Спецможливості
Статті

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД "РАЙЗ-АГРО"

05.06.2008
13919
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД "РАЙЗ-АГРО" фото, ілюстрація

Чи задавав собі український товаровиробник просте запитання: “Якщо врожайність найбільш поширеної сільськогосподарської культури — пшениці озимої — в Україні становитиме 50 ц/га, а валовий збір — 40 млн тонн, — це добре чи ні?” Відповідь: при ціні на пшеницю 3 класу 500 грн — це 20 млрд грн — надходження коштів тільки від однієї культури!

Мабуть, уже мало хто пам’ятає постанови Пленумів ЦК КПРС, завдання 10–12 п’ятирічок щодо виробництва зерна озимої пшениці в Україні на рівні 35–40 млн тонн (найбільший валовий збір цієї культури становив 30 млн). Рівень урожайності пшениці озимої в країнах, які дотримують усіх елементів технології становить: у Великобританії — 76 ц/га, Німеччині — 72, Франції — 76, Австрії — 72 ц/га.

Сміливий перехід на нові прогресивні технології, на ефективніші форми використання матеріальних ресурсів, концентрація їх насамперед на тих напрямах, які можуть дати прибуток, — це шлях до виходу зі складної ситуації, яка створилась в аграрному секторі України.

Науково-виробниче підприємство “РАЙЗ-АГРО”, створене в 2001 році, свою технологію вирощування озимої пшениці базує на максимальній концентрації і високоінтенсивному використанні матеріально-технічних ресурсів. Вона передбачає швидке впровадження світових досягнень науково-технічного прогресу, чітке дотримання технологічної дисципліни і програмування вирощування врожаю.
Створені в різних еколого-географічних точках виробничі філії несуть функціональне завдання досягти генетичного потенціалу врожайності сортів озимої пшениці за щорічного скорочення прямих витрат на один гектар.

Посівні площі підприємства в 2004 році досягли 23 тис. га, врожайність озимої пшениці на площі 5000 га в 2004 році запланована на рівні 65 ц/га при середніх затратах на вирощування 1200–1500 грн/га насіннєвого матеріалу з тенденцією їх зниження в наступних роках.
Уже третій рік поспіль зернові культури на 90% площ вирощують за мінімальною і нульовою технологіями. Основною складовою МТП є високоефективна техніка компанії “Джон Дір” (США), ексклюзивним партнером якої в Україні є дочірнє підприємство “Райз-Агротехніка”.

Чотири насіннєві лінії світового рівня компаній “Кімбрія Хайд” дають можливість отримати насіння пшениці озимої найкращої якості, оскільки основне завдання цих ліній — відібрати з популяції пшеничних зернин найбільш вирівняні, генетично потужні, фізіологічно здорові.

Які ж основні передумови отримання високих урожаїв озимої пшениці?
Насамперед це вибір сортового складу озимої пшениці, який для кожної грунтово-кліматичної зони різний.
Одним із основних критеріїв високого потенціалу врожайності сорту озимої пшениці є створення продуктивного колосу (1,8–2 г), можливість формувати високу густоту (до 600–800 продуктивних стебел на м2), створення генотипів з висотою 70–90 см з співвідношенням зерна озимої пшениці до соломи 1:1. Для підвищення інтенсивності фотосинтезу слід збільшити ширину листків і розмістити їх під меншим кутом відносно стебла. Надзвичайно важливо забезпечити рівномірний розвиток головного і бокових пагонів пшениці.

Для зони Лісостепу України фахівцями підприємства виділено такі сортогенотипи озимої пшениці: Дріада 1 (новинка), Крижинка, Ларс, Ятрань 60, Елегія, Олеся, Миронівська 65, Перлина Лісостепу, Донецька 48, Одеська 267. Кожен із цих сортів пшениці має власні характеристики, високий потенціал урожайності, якість зерна, стійкість до абіотичних і біотичних стресів, можливість їх використовувати при впровадженні ресурсоощадних технологій.

