Спецможливості
Статті

Удосконалюємо систему насінництва

15.07.2008
611
Удосконалюємо систему насінництва фото, ілюстрація
Автори пропонують методику насінництва ріпаку, завдяки якій можна уникнути високого вмісту в товарному насінні ерукової кислоти та глюкозинолатів, а отже, підвищити його ринкову вартість.

Серед олійних культур озимий і ярий ріпак мають найкращі умови для розширення посівних площ майже по всіх агрокліматичних зонах України, бо у таких культур, як соняшник і соя, поки що немає перспектив розширення посівів у північних областях України. Безперечно, в умовах, сприятливих для вирощування озимого ріпаку, ярий ріпак відчутно постуапається йому врожайністю. Однак ярину можна висівати і в південних областях України, і на торфових грунтах Полісся, і в північно-східному регіоні, де озимий ріпак вимерзає.


Сорти ярого ріпаку селекції Івано-Франківського інституту АПВ УААН — Аріон, Микитинецький, Лужок, Ліга-1 — належать до двонульових (“00”). У багатьох господарствах України збирають по 25–30 ц/га його насіння. Надійний засіб підвищення ефективності ріпаківництва й зростання врожайності — інтенсивна технологія, яка базується на комплексному раціональному використанні грунтово-кліматичних, біологічних, технічних, матеріальних і грошових ресурсів, для максимально можливого задоволення потреб рослин в основних факторах життя. Вона потребує застосування досконалої техніки й сучасних засобів захисту рослин, що дасть змогу вирощувати ріпак за незначних затрат праці й ресурсовитрат на одиницю продукції.


Івано-Франківський інститут АПВ УААН, враховуючи реальні можливості господарства, зростаючий попит ринку, грунтово-кліматичні умови й економічну ефективність, запропонував програму розвитку ріпаківництва на найближчі роки та перспективу — до 2010 року. Пропонується вже тепер розширити площі посіву ріпаку в Україні до 500–550 тис. га, щоб згодом довести їх до 1,2 млн га.


Нові сорти ріпаку в основному зберігають цінні генетично-спадкові ознаки і властивості в подальших поколіннях, але в процесі їхнього використання ці ознаки можуть суттєво погіршуватися внаслідок перезапилення, біологічного та механічного змішування, спонтанних мутацій, пошкодження шкідниками й хворобами, порушення окремих елементів технології вирощування, методів і схем насінництва. Враховуючи біологічні та біохімічні властивості “00”-сортів ріпаку, в Івано-Франківському інституті АПВ УААН протягом певного періоду проводили науково-пошукові роботи для удосконалення методики відтворення врожайних і біохімічних показників насіння еліти безерукових і низькоглюкозинолатних сортів у первинних ланках насінництва. На основі досліджень було розроблено й удосконалено нову оригінальну методику, що забезпечує виробництво насіння еліти “00”-сортів протягом трьох років, замість методики, яка передбачала виробництво насіння еліти через п’ять років із моменту організації насінництва в первинних ланках. Нову методику апробували в інших науково-дослідних установах України, і, на думку селекціонерів-насінників, відтворення насіння таким способом не має альтернативи.


Вирощене насіння еліти власних сортів на основі цієї методики конкурентоспроможне, а за даними показниками перевищує закордонні сорти. Результати досліджень засвідчують, що вже в перший рік після перезапилення в новій репродукції масова частка ерукової кислоти в олії насіння підвищується до 18–25%, а вміст глюкозинолатів у насінні зростає у 1,5–2 рази проти вихідного насіннєвого матеріалу. Проведені науково-дослідні роботи із перезапилення та репродукування безерукових і низькоглюкозинолатних сортів з високоеруковим сортом підтвердили наукові дані про те, що ерукова кислота й глюкозинолати — це спадкові ознаки, показники яких збільшуються в процесі продукування.


На підставі результатів досліджень і проведених наукових пошуків ми розробили й рекомендували до впровадження в Україні в перехідний період (коли ще вирощують у господарствах різні за біологічними якостями сорти) таку систему насінництва двонульових (“00”) сортів ріпаку:


·         науково-дослідні установи-оригінатори сортів вирощують насіння еліти (базове), занесене в Реєстр сортів;


·         кілька господарств у районі (різних форм власності) вирощують насіння першої репродукції (сертифіковане);


·         решта господарств культивує ріпак на товарні цілі; їхня продукція йде на переробку, за потреби — для сівби на зелений корм чи сидерати.


Висновки. Відтворення насіння еліти за згаданою вище трирічною методикою в організації системи насінництва двонульових сортів ріпаку забезпечить: щорічне сортопоновлення насіння першої репродукції в господарствах усіх форм власності; високі врожайність та ідентичність сортів і конкурентоспроможність щодо закордонних аналогів; жорсткий біохімічний контроль на всіх етапах вирощування насіння, що, своєю чергою, сприятиме найбільшій ліквідності продукту, який матиме постійний попит як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках збуту товарної продукції


 


М. Бойчук


Г. Щербань


О. Бойчук,


наукові працівники


Івано-Франківського інституту АПВ УААН

Попередня стаття

Інтерв'ю
Коли на землі буде впевнений власник, який міцно стоїть на ногах, він дбатиме про її благополуччя, сприятиме збагаченню рідного краю. Опорою для розвитку села є сільгоспвиробники середнього рівня, сімейні фермерські господарства. З початку... Подробнее
Минулої осені сайт «Пропозиція» побував у гостях у кооператорів Дніпровської області. Чималу допомогу в становленні кооперативів, а згодом – кооперативних об’єднань, надала Кооперативна академія, що працює в м. Дніпро. Її очолює Софія... Подробнее

1
0