Спецможливості
Новини

Україна буде «Бразилією Європи», якщо стане експортером не ГМО-сої

13.02.2017
1145
Україна буде «Бразилією Європи», якщо стане експортером не ГМО-сої фото, ілюстрація
Україна посідає 1-ше місце в Європі за кількістю вирощування сої

Ук­раїна має всі шанси ста­ти своєрідною «Бра­зилією Євро­пи», оскільки вже сьогодні посідає перше місце в Європі за кількістю вирощування сої, повідомляє propozitsiya.com.

За інформацією доктора біологічних наук В. Січкаря з Селекційно-генетичного інституту, до українських виробників сої проявляє неабиякий інтерес європейська недержавна асоціація «Ду­найсь­ка соя». Нею розроблено програму з інтенсифікації вирощування високоякісної нетрансгенної сої, до якої залучено й Україну. Євро­пейські країни пла­ну­ють по­сту­по­во заміни­ти транс­ген­ну сою, яку во­ни за­во­зять із Бра­зилії та США, на ук­раїнську не-ГМО  

«За­вдя­ки цій про­грамі для українських виробників відкри­ється доволі об’ємний експортний ри­нок. Го­ло­вна умо­ва — відсутність будь-яких домішок ГМО в експортованих партіях. Пе­ред­ба­чається, що ціна на та­ку сою бу­де на €40–50 ви­щою», – зазначає науковець. 

Він стверджує, що ук­раїнська соя за якістю повністю відповідає ви­мо­гам ЄС. Україна до­сить зруч­не ге­о­графічне роз­та­шу­ван­ня що­до євро­пейсь­ких країн, має досвід ви­ро­щу­ван­ня сої на знач­них пло­щах, є до­стат­ня кількість ство­ре­них тра­диційни­ми се­лекційни­ми ме­то­да­ми сортів сої різних груп стиг­лості. «За­вдя­ки цій про­грамі в ук­раїнських аг­раріїв відкри­ва­ють­ся ве­ли­чезні мож­ли­вості для по­даль­шо­го роз­вит­ку соєсіян­ня», – наголошує В. Січкар.

Нагадаємо, в Україні діє стихійний ри­нок сої та соєпро­дуктів, де більшість партій насіння змішані, не­має мар­ку­ван­ня як хар­чо­вих, так і кор­мо­вих інгредієнтів на на­явність ГМО. Саме з цим була пов’язана низка конфліктів під час ек­с­пор­ту сої, в яких було виявлено пев­ну кількість транс­ген­ної сої.

Довідка

ЄС-країни щороку ек­с­пор­ту­ють 12,7 млн т то­вар­но­го насіння сої та 19,3 млн т соєвої му­ки.

Асоціацію «Дунайська соя» ор­ганізо­ва­но у 2012 році. Вона об’єднує 195 членів із 16 країн Євро­пи, з-поміж яких і Україна.

Детальніше читайте тут.

Інтерв'ю
Олег Вагін найбільш примітний своєю відкритістю і готовністю ділитися секретами вирощування багатьох рослин. В останні роки він повністю сконцентрувався на вирощуванні лохини, перейшовши від вирощування саджанців до закладки власної... Подробнее
Олена Березовська, президент громадської спілки «Органічна Україна»
Громадська Спілка виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» була створена у 2012 році. Її ініціаторами стали шість підприємств, що виробляли молоко, бакалію, овочі, чай та

1
0