Для зони південної частини України почесне місце на ланах господарства відводиться сортам озимої пшениці Дріада 1 (новинка), Вікторія одеська, Ніконія одеська, Селянка, Одеська 267, Знахідка. Усі ці сорти озимої пшениці на Півдні України пристосовані до посухи (грунтової і повітряної), мають високий потенціал урожайності, дають зерно 1–2 класу, наділені високою стійкістю до екологічних і біологічних стресів. Особливо в цьому плані виділяється сорт озимої пшениці Дріада-1.
Оскільки основним і стратегічним, з економічної точки зору, попередником під озиму пшеницю є горох (накопичує за період вегетації від 60 до 100 кг/га д.р. доступного азоту, що дорівнює при нинішній ринковій ціні на аміачну селітру від 160 до 220 грн/га), обробіток грунту під сівалки для нульового висіву не проводиться, для висівання сівалкою точного висіву ДТА-6 (“Квернеленд”) проводиться мінімальний .

Технологія вирощування озимої пшениці. Прямий висів озимої пшениці без обробітку грунту дає можливість навіть у посушливі роки отримати стабільні сходи, позаяк на період висівання використовується грунтова волога з нижніх шарів, яка піднімається по вертикальних капілярах і накопичується на посівному ложі (ефект точки роси). При такому висіванні сходи озимої пшениці зазвичай дружні, формується рівномірна популяція рослин з великим відсотком продуктивних пагонів (до 95%). Рівномірний розвиток головного і бічного пагонів досягається також за рахунок розкидного способу висіву озимої пшениці з шириною міжряддя 19–25 см. За даними науковців, для зменшення ефекту автотоксичності (алелопатія), слід насіння злакових культур розміщувати з невеликою відстанню одне від одного.

Під час висіву озимої пшениці використовують мінеральні добрива, в основному амофос (150 кг/га) або нітроамофоску (200 кг/га). Висівання з мінеральними добривами сприяє формуванню фізіологічно здорових рослин, дає можливість максимально (до 40%) накопичити цукри в період двох фаз загартування — забезпечує гарантовану перезимівлю озимої пшениці.
Насіння озимої пшениці протруюємо на насіннєвій лінії “Кімбрія Хайд” високоякісними протруйниками Байтан Універсал, Вітавакс 200 ОФ разом з добривом, що містить мікроелементи (Тенсо-Коктейль), яке сприяє кращому проростанню насіння, підвищує стійкість молодих проростків до несприятливих факторів довкілля. Слід звернути увагу на те, що при такому протруєнні не травмується насіння озимої пшениці, що останніми роками є досить актуальним, оскільки за доробки насіння на звичайних очисних машинах, а перед цим за збирання неякісними комбайнами насіння отримує до 40% мікротравм, унаслідок чого після висівання посіви зазнають ураження хворобами і зрідження сходів злакових.

Оптимальна норма висіву якісного насіння для більшості сортів озимої пшениці становить 4,0–4,5 млн/га схожих насінин, або 180–220 кг/га.
Строки сівби озимої пшениці коректуються щорічно. Сприятливі умови для проведення сівби настають, коли встановлюється середньодобова температура 14...15°С, а осіння вегетація триває 50–60 днів. Якщо раніше вважалось, що в осінній період вегетації повинно розвинутись не менше 4 пагонів, то з впровадженням інтенсивних технологій ця цифра зменшилась до двох.
Інтенсивні сорти озимої пшениці характеризуються високими вимогами до умов живлення і тільки при повному і збалансованому забезпеченні поживними речовинами можуть формувати запрограмовані врожаї.
З численних наукових джерел відомо, що озимій пшениці для формування врожаю 1 т/га потрібно: азоту — 28–37 кг; фосфору — 11–13; калію — 20–27 кг. Неправильне співвідношення азоту, фосфору і калію призводить до зменшення продуктивності рослин, ураження хворобами, зниження якості зерна тощо.
Перш за все слід проводити моніторинг грунтів з метою визначення вмісту доступних форм NPK, кислотності грунту, забезпеченості мікроелементами.
При азотному живленні основна увага приділяється ранньовесняному (регенеративному) підживленню озимої пшениці. Це підживлення проводиться по мерзлоталому грунту розкидачами навіть при наявності невеликого шару снігу. На посівах озимої пшениці, які з осені добре розкущилися, доза азоту становить 30% повної норми азоту (N30–45). Таке підживлення в умовах посушливої і ранньої весни дає можливість швидко розвинути вторинну кореневу систему, раціонально використати вологу.

