Спецможливості
Статті

Удосконалюємо систему насінництва

15.07.2008
721
Удосконалюємо систему насінництва фото, ілюстрація
Автори пропонують методику насінництва ріпаку, завдяки якій можна уникнути високого вмісту в товарному насінні ерукової кислоти та глюкозинолатів, а отже, підвищити його ринкову вартість.

Серед олійних культур озимий і ярий ріпак мають найкращі умови для розширення посівних площ майже по всіх агрокліматичних зонах України, бо у таких культур, як соняшник і соя, поки що немає перспектив розширення посівів у північних областях України. Безперечно, в умовах, сприятливих для вирощування озимого ріпаку, ярий ріпак відчутно постуапається йому врожайністю. Однак ярину можна висівати і в південних областях України, і на торфових грунтах Полісся, і в північно-східному регіоні, де озимий ріпак вимерзає.


Сорти ярого ріпаку селекції Івано-Франківського інституту АПВ УААН — Аріон, Микитинецький, Лужок, Ліга-1 — належать до двонульових (“00”). У багатьох господарствах України збирають по 25–30 ц/га його насіння. Надійний засіб підвищення ефективності ріпаківництва й зростання врожайності — інтенсивна технологія, яка базується на комплексному раціональному використанні грунтово-кліматичних, біологічних, технічних, матеріальних і грошових ресурсів, для максимально можливого задоволення потреб рослин в основних факторах життя. Вона потребує застосування досконалої техніки й сучасних засобів захисту рослин, що дасть змогу вирощувати ріпак за незначних затрат праці й ресурсовитрат на одиницю продукції.


Івано-Франківський інститут АПВ УААН, враховуючи реальні можливості господарства, зростаючий попит ринку, грунтово-кліматичні умови й економічну ефективність, запропонував програму розвитку ріпаківництва на найближчі роки та перспективу — до 2010 року. Пропонується вже тепер розширити площі посіву ріпаку в Україні до 500–550 тис. га, щоб згодом довести їх до 1,2 млн га.


Нові сорти ріпаку в основному зберігають цінні генетично-спадкові ознаки і властивості в подальших поколіннях, але в процесі їхнього використання ці ознаки можуть суттєво погіршуватися внаслідок перезапилення, біологічного та механічного змішування, спонтанних мутацій, пошкодження шкідниками й хворобами, порушення окремих елементів технології вирощування, методів і схем насінництва. Враховуючи біологічні та біохімічні властивості “00”-сортів ріпаку, в Івано-Франківському інституті АПВ УААН протягом певного періоду проводили науково-пошукові роботи для удосконалення методики відтворення врожайних і біохімічних показників насіння еліти безерукових і низькоглюкозинолатних сортів у первинних ланках насінництва. На основі досліджень було розроблено й удосконалено нову оригінальну методику, що забезпечує виробництво насіння еліти “00”-сортів протягом трьох років, замість методики, яка передбачала виробництво насіння еліти через п’ять років із моменту організації насінництва в первинних ланках. Нову методику апробували в інших науково-дослідних установах України, і, на думку селекціонерів-насінників, відтворення насіння таким способом не має альтернативи.


Вирощене насіння еліти власних сортів на основі цієї методики конкурентоспроможне, а за даними показниками перевищує закордонні сорти. Результати досліджень засвідчують, що вже в перший рік після перезапилення в новій репродукції масова частка ерукової кислоти в олії насіння підвищується до 18–25%, а вміст глюкозинолатів у насінні зростає у 1,5–2 рази проти вихідного насіннєвого матеріалу. Проведені науково-дослідні роботи із перезапилення та репродукування безерукових і низькоглюкозинолатних сортів з високоеруковим сортом підтвердили наукові дані про те, що ерукова кислота й глюкозинолати — це спадкові ознаки, показники яких збільшуються в процесі продукування.


На підставі результатів досліджень і проведених наукових пошуків ми розробили й рекомендували до впровадження в Україні в перехідний період (коли ще вирощують у господарствах різні за біологічними якостями сорти) таку систему насінництва двонульових (“00”) сортів ріпаку:


·         науково-дослідні установи-оригінатори сортів вирощують насіння еліти (базове), занесене в Реєстр сортів;


·         кілька господарств у районі (різних форм власності) вирощують насіння першої репродукції (сертифіковане);


·         решта господарств культивує ріпак на товарні цілі; їхня продукція йде на переробку, за потреби — для сівби на зелений корм чи сидерати.


Висновки. Відтворення насіння еліти за згаданою вище трирічною методикою в організації системи насінництва двонульових сортів ріпаку забезпечить: щорічне сортопоновлення насіння першої репродукції в господарствах усіх форм власності; високі врожайність та ідентичність сортів і конкурентоспроможність щодо закордонних аналогів; жорсткий біохімічний контроль на всіх етапах вирощування насіння, що, своєю чергою, сприятиме найбільшій ліквідності продукту, який матиме постійний попит як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках збуту товарної продукції


 


М. Бойчук


Г. Щербань


О. Бойчук,


наукові працівники


Івано-Франківського інституту АПВ УААН

Попередня стаття
Інтерв'ю
Андрій Кожухар, генеральний директор компанії «Самміт-Агро Юкрейн»
Аграрне життя нашої країни, як і будь-яке життя, дуже насичене та наповнене різними подіями. Цей рік виявився драматичним, але в той же час військові події стали каталізатором потужних бізнес-процесів, відкрили надздібності аграрних... Подробнее
Ма­рек Руж­няк— влас­ник гру­пи ком­паній Agro-Land Group
Аг­рар­на Поль­ща та­кож міцно «при­кипіла» до Ук­раїни, ад­же польські тех­но­логії, техніка, посівний та насіннєвий ма­теріал уже дав­но от­ри­ма­ли схва­лен­ня ук­раїнських сільгоспви­роб­ників і

1
0