молотилкою комбайна, — відповідно, 1,0 і 2,5%.
У сучасних умовах науково-технічного прогресу основою інтенсивної і енергоощадної технології виробництва рослинницької продукції стає правильно дібраний сорт, генетичний потенціал якого найбільше відповідає поставленим завданням з широкими агроекологічними і економічними можливостями.
У наших дослідженнях при експертній оцінці чотирьох агротипів сортів в 36 комбінаціях найвищі бали (10) одержали посухостійкі сорти 1-го агротипу (Льговський зеленозерний, Сармат). В умовах задовільного зволоження із застосуванням звичайної технології вирощування відмінний ефект виявили пластичні сорти 2-го агротипу (Труженик, Топаз). За оптимальних запасів продуктивної вологи в грунті відмінні оцінки одержали високопродуктивні сорти 4-го агротипу (Неосипаючий 1, Уладівський 10, Орловчанин, Таловець 50, Рапорт), а за високих та надмірних вологозапасів — стійкі до перезволоження сорти 3-го агротипу (Уладівський ювілейний, Ворошиловградський ювілейний, Богатир чеський та ін.). Отже, щоб одержати стабільні врожаї в будь-яких екологічних умовах у господарстві доцільно висівати 2–3 генетично неоднорідних сорти з високою екологічною пластичністю.
Нами проведено експертну оцінку ефективності агрегатів на збиранні гороху в різних умовах навколишнього середовища за 10-бальною оцінкою: 10–9 балів — відмінний ефект, 8–7 — добрий ефект, 6–5 — задовільний ефект, 4–3 — слабкий ефект, 2–1 бал — дуже слабкий ефект, що не рекомендовано для виробництва.
У 48 комбінаціях умов зовнішнього середовища, залежно від густоти рослин, забур’яненості поля, вилягання посівів, вологості зерна та погодних умов, у період збирання врожаю оцінено чотири агротипи сортів гороху за роздільного збирання та прямого комбайнування. У результаті наукових досліджень у 48 комбінаціях навколишнього середовища для чотирьох агротипів сортів встановлено відповідні способи збирання врожаю.
Виявлено, що найкращим способом збирання гороху у 85% у всіх досліджуваних комбінаціях є роздільний. На полях, чистих від бур’янів, та посівах, що вилягли незначною мірою, за стійкої, сухої погоди й вологості зерна 25–19% ефективніше застосовувати пряме комбайнування (табл. 1). У результаті оцінювання 10 агрегатів для скошування гороху у валки залежно від густоти стеблостою, забур’яненості, вилягання та висоти рослин найвищу оцінку (10 балів) дістав агрегат: косарка КС-2,1 з пристроєм ПБ-2,1 й зі здвоювачем валків ПБА-5 з трактором Т-25А.
За оптимального стеблостою та сильної забур’яненості поля найефективнішими агрегатами на скошуванні гороху у валки виявилися жниварки ЖРБ-4,2 та ЖСБ-4,2 (табл. 2).
За роздільного способу збирання гороху найвищу експертну оцінку дістав комбайн СК-5 “Нива”” на обмолоті сухих валків з шириною захвата до 1,6 м з полотняно-транспортними підбирачами.
На підбиранні вологих валків найкращу ефективність показав комбайн СК-6 “Сибіряк” з підбирачами ППТ-2,4, ППТ-3А, ППТ-4,3.
Здійснюючи експертну оцінку технологічного процесу збирання врожаю прямим комбануванням, відзначили 6 агрегатів з різними стеблопідіймачами, із застосуванням і без застосування пристрою УНДІМЕСГ залежно від густоти, висоти рослин, забур’яненості, вилягання посівів, вологості зерна. Найвищу оцінку (10 і 9 балів) на збиранні гороху прямим комбануванням виявили комбайни СК-5 “Нива” та СКД-5 з пристроями УНДІМЕСГ та стеблопідіймачами
ПБ-2,1 і 54-106А.
Проведено оцінювання 21 агрегату на післязбиральній обробці зерна гороху у 8 комбінаціях залежно від вологості, забур’яненості та маси 1000 зернин. Найефективнішими (10 і 9 балів) виявилися зерносушильні комплекси КЗС-50, КЗС-40Ш, КЗС-25Ш, КЗС-10Ш, КЗС-25Ш+СП-10А (насіннєочисна приставка) з шахтними сушарками. За вологості зерна менше 17% високі бали (9) виявили машини первинного і вторинного очищення зерна (ЗВС-20А +СВУ-10 та Р8-БЦС-25+МВО-20) (табл. 3).
У комплексі зі збиранням врожаю треба збирати й скиртувати солому, полову, аби своєчасно підготувати площі під озимину. Слідом за обмолотом слід провести своєчасне очищення й сушіння зерна до вологості 14–15%, а також очищення й сортування насіннєвого матеріалу з доведенням його до стандартної вологості — і засипати його на зберігання.
