Спецможливості
Статті

В Україні передбачається підвищення врожайності і валових зборів кукурудзи

08.10.2008
332
В Україні передбачається підвищення врожайності і валових зборів кукурудзи фото, ілюстрація

Посівна площа зернової кукурудзи у всіх категоріях господарств України в цьому році становить близько 2,3 млн гектарів. Майже дві третини її зосереджені в Лісостепу і на Поліссі.

 

Посівна площа зернової кукурудзи у всіх категоріях господарств України в цьому році становить близько 2,3 млн гектарів. Майже дві третини її зосереджені в Лісостепу і на Поліссі.

 

Стан посівів

 

Найбільші площі кукурудзи на зерно висіяні у Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській і Вінницькій областях.
Аналітичні дані свідчать, що зростанню посівних площ та врожайності кукурудзи в нашій країні, зокрема в зонах Лісостепу і Полісся, сприяло широке впровадження удосконалених агротехнологічних прийомів її вирощування, пов’язаних з більш ранніми строками сівби, зменшеною глибиною загортання насіння, збільшеною густотою рослин та іншими заходами, передбаченими комплексною технологією її вирощування.

Протягом травня, червня і липня цього року у більшості районів і областей відмічалися задовільні та сприятливі агрометеорологічні умови, що допомогало росту і розвитку посівів кукурудзи. Поряд з цим, в окремих районах північних областей спостерігалося пошкодження посівів кукурудзи шкідниками, а в низці районів центральних областей — також травмування рослин градом. У деяких районах південних областей протягом другої і третьої декад червня відмічалося інтенсивне зменшення запасів продуктивної вологи в грунті, яке місцями викликало денне в’янення рослин. Найбільше таких площ було в окремих районах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Луганської, Запорізької, Київської, Кіровоградської і Чернігівської областей та в АР Крим.
Незважаючи на складні погодні умови в окремих районах і в цілому по країні, запаси вологи в орному шарі грунту протягом червня і липня були на рівні добрих та достатніх. У зв’язку з цим на більшості площ посіви кукурудзи в цей період перебували переважно в доброму та задовільному стані.
У низці південних областей на площах, засіяних ранньостиглими гібридами в ранні строки, на рослинах на початку липня почали з’являтися волоті. 
Середньомісячні ефективні температури повітря >10°С протягом червня в більшості регіонів (за винятком північно-східних областей) перевищили норму на 1...3°С, а в липні виявилися вищими за неї: в Степу — на 1,3...2,5, Лісостепу — на 2,1...2,3 і в зоні Полісся — на 2,1...2,2°С, що сприяло прискоренню росту і розвитку посівів кукурудзи.

 

Прогноз

 

Передбачається, що за сумами опадів та показниками середньодобових температур агрометеорологічні умови протягом серпня і вересня цього року в більшості районів будуть не нижчими за середньобагаторічну норму, що може сприяти формуванню врожаю зернової культури в Україні, вищого за середній за останні роки. Прогноз цих умов підтверджується математично розрахованими індексами сприятливості агрометеорологічних умов.

З показників видно, що рівні індексів протягом серпня-вересня у більшості областей будуть не нижчими за середньобагаторічні показники, прийняті за 1,00.

Передбачається, що суми ефективних температур >10°С протягом серпня і вересня теж будуть вищими за середньобагаторічну норму. За достатньої кількості опадів це сприятиме інтенсивному росту і розвитку посівів зернової кукурудзи.

В середньому за травень-липень фактичні суми ефективного тепла >10°С у всіх зонах були вищими за середньобагаторічну норму на 110...140°С. Передбачається, що у серпні вони перевищать норму на 175...200°С, у вересні — на 220...231°С і (в середньому по Україні) за ці місяці — майже на 190...230°С, що сприятиме прискоренню росту і розвитку посівів кукурудзи.

Згідно з прогнозом, настання основних фаз стиглості качанів кукурудзи, висіяної в оптимальні строки, цього року очікується на 2–4 дні раніше за середньобагаторічні строки.  Настання фази молочної стиглості качанів передбачається: в Степу — 9–11.08, Лісостепу 18–20.08 і в зоні Полісся — 21–23.08. Фаза воскової стиглості в цих зонах, відповідно, може настати 26–28.08 та 8–10 і 9–10.09. Фаза повної стиглості качанів у цьому році може настати на 3–4 дні раніше за норму, зокрема, в Степу — 9–10, Лісостепу — 17–19 і на Поліссі — 18–20.09.