У разі, якщо з осені посіви озимої пшениці були зрідженні (250–300 рослин/1 м2), під час першого підживлення вносять N60–70.
Друге азотне підживлення озимої пшениці проводять перед виходом рослин у трубку, що дає можливість кращого росту бічних стебел, які за продуктивністю доганяють головне стебло. В цей час формується кількість колосків у колосі озимої пшениці, що в подальшому забезпечує кількість зернин у колосі і його потенціальну продуктивність. Оптимальну норму добрив другого підживлення встановлюють за листковою діагностикою (N-тестер).
У період кущення озимої пшениці, перед виходом рослин в трубку, вносять мікроелементи, які повною мірою містять відоме добриво — Кристалон особливий. Як показав досвід, внесення Кристалону особливого в нормі 3–4 кг/га підвищує стійкість рослин озимої пшениці до несприятливих факторів (посуха, хвороби тощо).

Одним із чинників отримання врожаю пшениці на рівні 60–100 ц/га є застосування ретарданту (Хлормекватхлориду, 1,7–2 л/га), який підвищує стійкість рослин до вилягання на тлі високих доз азоту. Наш досвід показує, що його застосування вкорочує міжвузля рослин озимої пшениці і збільшує товщину соломини, запобігає проникненню збудників гнилей у коріння, захищає від ламкості стебел. Обприскування озимої пшениці проводимо при температурі 12°С від початку кущення до появи першого вузла.

Особливу увагу під час вегетації озимої пшениці приділяють захисту рослин від шкідливих організмів, які при високих показниках урожайності можуть зменшити його на 30% і більше. Системи захисту рослин, які пропонує ДП “Райз-Агросервіс”, допоможуть якісно захистити посіви озимої пшениці в усіх агрокліматичних зонах України.
З осені, за потреби, проводять обробку фосфорорганічними препаратами проти жужелиці, злакової мухи.

Боротьба з мишами проводиться за наявності на 1 га 8–10 колоній.
Сучасні гербіциди мають широкий спектр дії, що допомагає знищити, крім злакових і однорічних дводольних, ще й багато видів багаторічних дводольних бур’янів.
У технологічній карті господарства хімічний захист від хвороб має бути запланований за появи їх у період кущення (борошниста роса, снігова пліснява, гельмінтоспоріоз та ін.). У цей час застосовуються фунгіциди контактної дії  невисокої вартості, які ефективно знижують інфекційне навантаження в популяції озимої пшениці. Друге внесення заплановане на початок виходу колоса озимої пшениці (перед цвітінням) — обробка високоякісними фунгіцидами системної дії. У цей період колос уражується спорами септоріозу, фузаріозу, і дія системного фунгіциду протягом 20 днів (охоплюючи весь період цвітіння) дає можливість захистити рослини від облігатних патогенів. Досвід показує, що краще проводити профілактичний захист посівів озимої пшениці від хвороб, що надалі дає можливість рослинам реалізувати свій генетичний потенціал урожайності.
Захист посівів озимої пшениці від шкідників проводять при встановленні їх економічного порогу шкодочинності. Своєчасне виявлення шкідливих комах і застосування інсектицидів контактної чи системної дій дають можливість скоротити втрати 30–50% зерна.
У таблиці 1 показано технологічну карту вирощування озимої пшениці у філіях підприємства НВП “Райз-Агро”.

Таким чином, нарощування виробництва зерна в державі і підвищення ефективності зернового комплексу потребує впровадження інтенсивних енерго- і ресурсозберігаючих технологій вирощування пшениці озимої. Використання якісного насіння сучасних високоврожайних сортів, добрив, засобів захисту рослин, новітньої техніки та передових технологій вирощування від компанії “Райз” допоможе сільгоспвиробникам за короткий час досягнути значних успіхів у отриманні високих урожаїв пшениці озимої.

 

О. Сергієнко,
директор департаменту рослинництва НВП “Райз-Агро”,
канд. біол. наук,
О. Ісичко,
директор департаменту насіння
с.-г. культур ДП “Райз-Агросервіс”,
канд. с.-г. наук

 

Інтерв'ю
Система аграрних розписок (АР) працює у 8 областях: Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Миколаївській. Станом на середину квітня в Україні
Юрий Крутько
25 квітня керівнику районної організації ГО «Аграрна самооборона України» в Кропивницького районі Віталію Береговому серед білого дня в обласному центрі спалили автомобіль. Сталося це після того, як «Аграрна самооборона України» втрутилася... Подробнее

1
0