Спецможливості
Статті

В Україні очікують урожай кукурудзи вищий за середній за останні роки

05.05.2010
471
В Україні очікують  урожай кукурудзи вищий  за середній за останні роки фото, ілюстрація

Зважаючи на прогноз агрометеорологічних умов на перші три місяці весняно-літнього періоду, є підстави передбачити, що врожай зернової кукурудзи в нашій країні цього року буде близьким до середнього за попередні п'ять років. 

Зважаючи на прогноз агрометеорологічних умов на перші три місяці весняно-літнього періоду, є підстави передбачити, що врожай зернової кукурудзи в нашій країні цього року буде близьким до середнього за попередні п'ять років.

Стан
Кукурудза належить до зернофуражних культур з найвищим потенціалом продуктивності, який може сягати 150-200 ц зерна з гектара. Торік площа її збирання в усіх категоріях господарств України становила 2,1 млн. У зв'язку з прогнозованою загибеллю частини посівів озимини цього року, посівна площа її може значно зрости.
Незважаючи на різке зменшення обсягів використання добрив, урожайність кукурудзи в нашій країні істотно зростає. Якщо в середньому за 2000-2004 рр. урожай зерна цієї культури становив 34,1 ц/га, то за 2005-2009 роки він досяг 43,3 ц/га, тобто зріс на 9,2 ц/га, або на 27 відсотків.
 У 2009 році Україна вперше зібрала найвищий урожай кукурудзи, який досяг 50,6 ц зерна з гектара. Цьому сприяли як нові гібриди, так і прогресивні технології її вирощування, зокрема нова комплексна, за розробку якої групі вітчизняних учених присуджено Державну премію в галузі науки й техніки.
І все ж, маючи певні досягнення, за рівнем урожайності кукурудзи наша держава ще значно відстає від таких високорозвинутих країн світу, як США, Канада, Франція, Італія, та деяких інших, де збирають по 70-90 ц зерна цієї культури з гектара.
Це свідчить про великі невикористані резерви подальшого підвищення врожайності кукурудзи в нашій країні, які доцільно ширше реалізувати цього року. Агрометеорологічні умови весняного та початку літнього періоду, за результатами аналізу багаторічних даних і розрахунків, передбачають близькими до середньобагаторічних, однак настання дат стійкого весняного прогрівання повітря до 10°С очікують раніше за норму на чотири-дев'ять днів і в зоні Степу (на 4...6°С), і в Лісостепу (на 5...8), і на Поліссі (на 6...9°С), як і в цілому по Україні.
За даними розрахунків, індекси сприятливості агрометеорологічних умов у переважній більшості областей протягом квітня, травня й червня теж передбачають близькими до середньобагаторічної норми (див. табл. 1).
У середньому в зоні Степу вони можуть становити 0,91-0,95; в Лісостепу - 0,97-1,04; на Поліссі - 0,92-1,06 і по Україні - 0,92-1,02 за індекса, рівного нормі 1.
Нижчі індекси сприятливості агрометеорологічних умов у квітні цьогоріч передбачають в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях, де вони можуть становити 0,85-0,87; протягом травня, відповідно, в Луганській, Миколаївській і Донецькій - 0,89-0,90 і в червні - в АР Крим, в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Луганській областях - 0,79-0,86. Якщо справдиться прогноз погодних умов, то середньосприятливі індекси агрометеорологічних умов для росту й розвитку посівів кукурудзи очікують також у липні, червні й серпні цього року.
Суми активних температур повітря з перевищенням 10°С на початку весняно-літнього періоду очікують вищими за середньобагаторічну норму (див. табл. 2).
З даних цієї таблиці видно, що в усіх грунтово-кліматичних зонах протягом квітня-червня передбачаються вищі норми сум активного тепла, в т. ч. в Степу - на 16...67°С, Лісостепу - 20...97°С і в зоні Полісся - на 18...103° Цельсія.
