Спецможливості
Техніка та обладнання

Сучасне обладнання для обслуговування тварин

05.06.2008
1189
Сучасне обладнання для обслуговування тварин фото, ілюстрація
На сучасному етапі розвитку тваринництва створення комфортних умов для утримання тварин, використання обладнання та пристроїв, у тому числі електронних, для їхнього обслуговування набуває особливого значення.

З огляду на складність технологічних процесів у галузі, питанням механізації, автоматизації та комп’ютеризації в тваринництві відводять чільне місце. Порівняно з основними технологічними процесами: годівля та доїння корів, здавалося б, другорядні операції — організація утримання худоби, ветеринарно-санітарна обробка, чесання та очищення тулуба тварин, діагностика маститу — насправді мають важливе значення в організації обслуговування тварин та ефективного ведення скотарства.
Досвід європейських країн із розвиненим молочним скотарством свідчить, що найдоцільніше утримувати корів безприв’язно в боксах завдовжки 2,2–2,6 м і завширшки — 1,1–1,25 м, загальною площею — 2,4–3,25 м2/гол. Ця площа боксу в розрахунку на одну корову значно переважає вимоги до площ і розмірів технологічних елементів для безпосереднього утримання худоби, які було запроваджено свого часу для вітчизняних ферм — 1,9–2,5 м2/гол. Для облаштування підлоги боксів на фермах розвинутих країн використовують гуму, пісок, глину, землю, останнім часом частіше застосовують полімерні матеріали: поліпропілен, полістирол. На підстилку беруть подрібнену солому й тирсу. Для внесення підстилки в бокси фірма Holaras (Німеччина) запропонувала малогабаритний енергетичний засіб зі спеціальним обладнанням.
Для годівлі корів на фермах раціонально використовувати кормові столи — спеціально облаштовані рівні покриття з переднім обмежувальним бордюром уздовж лінії розміщення худоби завширшки 4,2–6,0 м. Поширені на вітчизняних молочних фермах годівниці в країнах із розвиненим молочним скотарством практично не використовують. Заслуговує на увагу оригінальне спеціалізоване обладнання фірми Holaras для підгортання кормів у разі використання кормових столів.
Останнім часом у країнах Західної Європи важливого значення надають розробці та використанню на практиці сучасного обладнання для ветеринарно-санітарного обслуговування тварин. Це насамперед станки для ветеринарної обробки тварин, установки для дезінфекційної обробки поверхонь тваринницьких приміщень та обладнання, а також пристрої для профілактичного оброблення вимені й дійок корів після доїння, електронні пристрої для діагностики субклінічної форми маститу в корів, сканери, еструальні детектори. Крім того, низка оригінальних пристосувань для обслуговування тварин, наприклад, щітки автоматичні для чесання та очищення тулубу корів. При цьому враховуються, здається, найменші дрібниці: технологічні, фізіологічні чи функціональні, які зрештою мають важливе значення під час практичного обслуговування тварин.
Заслуговують на особливу увагу станки для ветеринарної обробки тварин, німецьких фірм Agri-service та Paul Werner, які характеризуються високим рівнем механізації та можливістю виконувати основні операції з обслуговування худоби. Станки фірм Wopa та Rosensteiner (Німеччина), крім зазначеного вище, різняться також тим, що вони виконані в мобільному варіанті.
У контексті проблематики, що розглядається, слід докладніше зупинитися на діагностиці маститу в корів, як одного з ефективних засобів оздоровлення поголів’я та отримання якісного молока, а також з огляду на те, що в європейських країнах набули поширення електронні діагностичні засоби. Для встановлення ефективності періодичного обстеження корів на захворювання маститом ми продіагностували мастит усього поголів’я корів сільськогосподарського виробничого кооперативу ім. Котовського Білоцерківського району Київської області (один раз на місяць протягом року) та проаналізували одержані результати.
Внаслідок періодичного обстеження всього поголів’я корів молочної ферми рівень захворюваності маститом протягом року знизився з 30,4 до 14,8% (рисунок). Це зниження сталося завдяки вчасному виявленню та лікуванню хворих тварин. Крім того, доярки стали ретельніше проводити технологічні операції під час доїння корів згідно з чинними "Правилами машинного доїння корів". До цього їх спонукало й те, що в господарстві запроваджено систему оплати праці доярок із врахуванням рівня захворювання корів на мастит, при цьому граничним показником обрано 15%. Якщо показник за групою корів має нижчий рівень, оплата праці зростає, перевищує — знижується.
Після запровадження періодичного обстеження корів на мастит поліпшилась і якість молока в господарстві (таблиця).
За одним із основних показників, які характеризують якість молока, особливо під час його переробки, — термостійкістю, здатністю протидіяти впливу тепла та зберігати свої властивості протягом певного часу — молоко відповідає другій групі. Таке молоко придатне для виробництва продуктів дитячого харчування, твердих сирів та інших високоякісних молочних продуктів.
Діагностика маститу є ефективним способом оздоровлення поголів’я корів та отримання якісної продукції в умовах молочних ферм. Тому її слід проводити в господарствах періодично, один раз на місяць. Результати наших досліджень також засвідчують перевагу й перспективність сучасних електронних засобів діагностики субклінічних маститів порівняно з традиційними рідинними способами. У разі застосування електронного чотириканального пристрою MMS 3000 фірми Diagnostic Systems (Німеччина) точність діагностування маститу становить 85%. Цей пристрій дає змогу відбирати проби молока на аналіз і діагностувати їх одночасно з усіх часток вимені, а ще він зручніший у використанні порівняно з іншими детекторами маститу.
Отже, надалі для відновлення вітчизняного молочного скотарства водночас з іншими заходами слід розробляти та впроваджувати у виробництво перспективне обладнання для обслуговування корів з урахуванням досвіду провідних європейських фірм.

Інтерв'ю
Аномальна погода цієї весни для підприємств, що спеціалізуються на виробництві плодово-ягідної продукції, стала катастрофою. Сталася вона в ніч із 10 на 11 травня. Крім морозів, стабільна низька
Останнім часом площа пустельних і непродуктивних земель в світі постійно зростає. Пустелі вже займають понад 17 млн км2 або близько 12% всієї поверхні суші. Вчені всього світу стурбовані такою

1
0