У зв’язку з достатніми та задовільними запасами грунтової вологи в більшості районів України та очікуваними опадами у більшості районів протягом серпня і вересня, посіви зернової кукурудзи в цьому році можуть забезпечити вищий урожай порівняно з попередніми роками.
В середньому по Україні нинішнього року врожай зернової кукурудзи очікується на 3–5 ц/га вищий за середній у 2005–2007 роках.

У зоні Степу він може становити 34–36, Лісостепу — 45–47, на Поліссі — 50–52 і в середньому по країні — 43–45 ц/га. За очікуваної площі до збирання 2,15 млн га валовий збір зерна кукурудзи в цілому по Україні може досягти 9,0–9,5 млн тонн, в т.ч. у Степу — 2,5–2,6, Лісостепу — 5,1–5,3 і на Поліссі — 1,4–1,5 млн тонн. Цьогорічний урожай і валові збори зернової кукурудзи в Україні можуть бути найвищими за останні роки.

 

Догляд за посівами

 

У зв’язку з розширенням посівної площі, значною тривалістю сівби та нерівномірними опадами, цьогорічні посіви кукурудзи характеризуються більшою строкатістю щодо висоти і густоти рослин, ступеня забур’яненості та фаз розвитку. Враховуючи це, посіви кукурудзи в кожному господарстві на початку серпня доцільно уважно ще раз проаналізувати. За виявлення посівів, які значно відстали в рості і розвитку, а також зріджених їх доцільно замінити на кращі за рахунок призначених на силос.

У зв’язку з наближенням строків достигання кукурудзи на зерно, слід посилити підготовку кукурудзозбиральної техніки. Щоб не допустити втрат урожаю в період достигання кукурудзи, доцільно організувати надійну охорону посівів, а збирання провести в стислі оптимальні строки.

Досвід показує, що комбайнове збирання кукурудзи слід починати  за зниження вологості зерна в качанах до 40%. За зниження вологості зерна до 30% збирання проводять одночасно з його обмолочуванням. Для такого збирання, крім спеціальних, використовують також звичайні зернові комбайни з відповідними приставками. Результати досліджень та передовий досвід свідчать, що найменші втрати врожаю зерна кукурудзи допускаються, коли збирання починають при зниженні вологості зерна в качанах до 35–40 %, а за 30% вологості переходять до збирання обмолочуванням.

За результатами досліджень, за запізнення зі збиранням кукурудзи втрати врожаю істотно зростають. За затримки збирання на 20 днів втрати зерна сягають 10%, на 30 днів, відповідно, — 17% і на 35–40 днів — 23–30 відсотків.
Згідно з даними наукових досліджень, спосіб довготривалого підсушування качанів кукурудзи “на пні”, який ще й досі практикують, є необгрунтованим у зв’язку з тим, що з жовтня відносна вологість повітря у всіх регіонах України значно зростає, а температура знижується. За таких погодних умов вологість качанів, у т.ч. зерна, майже не знижується, а після опадів, навпаки, істотно зростає. На перестояних площах зерно кукурудзи під обгортками пліснявіє, багато качанів обвисає, а частина рослин вилягає, що збільшує втрати під час збирання та погіршує якість зерна. Поряд із цим, своєчасно зібрані і розстелені на твердому покритті качани протягом двох тижнів можуть зменшити вологість зерна на 10–15  відсотків.

Доведено, що найсприятливіші умови для зберігання врожаю зернової кукурудзи створюються після висушування качанів у спеціальних сушарках, але нині воно потребує дуже високих витрат на енергоносії.
Досвід показує, що значної уваги заслуговує зберігання качанів після збирання у спеціальних кошах та сапетках, спорудження яких не потребує значних витрат. Такий спосіб зберігання непогано зарекомендував себе у минулі роки і визнаний найекономічнішим. До маловитратних способів зберігання вологих здрібнених качанів та вологого зерна належить також їхня консервація у спеціальних бетонних спорудах.

 

Л. Анішин, провід. наук. співробітник Інституту гідротехніки і меліорації

Наступна стаття

Інтерв'ю
Про глобальне потепління говорять уже кілька десятиліть. Які конкретні практичні наслідки від нього вже відчуло сільське господарство України і на що ще очікувати розповідає найавторитетніший в
Органіка
Садівництво належить до найперспективніших галузей аграрного сектора. Інтенсивні сади у поєднанні з органічним садівництвом збільшують можливості експорту продукції.

1
0