У зв'язку з очікуваним підвищеним теплозабезпеченням посівів кукурудзи, є підстави передбачати, що достигати вона почне значно раніше.
Прогноз дат початку сівби, появи сходів та утворення п'ятого й одинадцятого листків на посівах кукурудзи наведено в табл. 3. Згідно з прогнозом, оптимальні строки початку її сівби цього року в більшості областей настануть на чотири-сім днів раніше за середньобагаторічні. З даних табл. 3 видно, що в зоні Степу початок сівби очікують 14-15 квітня, в Лісостепу - 18-20 і на Поліссі - 19-21, а в середньому по Україні - 17-19 квітня. У разі висівання на початку оптимальних строків появу сходів кукурудзи передбачають:
n  у зоні Степу 30 квітня - 1 травня;
n в Лісостепу - 18-20 квітня;
n по Україні - 17-19 квітня.
Фазу п'ятого листка очікують: у зоні Степу 19-21 травня, в Лісостепу - 24-26, на Поліссі - 25-27, і в середньому по країні - 24-22 травня, а фазу одинадцятого листка, відповідно: в Степу - 13-14 червня, в Лісостепу - 17-19, на Поліссі - 18-20 і в середньому по Україні - 16-18 червня.    
Зважаючи на прогноз агрометеорологічних умов на перші три місяці весняно-літнього періоду, є підстави передбачити, що врожай зернової кукурудзи в нашій країні цього року буде близьким до середнього за попередні п'ять років. Це видно з показників табл. 4.
Рекомендації
Цього року для одержання вищих урожаїв зерна кукурудзи доцільно розширити впровадження найновіших, особливо маловитратних, заходів підвищення її продуктивності. Зокрема: придбати насіння найпродуктивніших гібридів з енергією проростання не нижче 90%; передбачити обробку його кращими вітчизняними регуляторами росту, які, за результатами дослідів, спроможні підвищувати врожаї на 16-22% за окупності витрат прибавками врожаїв не менше ніж у 100 разів; використати також маловитратні комплексні добрива, мікродобрива та бактеріальні препарати. Передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом доведено, що надмірні передпосівні й післяпосівні обробітки грунту, особливо без вирівнювання поверхні, значно збільшують втрати грунтової вологи, що негативно впливає на врожай.
Якщо ви збираєтеся вирощувати кукурудзу, тоді доцільно врахувати, що високорозвинуті зарубіжні країни, які вирощують урожаї цієї культури в 1,5-2 рази вищі, ніж в Україні, в основному, відмовилися від механічних засобів боротьби з бур'янами. Тепер використовують найновіші високоефективні гербіциди, які за дуже малих доз дають змогу знищувати бур'яни без істотного негативного впливу на навколишнє екологічне середовище.
Слід також врахувати, що значний позитивний вплив на підвищення врожайності кукурудзи мають раціонально ранні строки сівби. За результатами виробничого досвіду та широкого узагальнення дослідів, проведених у США, затримка із висіванням кукурудзи лише на десять днів призводить до недобору врожаю зерна кукурудзи на 16%. Досвід засвідчує, що в нашій країні кращі результати у вирощуванні зернової кукурудзи мають ті господарства, які закінчують її висівання до кінця квітня.

Л. Анішин,
провідний науковий співробітник
Інституту гідротехніки й меліорації 

Інтерв'ю
На сьогодні органічне виробництво — це один із пріоритетних напрямів і перспективний бізнес для розвитку малого фермерства в нашій державі. З-поміж них — фермерське господарство «Дона Олексія Пилиповича», очільник якого хоче не тільки... Подробнее
Раїса Вожегова, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор Інституту зрошуваного землеробства
Інститут зрошуваного землеробства НААН України посів 1-е місце серед експортерів наукоємної продукції та отримав Міжнародний сертифікат «Експортер року». Його керівника - доктора сільськогосподарських

1
0