Спецможливості
Статті

Унікальне добриво Тенсо™Коктейль

05.06.2008
626
Унікальне добриво Тенсо™Коктейль фото, ілюстрація
Кожен агроном добре знає: щоб одержувати високі сталі врожаї поліпшеної якісті, потрібно розробити таку систему мінерального живлення сільгоспкультур, яка б від початку їх розвитку забезпечувала в оптимальному співвідношенні легкодоступні біогенні елементи. Цю аксіому успіху наводять у своїх дослідженнях авторитетні вітчизняні агрохіміки, фізіологи і біохіміки: М. Шкварук, П. Власюк, М. Городній, В. Копілевич, О. Карнаухов та їхні зарубіжні колеги: М. Школьник, Б. Ягодин. Наукові дослідження цих вчених свідчать про те, що, тільки завдяки збалансованому мінеральному живленню сільськогосподарських культур, можна підвищити їх стійкість до згубних факторів зовнішнього середовища, хвороб, шкідників, сприяти активізації продукційних процесів та отримати високу економічну ефективність.

Відомий німецький вчений-фізіолог Ю. Лібіх ще в середині XIX ст. довів у своєму законі мінімуму, що всі елементи мінерального живлення тісно взаємопов’язані між собою у продукційних процесах рослин, проте роль кожного із них специфічна.
На жаль, сьогодні вітчизняне землеробство переживає такий складний період, коли агрохімічна служба господарств не в змозі розробити систему мінерального живлення, яка б повністю забезпечувала біологічні особливості культур, зберігала та відтворювала родючість грунтів, екологію довкілля та залишила нашим нащадкам ще родючіші грунти.


Причинами цього є:
lдефіцит доступних форм мікроелементів у грунті. Так, за даними Інституту грунтознавства і агрохімії ім. А. Соколовського УААН, із 32 млн га орних земель 18 млн га (56%) мають низький (близько 0,20 мг/кг) вміст рухомого цинку, 2,5 млн га (8%) — рухомої міді ( 1,5–1,9 мг/кг ), 8 млн га (25%) — рухомого бору (0,3–0,5 мг/кг);
lнедостатнє використання органічних добрив і сидератів як одного з головних джерел доступних форм мікроелементів та фактора збереження органічної речовини грунту;
lзбільшення площ орних земель з підвищеною кислотністю (рН), що не відповідає тому оптимуму, що потрібний для нормального поглинання рослинами біогенних елементів. В Україні площі з підвищеною кислотністю становлять 4–4,5 млн га. Їх вапнування проводять на недостатньому технологічному рівні, а це — вагомий резерв у поліпшенні родючості грунтів;
lістотні площі солонцевих грунтів. Відомо, що в Україні вони становлять понад 2 млн га;
lвітчизняна державна агрохімічна служба, на нашу думку, недостатньо і не на сучасному європейському рівні проводить моніторинг родючості й екологічного стану грунтів та надає рекомендації щодо їх поліпшення.
Важливо, щоб кожен агроном розумів потребу побудови такої системи мінерального живлення, яка б забезпечувала молоді паростки доступними формами мікроелементів. Найпершим і найоптимальнішим способом досягнення цього є передпосівна обробка насіння.


Спеціалісти напряму мінеральних добрив компанії “Райз-Агросервіс” приділяють цьому технологічному прийому велику увагу. Тому серед перших на вітчизняному ринку добрив пропонують для передпосівної обробки насіння універсальне добриво Тенсо™Коктейль, виробництва світового лідера з мікродобрив — компанії NU3. Це добриво набуло популярності у хліборобів Російської Федерації та країн Західної Європи.
Тенсо™Коктейль має широкий діапазон застосування в технологічному процесі під час вирощування сільськогосподарських культур, але найбільше його використовують для передпосівної обробки насіння як озимих, так і ярих культур, а також для позакореневого листкового підживлення рослин, особливо за гострого дефіциту мікроелементів та в системах крапельного поливу.
У Тенсо™Коктейлі оптимально збалансоване співвідношення легкодоступних форм мікроелементів та кальцію, хімічний склад повністю відповідає біохімічному складу рослин, що сприяє активізації продукційних процесів у сільгоспкультурах.
Головні аргументи на користь застосовування Тенсо™Коктейлю як добрива для передпосівної обробки насіння:
— хімічна чистота, екологічна безпечність, відповідність нормативам екологічних стандартів країн ЄС;
— швидкість та повнота розчинення у воді завдяки хелатним сполукам із ЕДТА, ДТПА;
— високий коефіцієнт використання біогенних елементів з добрива: 80–95% (у разі застосування традиційних хімічних солей цей показник становить 10–30%);
— повне забезпечення рослин кальцієм та мікроелементами на початку проростання насіння;
— поліпшення схожості та енергії проростання насіння, активізація проходження біохімічних процесів у рослинах;
— прояв фунгіцидних властивостей, підвищення стійкості проростків насіння до хвороб, несприятливих погодних умов на початкових фазах розвитку, поліпшення перезимівлі культур;
— мінімум взаємодії з грунтовим колоїдним поглинальним комплексом;
— можливість використання у широкому діапазоні рН;
— висока окупність затрат у разі використання в інтенсивних технологіях вирощування сільгоспкультур.


На думку вчених та спеціалістів компанії NU3, висока ефективність Тенсо™Коктейлю як добрива, обумовлена високою доступністю для рослин хелатних металоорганічних комплексів у сполуках з ЕДТА, ДТПА, що містяться у добриві (табл. 3).
Використання Тенсо™Коктейлю для передпосівної обробки насіння показує, що в цьому технологічному процесі не виникає труднощів. Добриво використовують напівсухим способом комбіновано із протруйниками (на машинах типу ПС-10). При цьому діюча речовина протруйників не змінюється. Тенсо™Коктейль не можна застосовувати з препаратами, у яких є мідь або алюміній.
Виробничий досвід та наукові дослідження в умовах Російської Федерації засвідчили, що використання ТЕНСО™КОКТЕЙЛЮ дає змогу підвищити врожайність зернових (пшениці озимої та ярої, ячменю ярого та озимого) на 0,5–1,8 т/га, зерна кукурудзи — на 0,5–0,6 т/га, коренеплодів буряків цукрових — на 4–5 т/га. А вітчизняний досвід засвідчує, що використання хелатних органо-мінеральних добрив з мікроелементами також сприяє і поліпшенню якості товарної продукції сільгоспкультур: збільшує на 15–20% вміст “сирої” клейковини в зерні озимої пшениці, на 0,5–2% вміст сахарози в коренях цукрових буряків.
Отже, Тенсо™Коктейль — це перша важлива сходинка в ефективній науково-обгрунтованій системі мінерального живлення сільгоспкультур.
Звертайтеся до філій ДП “Райз-Агросервіс”, і ми з великим задоволенням допоможемо вам досягти успіхів.С. Адаменко,
голов. наук. консультант Департаменту мінеральних добрив,
І. Кармазін,
директор Департаменту
мінеральних добрив ,
О. Сергієнко,
директор Департаменту рослинництва НВП “Райз-Агро” ,
В. Никифоренко,
менеджер Департаменту
мінеральних добрив

Інтерв'ю
Система аграрних розписок (АР) працює у 8 областях: Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Миколаївській. Станом на середину квітня в Україні
Аномальна погода цієї весни для підприємств, що спеціалізуються на виробництві плодово-ягідної продукції, стала катастрофою. Сталася вона в ніч із 10 на 11 травня. Крім морозів, стабільна низька

1
0