Спецможливості
Статті

Свиноматка: стимулювати та синхронізувати

11.11.2013
17610
Свиноматка: стимулювати та синхронізувати фото, ілюстрація

Одним із шляхів підвищення ефективності ведення галузі свинарства є поліпшення відтворення стада, збільшення виходу і збереженості поросят, результатом чого є можливість одержувати від однієї свиноматки впродовж року більше двох опоросів, понад 22–24 поросят.

Одним із шляхів підвищення ефективності ведення галузі свинарства є поліпшення відтворення стада, збільшення виходу і збереженості поросят, результатом чого є можливість одержувати від однієї свиноматки впродовж року більше двох опоросів, понад 22–24 поросят.

О. Бабань, канд. вет. наук,
Білоцерківський НАУ

Навіщо утримувати свиноматку, не використовуючи максимально її біологічний потенціал? Кращий варіант — забезпечувати його максимальну реалізацію завдяки стимуляції і синхронізації статевої охоти, овуляції та осіменіння, а також сприяти підвищенню заплідненості за штучного осіменіння.
Успішне використання свиноматки залежить від стабільності роботи її нейрогуморальної системи регуляції відтворної функції. Тому методи підвищення заплідненості свиноматок можна застосовувати лише в певному віці, коли вони досягли відповідної маси тіла і повноцінного статевого циклу, що є передумовою проведення стимуляції і синхронізації статевої охоти.
Ремонтних свинок допускають до парування у віці 9–10 місяців вагою не нижче 100–110 кг на товарних і 120–130 кг на племінних фермах. Пізніша злучка свинок викликає перегули, а рання (у віці 7–8 місяців) негативно позначається на їхньому подальшому розвитку, продуктивності та якості приплоду. Дорослих свиноматок парують у першу охоту після відлучення від них поросят, яка настає через 4–6 днів.
Обережно! Гормональні препарати
Залежно від специфіки дії препаратів для гормональної регуляції відтворної функції у свиноматок, можна вплинути на гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниково-маткову систему регуляції чи безпосередньо на самі яєчники.
Гормональні препарати для стимуляції статевої циклічності у свиноматок (ГСЖК або естрогени) провокують охоту і жодним чином не сприяють овуляції. Їхнє застосування зумовлює виникнення охоти у свиноматки, овуляція в якої може настати в абсолютно не визначений час, оскільки препарат, який застосовували, впливає безпосередньо на сам яєчник (стимулює ріст фолікулів), однак не задіює гіпоталамус та гіпофіз.

Гормональні препарати для стимуляції статевої циклічності можна використовувати:
 ремонтним свинкам після досягнення статевої зрілості за відповідної маси тіла (105–140 кг);
 свиноматкам після першого опоросу за відлучення поросят;
 свиноматкам, які довготривалий час після відлучення не приходять в охоту.
Гормональні препарати можуть впливати лише на ріст і розвиток фолікулів у яєчнику, на овуляцію або мати комплексну дію (і на ріст фолікулів, і на овуляцію, і на утворення жовтого тіла).
З метою стимуляції статевої циклічності у свиноматок на сьогодні використовують такі препарати: PG-600, Геставет, Суідан, Біогонаділ (ГСЖК і ХГЧ), Фоллігон, Сергон (ГСЖК), Фертагіл (ГнРГ), Хорулон (ХГЧ), Ремофан, Естрон, Естропур, Естрофан, Галапан, Дінолітик, PGF Вейкс (простагландини групи F2α), Регумат, Суїсінхрон, Альтреногест (синтетичний прогестерон).
Відомі схеми стимуляції та синхронізації статевої циклічності у свиноматок
Проводять комбінування: наприклад, вводять ГСЖК, а через 72 год — ХГЧ або ж одночасно вводять препарати ГСЖК і ХГЧ. Осіменіння проводять за фактом статевої охоти у свиноматки.

Вирівнюють циклічність у свинок та проводять дворазове осіменіння без визначення статевої охоти.

Препарат Регумат гальмує статеву циклічність: упродовж періоду, поки його згодовують, статева циклічність не проявляється, а після припинення згодовування (через 24 год) вводять препарати, що стимулюють ріст фолікулів. Осіменіння проводять за фактом статевої охоти, оскільки за даною схемою овуляцію не провокують.

Відмінність даної схеми від попередньої полягає в тому, що в даному разі провокують овуляцію шляхом уведення хоріогонічного гонадотропіну в дозі 500 МО через 70–80 год після закінчення згодовування Регумату із наступним (через 24–26 год) фіксованим осіменінням, між введеннями сперми — 38–40 год.

Осіменіння свиноматок проводимо за фактом прояву статевої охоти з інтервалом між введеннями сперми — 12–14 год.
Передбачають фіксоване осіменіння, або так зване сліпе: не чекаючи прояву статевої охоти, проводять осіменіння через 24–26 год після ін’єкції ХГЧ або ГнРГ. Однак уведення сперми проводять дворазово з інтервалом 38–40 год.
Іншою схемою синхронізації статевої циклічності у свиноматок є застосування після відлучення ГСЖК (Фоллігон) і після цього провокують овуляцію Хорулоном із подальшим осіменінням через 24–26 год після ін’єкції Хорулону. Проводять дворазове осіменіння з інтервалом 16–18 год (схема).

Дуже часто перед уведенням Фоллігону (за 21 год) також використовують простагландини групи F2α (Просольвін, Сайклікс, Ремофан, Естрон, Естропур, Естрофан, Галапан, Дінолітик, PGF Вейкс та ін.), що, своєю чергою, забезпечує повноцінний лізис жовтих тіл у яєчниках.
Однак, крім широкого застосування гормональних препаратів, не слід забувати про спеціальні аерозолі із феромонами запаху кнура: BoarMate або Servestim. Забезпечення такими препаратами не становить проблеми — їх можна приготувати і в умовах виробництва.

Інтерв'ю
Аграрний союз України — громадська організація, яка об’єднує сільгоспвиробників. Переважно — «середняків» із земельним банком від 1000 до 3000 га. Вона, як і низка інших об’єднань сільгоспвиробників, виступила з різкою критикою тієї моделі... Подробнее
Новітні системи обробітку ґрунту, насіннєвий матеріал від найкращих оригінаторів, нові підходи до живлення рослин, інтегровані системи захисту із залученням сучасних ЗЗР — все це стало звичним і пріоритетним для багатьох господарств... Подробнее

1
0