Повітряно-теплова обробка зерна забезпечує знищення збудників аскохітозу, бактеріозу, фузаріозу, пероноспорозу і підвищення схожості насіння. На зберігання засипати насіннєвий матеріал можна тільки після аналізу на зараження гороховим зерноїдом, у разі виявлення якого потрібно здійснити фумігацію партій зерна.
Слід також провести сортозаміну на кращі перспективні районовані сорти високих посівних кондицій.
Ріпак
Урожай збирають переважно роздільним способом у фазі жовто-зеленої стиглості, використовуючи жниварки ЖВН-6, ЖРБ-4,2,ЖВБ-4, ЖСК-4АМ, ЖНУ-4, ЖБА-3,5, ЖВП-6 за вологості насіння 30–35% та висоті зрізу рослин не менш як 20–25 см.
Пряме комбайнування застосовують на незабур’янених посівах до настання повної стиглості стручків на всій рослині за вологості насіння 10–15%. Для сушіння такого, з підвищеною вологістю, насіння треба мати добре налагоджений токово-сушильний коплекс.
Обмолот валків слід розпочинати за вологості насіння 10–12% і завершити за 2–3 дні; обмолочувати валки за 600 обертів барабана на хвилину, а за прямого комбайнування число обертів збільшують до 800. Швидкість руху комбайна — 5–6 км/год.
Для зменшення висипання насіння обмолот доцільно проводити вранці, увечері та вночі.
Аби прискорити достигання насіння і знизити інтенсивність ураження його збудниками таких хвороб, як альтернаріоз, фомоз, сіра гниль та ін., треба за 7–10 днів до збирання провести десикацію насіннєвих посівів Реглоном, 20% в.р., за норми витрати препарату 2–3 л/га, а робочого розчину: за наземного обприскування — 200 л/га, за авіаобробки — 50–75 л/га.
Щоб запобігти втратам урожаю під час збирання, комбайн СК-5 обов’язково треба обладнати полотняно-планчастими підбирачами (ППТ-3, ППТ-3,А або ПТП-2,4) і пристроєм ПКК-5, ретельно провести герметизацію в комбайні всіх місць можливих втрат насіння.
На збиранні ріпаку добре показали себе “Лан” та “Славутич” — українські комбайни серійного виробництва. Найменші втрати насіння допускають комбайни зарубіжного виробництва: Sampo, Glaas, Dominator, Bizon та інші.
Ворох насіння ріпаку, що надходить від комбайна, потребує, для запобігання самозігріванню, термінового очищення. Навіть короткочасне зігрівання вороху призводить до різкого зниження посівних і товарних якостей насіння.
Щойно насіння надійде на тік, машинами ОВС-25, ОВП-20А, стаціонарними зерноочисними агрегатами ЗАВ, сепаратором
К-527А10 (виробництва фірми “Петкус”, Німеччина) та ін. слід провести первинне очищення вороху й одразу просушити його: для довгострокового зберігання — до вологості 8%, для короткочасного — 8–11%.
Для сушіння ріпаку використовують установки активного вентилювання (подові сушарки, обладнані повітропідігрівачами ВПТ-600 або теплогенераторами ТАУ-0,75, ТГ-1,5 та ін.); бункери активного вентилювання БВ-25 і БВ-40 у складі відділень ОБВ-100 і ОБВ-160; шахтні зерносушарки М-819 (Польща), Т-662, Т-663 (Німеччина).
За відсутності сушарок насіння слід сушити на відкритих майданчиках, розстеляючи його в сонячну погоду 5-10-сантиметровим шаром і постійно перемішуючи. Посівний матеріал подають для дальшого очищення й сортування. Вторинне очищення й сортування насіння ріпаку забезпечують машини ОС-45 А, СМ-4, а також К-531/1 “Пектус-Гігант”, К-218 “Пектус-Селектра” з трієрним блоком К-553, укомплектовані набором решіт для дрібнонасінних культур.
Насіння ріпаку, забруднене насінням бур’янів (підмаренника чіпкого, жабрію, гірчака березкоподібного, горошку волохатого, мишію), треба додатково очистити на спеціальних машинах: пневмостолах ПСС-2,5, електромагнітних сепараторах ЕМС-1А, К-590А (виробництва фірми “Пектус”), сепараторах “Змійка”, машинах СОМ-300, віброфрикаційних сепараторах.

Б. Оверченко,
канд. с.-г. наук,
ст. наук. співробітник
Інституту гідротехніки і меліорації УААН

Інтерв'ю
Раїса Вожегова, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор Інституту зрошуваного землеробства
Інститут зрошуваного землеробства НААН України посів 1-е місце серед експортерів наукоємної продукції та отримав Міжнародний сертифікат «Експортер року». Його керівника - доктора сільськогосподарських
Минулої осені сайт «Пропозиція» побував у гостях у кооператорів Дніпровської області. Чималу допомогу в становленні кооперативів, а згодом – кооперативних об’єднань, надала Кооперативна академія, що працює в м. Дніпро. Її очолює Софія... Подробнее

1
0