Спецможливості
Новини

Валентин Ящук: “Зареєстровані препарати дають змогу максимально захистити врожай”

07.12.2009
760
Валентин Ящук:  “Зареєстровані препарати дають змогу максимально захистити врожай”  фото, ілюстрація

"Пропозиція" зустрілася з начальником відділу пестицидів і агрохімікатів Департаменту екологічної безпеки Міністерства охорони навколишнього природного середовища України Валентином Ящуком для того, аби підбити підсумки року, що минає.

"Пропозиція" зустрілася з начальником відділу пестицидів і агрохімікатів Департаменту екологічної безпеки Міністерства охорони навколишнього природного середовища України Валентином Ящуком для того, аби підбити підсумки року, що минає.

Які цілі та завдання стоять
 перед очолюваним Вами відділом і як із ними вдалося впоратися?
В. Ящук. Відповідно до Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.06 № 1524, відділ пестицидів та агрохімікатів Департаменту екологічної безпеки організовує, відповідно до законодавства, проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, здійснює державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, готує переліки пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, подає пропозиції щодо встановлення регламентів їхнього застосування, здійснює в межах компетенції акредитацію установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів, оформляє дозволи на ввезення, виготовлення та використання дослідних партій незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу.
За 9 місяців 2009 року на державні випробування направлено 375 препаратів.
Для забезпечення санітарно-епідеміологічних станцій, науково-дослідних установ МОЗ, ветеринарних, агрохімічних, контрольно-токсикологічних лабораторій Мінагрополітики, які здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, відділом підготовлено до видання близько 64 методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів у продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.96 № 288 "Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва", оформлено та видано 65 дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих препаратів для наукових та дослідних цілей.
Протягом 9 місяців 2009 року було зареєстровано 625 пестицидів і агрохімікатів, на які оформлено та видано посвідчення про державну реєстрацію препаратів.
Окрім цього, з метою створення умов для недопущення потрапляння в країну препаратів, небезпечних для здоров'я людини та довкілля, розроблено низку нормативно-правових актів у сфері державних випробувань та реєстрації пестицидів та агрохімікатів:
n проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.96 № 295 (внесено на розгляд Кабінету Міністрів України);
n проект наказу Мінприроди "Про затвердження зразка заявки, що подається суб'єктами господарювання на ввезення незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.06.2009 за № 520/16536).
Нас як засіб масової інформації
  цікавить ситуація з інформуванням суспільства про вашу роботу...
В.Ящук. З метою інформування громадськості щодо питань державних випробувань та державної реєстрації залучалися ЗМІ, а також інформування здійснювалося через мережу Інтернет та шляхом проведення робочих зустрічей та "круглих столів" з громадськістю.
Підготовлено до друку та видано в 2009 році "Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" і доповнення до нього та методичні вказівки з визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у грунті, воді та сільськогосподарській продукції.
Інформацію про державні випробування та державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів розміщено на веб-сайті Мінприроди в розділі "Діяльність міністерства. Державні випробування та державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів", а також надруковано в інформаційному щомісячнику "Пропозиція" та в журналі "На варті здоров'я й довкілля".
Робочі зустрічі та "круглі столи" з представниками громадськості, зокрема Європейської бізнес-асоціації, на яких обговорювався проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні", проходили у вересні та жовтні 2009 року.
Які основні тенденції на ринку
  засобів захисту рослин України? Чи є комфортним співіснування оригінальних і генеричних продуктів?
В.Ящук. На сьогодні ринок засобів захисту рослин вже достатньо сформований, на ньому присутні як великі світові брендові компанії, так і виробники генеричних препаратів. Проте спостерігається закономірна динаміка, на що в основному впливають економічні і технологічні складові розвитку суспільства.
Велика кількість торговельних назв препаратів виникла за рахунок присутності на ринку саме генериків. У більшості своїй генеричні пестициди виготовлено на основі діючих речовин, на які закінчився термін захисту патенту. Поява на ринку таких препаратів позитивно впливає на розвиток економіки,  оскільки ціна на пестициди знизилась приблизно на 30%, що забезпечило підвищення рентабельності рослинницьких господарств.
Інша річ, коли в процесі виготовлення генериків використовують діючі речовини, які захищені патентами України. В цьому напрямі наразі ведеться робота, в якій задіяні різні відомства центральних органів виконавчої влади та приватні компанії, представлені Європейською бізнес-асоціацією. На нашу думку, контролювати проникнення на ринок України препаратів, які захищені патентами, насамперед потрібно за допомогою законодавчих актів, що регулюють правові відносини між суб'єктами господарювання щодо прав на використання об'єктів інтелектуальної власності, а не природоохоронними нормативно-правовими актами України. Проте Мінприроди готове відстоювати інтелектуальні права оригінаторів інноваційних розробок засобів захисту і регуляторів росту рослин та агрохімікатів, і наразі наш відділ приступив до розробки проекту наказу нашого міністерства "Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на пестициди й агрохімікати, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення" - на кшталт того, що вже функціонує в Міністерстві охорони здоров'я України.
Неабиякою проблемою, воче-
 видь, залишається боротьба з підробками.
В. Ящук. Щодо підроблених препаратів, то у ст. 1 Закону України "Про пестициди й агрохімікати" є визначення терміну "фальсифіковані пестициди і агрохімікати": "продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника".
Також, відповідно до ст. 20 названого вище закону, зазначено, що "Відповідальність несуть особи, винні у: ... використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів", тобто мається на увазі заборонених продуктів. Отже, використання фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів забороняється законом і тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
Проте відділ пестицидів та агрохімікатів Департаменту екологічної безпеки Міністерства охорони навколишнього природного середовища України не займається боротьбою з підробками, оскільки це не в межах нашої компетенції. Такі дії з виявлення підробок - в межах діяльності державних служб, які здійснюють перевірку вантажів, суб'єктів, які здійснюють продаж та застосування пестицидів.
Які установи уповноважені
  проводити державні випробування препаратів і які зміни відбулися в цьому переліку в 2009 році?
В. Ящук. На сьогодні сформований перелік науково-дослідних установ, які проводять державні випробування пестицидів і агрохімікатів, затверджений наказом Мінприроди від 05.06.2008 №287 (зі змінами), і з ним можна ознайомитись на сайті нашого міністерства. Установи, які входять в цей перелік, здатні під час проведення випробувань дати всебічну біологічну, токсиколого-гігієнічну та екологічну оцінку препаратів та розробити нормативи і регламенти їхнього безпечного застосування. Наявна кількість науково-дослідних установ забезпечує для фірм, які реєструють пестициди й агрохімікати, повний спектр необхідних послуг щодо випробувань, зокрема випробувань біологічної ефективності препаратів для широкого спектру рослин. Для цього в 2009 році до вже наявних акредитованих Мінприроди науково-дослідних установ були додані: Дослідна станція карантину винограду і плодових культур Інституту захисту рослин УААН та Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва УААН щодо випробувань біологічної ефективності засобів захисту рослин - та було розширено спектр екологічних випробувань Інституту гідробіології НАН України з вивчення впливу препаратів на представників водної екосистеми.
Чи достатньо в Україні препа-
  ратів для повноцінного захисту рослин?
В.Ящук. Україна вже давно інтегрувалась у світовий ринок як потужний експортер зерна, що є результатом реалізації значного наукового досвіду як вітчизняної, так й іноземної науки в галузях селекції, технологій захисту рослин тощо.
На сьогодні спектр дії зареєстрованих в нашій державі препаратів для захисту рослин дає змогу максимально зберегти врожай сільськогосподарських культур від втрат, що спричиняють шкідливі організми.
Велика кількість зареєстрованих препаратів - це не тільки великий перелік, а й достатня кількість пестицидів і агрохімікатів на ринку, що дає можливість сільгосптоваровиробникам вибирати недорогі і якісні препарати, а також створює конкуренцію між їхніми виробниками.

Інтерв'ю
ВВП Угорщини в 2016 році зросло на 3,5-5% і вона потрапила в число 7 країн ЄС, чий дефіцит бюджету склав менше 3%. «Україна - одна з найбільших наших сусідніх держав. У 2016 році двосторонні україно
    Із кожним роком земельне питання стає все гострішим. Часто-густо законодавчі акти ініціюють і реалізують люди дуже далекі від землі і сільського господарства. Тож 2004 року задля захисту прав власників паїв і подолання корупції та... Подробнее

1
0